ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 23. 01.                                                                   град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и трети януари                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2358 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.М.С., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. Н.К. c пълномощно на лист 75 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на население“ – гр.Бургас комисар В., редовно призован, се явява лично.

 

Явяват се свидетелите:

гл. инспектор Б. Г. М. - служител на РД“ Пожарна безопасност и защита на население“ – гр. Бургас, редовно призован, се явява лично.

В.Е.Д.- служител на РД“ Пожарна безопасност и защита на население“ – гр. Бургас, редовно призован, се явява лично.

С.К.К. -служител на регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на население“, редовно призован, се явява лично.

Свидетелите бяха изведени от съдебната зала.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

Пристъпва към установяване самоличността на свидетелите, както следва:

В.Е.Д. – 37 г., висше образование, неосъждана, работи в РД „ПБЗН“ Бургас на длъжност ст.експерт „Човешки ресурси“.

С.К.К. – 48 г., висше образование, неосъждан, работи в РД „ПБЗН“ Бургас на длъжност „инспектор в оперативен център“.

Б. Г. М. – 30 г., висше образование, работи в РД „ПБЗН“ Бургас, временно преназначен на длъжност „началник сектор пожарогасителна и спасителна дейност“, неосъждан.

 

Свидетелите, предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, обещават да говорят истината.

В.Е.Д.: Обещавам да говоря истината.

С.К.К.: Обещавам да говоря истината.

Б. Г. М.: Обещавам да говоря истината.

 

Съдът ОТСТРАНИ от залата свидетелите М. и К.. В залата остана свидетелят Д..

 

ОТВЕТНИКЪТ КОМИСАР В.: Дали е вярно, че около 12 часа на посочената дата в делото, пред нея – свидетелката Д., по телефон на високоговорител ответникът разговарял ли е със С.?

В.Е.Д.: Да.

ОТВЕТНИКЪТ КОМИСАР В.: Какво беше съдържанието на разговора?

В.Е.Д.: В. попита С. дали ще внесе писмени обяснения. Т.М.С. отговори, че няма да внася такива. Комисар В. му каза, че ще го изчака, ако е бил затруднен по време на дежурството да напише обяснения, ще го изчака да ги внесе в разумен срок. Телефонния номер не съм видяла, но чух гласа на комисар В.. Гласът, който чух беше на Т.М.С..

ОТВЕТНИКЪТ КОМИСАР В.:  Нямам други въпроси.

АДВ. К.: Знаете ли за какво нарушение е наказан и имате ли лични впечатления в тази връзка за конкретното нарушение? Запозната ли сте за какво е наказан жалбоподателят и имате ли визуален спомен от този ден?

В.Е.Д.: Да, запозната съм. Наказан е, че не е спазил един член от наредба, в който се уточнява, че няма как служител на такова дежурство да носи брада. Конкретно брадата му не е била обръсната. Спомням си от служителя, той мина пред всички служители в сградата на дирекцията, попита ни дали е с необръсната брада. Лично аз не му отговорих, защото в момента изготвях друг документ, но съм го написала в моите обяснения,че според мен брадата му е била набола и не е била необръсната. Не съм изказала това мнение пред жалбоподателя, въпреки че ме е цитирал в негови обяснения, че съм го направила.

В залата влиза свидетелят К..

АДВ. К.: Знаете ли за какво е наказан Т.М.С.? Били ли сте същия ден заедно на работа и впечатленията Ви какви са по случилото се тогава?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да, знам. Бях същия ден с него на работа. За външен вид както съм написал - не беше гладко обръснат.

АДВ. К.:  Ползвал ли сте въздушно-дихателен апарат?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да.

АДВ. К.: На какви условия трябва да отговаря този, който ползва този апарат - външен вид, състояние? В какво състояние трябва да е лицето на ползващия този апарат?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да няма брада и бакенбарди   , където уплътнява лицевата маска.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ К.: Какво разбирате да няма брада?

СВИДЕТЕЛЯТ К. прави жест с ръка, с който показва дължина на брадата около 10 см.

Свидетелят  продължава: Не мога да определя.

АДВ. К.: Според Вас състоянието на лицевото окосмяване на жалбоподателя към деня на нарушението, позволява ли му да ползва такъв апарат или не?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Би трябвало да не пречи на ползването. Това се установява при проверката на лицевата маска дали уплътнява.

АДВ. К.: Дали е извършена такава проверка на С. в същия ден със такъв апарат?

СВИДЕТЕЛЯТ К.:  Апаратът беше зачислен същия ден на мен. По време на дежурството зачисленият апарат е персонален и се зачислява само на мен. Според инструкцията друг няма право да го ползва.

АДВ. К.: Колко апарата има в оперативно-дежурния център и в конкретния ден колко бяха?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Един апарат.

АДВ. К.:  Нямам повече въпроси към свидетеля.

ОТВЕТНИКЪТ КОМИСАР В.: Погледнато в исторически план както съществува пожарната и от както той е на служба, тъй като няма изричен текст, където да е въведено колко да е дължината на брадата, смятате ли да е редно с изключение на С.?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Другите колеги застъпват в този вид.

Съдът НЕ ДОПУСКА въпроса. Въпросът няма връзка с обстоятелствата по настоящия спор. Настоящият спор е свързан с налагане на дисциплинарно наказание на Т.М.С.. В какъв вид се явяват останалите служители - не е предмет на настоящото дело.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ К.: Колко пъти на дежурство се бръснете, за да поддържате лицевото си окосмяване, за да можете да работите с апарата? През дежурството бръснете ли се допълнително?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не се бръснем допълнително.

АДВ. К.: Каква е продължителността на дежурствата, включително в деня на нарушението?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Според графика – 8 часа, 12 часа, 24 часа. В конкретния случай или 8 или 12 часа, в момента не мога да си спомня.

В залата влиза свидетелят М..

ОТВЕТНИКЪТ КОМИСАР В.: Описани са в документите по делото, но искам да питам М. дали преди да пристъпя към вземане на решенеие за налагане на наказанието, има ли причина С. да не дойде обръснат на работа? Като му изредих, че това може да е починал близък, екзема?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Да.

ОТВЕТНИКЪТ КОМИСАР В.: Дали е вярно, че му казах да бъде направено в края на дежурството - ранните следобедни часове, ако не е имал по време по време на дежурство да го направи? Какво каза началникът във връзка с тази история със С.?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Началникът ми каза да питам има ли причина С. да бъде необръснат на работа. Не съм му задал този въпрос на С.. С. го видях този ден.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ М.: Субективно в какво състояние беше лицевото състояние на С.?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Необръснат.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ М.: Когато застъпвате на дежурство, избръснат ли сте?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Аз не работя на сменен режим. Когато съм  бил на сменен режим - да, бил съм бръснат.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ М.: По време на дежурството случвало ли се е да не сте обръснат?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Не.

АДВ. К.: Ползвали ли сте въздушно-дихателен апарат?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Да.

АДВ. К.: Къде и как е определен размерът на окосмяването, което пречи на ползването на апарата, и какъв е критерият ако знаете?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Конкретен регламент относно размера на окосмяването не съм запознат дали има.  Но в БДС-Евронорма 529 - средства за защита на дихателните органи, препоръки за избор, употреба, грижи и поддържане, ръководство, в т.Д-4.2 има отправна точка, която може да се класифицира като дефиниция, че необръснат означава, че лицевото окосмяване не е премахнато в рамките на 8 часа преди смяната. Освен това в правилата в инструкциите за експлоатация на лицевите маски и дихателните апарати  в повечето случаи има изискване преди употреба да няма лицево окосмяване.

АДВ. К.: Във връзка с това, което цитирахте току- що, знаете ли дали първо: запознат те ли сте с тези изисквания и знаетели дали С. е запознат и ако знаете - кога и как?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Не съм запознат дали С. е запознат със стандартите.

АДВ. К.: Този стандар пряко свързан ли е с изискванията към конкретния въздушно-дихателен апарат, който е зачислен в оператиовния център?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Не мога да отговоря.

АДВ. К.: Според Вас конкретното лицево окосмяване на С. на датата, позволява ли да ползва апарата?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Според мен не.

Свидетелите бяха освободени.

АДВ. К.: Нямам други доказателствени искания.

ОТВЕТНИКЪТ КОМИСАР В.: Представям снимки на хартия и диск. Представените снимки от жалбоподателя твърдя, че не са тези, които са направени. Направените снимки са направени с негово съгласие и това би могло да бъде потвърдено от свидетелите които бяха в залата.

Съдът връща представения компакт диск на комисар В..

АДВ. К.: Да се приемат снимките.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените 2 броя снимки, изготвени от служител в ответната администрация, както и протокол от 31.11.2016 г. за запознаване на жалбоподателя с нормативни актове по направление ПСД.

 

АДВ. К.: Снимките от М. ли са направени със съгласието на жалбоподателя?

ОТВЕТНИКЪТ КОМИСАР В.: Да.

АДВ. К.:  По твърденията на комисар В. уточнявам, че изцяло е невярно твърдението, че жалбоподателят е представил  други подменени снимки. Още в жалбата е уточнено, че жалбоподателят е представил само снимките, които лично си е направил със собствения телефон и тях е представил като доказателство. Това няма отношение към днес представнеите от ответника доказателства. Твърденията в тази връзка са неверни.

Съдът счита, че делото е изяснено от фактическата страна.

 

Затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

АДВ. К.: Поддържам всички посочени в жалбата основания за незаконосъобразност на жалбата. Заповедта е в нарушение на материалния закон и при  пропуснати съществени процесуални правила от административно-наказващия орган. В хода на съдебното следствие и събраните доказателства според мен, се събраха и други, за допълнителни основания за незаконосъобразността на тази заповед и тук само ще ги маркирам, като моля да ми бъде дадена възможнсот в срок да представя писмени бележки в определен от съда срок. Само ще маркирам допълнителните основания, които водят до незанконосъъбразност на акта.

Актът е необоснован, тъй като съществува противоречие между фактическите твърдения за обстоятелствата в описанието в акта и описанието на нарушението в нормата, която се твърди, че е нарушена, а именно: в заповедта пише, че е застъпил на дежурство с необръсната брада, а в правилата по чл. 11 пише, че служителите не трябва да имат брада в лицевата част при използване на въздушно-дихателни апарати. Несъответствието между двете твърдения - като не е могъл да разбере за какво нарушение е обвинен, не е могъл жалбоподателят да се защити. Считам, че не е конкретно посочен вида и състава на административното нарушение. В заповедта е посочен само чл.  194, ал.1, т.1 от ЗМВР. В тази алинея са посочени общо 5 състава на различни дисциплинарни нарушения. Но в заповедта не е посочнео конкретно кое от тях е било нарушено с твърдяното нарушение. Считам, че  е налице неправилно приложение на материалния закон. Тъй като дисциплинарно-наказващият орган не е изпълнил в цялост пълномощията си по чл. 206, ал.2 ЗМВР като в заповедта е изброил само с какво трябва да се съобрази при налагането на наказанието, така както е в нормата, без да е ясно какво е имал в предвид при определяне на наказанието. Считам, че в случая е нарушено изискванието за форма на акта - в нарушение на чл. 210, ал.1 от ЗМВР, тъй като в заповедта липсва мястото, където е извършено нарушението, разпоредбите, които са нарушени, както и правното основание за издаване на заповедта.

По делото липсват и доказателства, че жалбоподателят е бил запознат със заповедта на Министъра на МВР, с която са били утвърдени правилата, за които се твърди, че е било допуснато дисциплинарното нарушение. И тъй като не е знаел към момента на извършване на нарушението какви са били задълженията му, според мен не може да бъде наказан дисциплинарно за неизпълнение на задължения, които не знае. Считам, че никъде в събраните доказателства няма ясно посочено, че в случая не е била изпълнена заповед № 8121з-10 от 07.01.2015 г. на министъра на МВР, която утвърждава правилата и чията неразделна част са тези правила. След като не е бил запознат с тази заповед, няма как да е наказан за нарушение, свързано с нея. С оглед на тези съображения и посоченото в писмените ми бележки, моля да отмените изцяло заповедта като незаконосъобразна. Моля да присъдите разноските в настоящото производство по представен списък.

ОТВЕТНИКЪТ КОМИСАР В.: Нямам повече какво да кажа. Моля жалбата да се отхвърли. Бих  искал заповедта да остане в сила. Имаме приложени документи днес, че С. е запознат с правилата си.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: