ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 18.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На осемнадесети януари                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2352 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:03 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Д.И., редовно призован, се явява лично  и с адв. П.Ч. c пълномощно, находящо се на лист 33 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ  П. И. К., началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

 

По хода на делото:

 

АДВ. Ч.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпила с вх. № 255/09.01.2018г. административната преписка, предоставена от Началник РУ- Несебър при ОДМВР гр. Бургас.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по доказателствата:

 

АДВ. Ч.: Да се приеме постъпилата административна преписка. Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото постъпилата с вх. № 255/09.01.2018 г. административна преписка /от л.40 до л.48 вкл. от делото/.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

АДВ. Ч.:  Моля да се произнесете със съдебен акт, с който съответно да отмените изцяло атакуваната от нас ЗППАМ № 17-0304-000396/01.08.2017 г., издадена от П. И. К. - началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, като считам, че същата заповед е неправилна и незаконосъобразна, постановена в нарушение на материалния закон и процесуалните правила,  за което подробно съм изразила аргументите си в жалбата, която сме представили и сизирали. Искам да допълня факта, че по никакъв начин административно-наказващият орган не е доказал обстоятелствената част, която сме атакували и възразили, изписана в заповедта. Освен това не е представено категорично доказателство за извършена химическа експертиза и получените резултати от нея. В обстоятелствената част е изписано, че има установена употреба на наркотично вещество, което е установено с дрегер тест 5000 № 41, който е отчел положителен резултат. Освен това е визирано, че е издаден медицински талон за изследване за извършване на химическа експертиза-анализ, но никъде не е посочено какви са резултатите от тази химическа експертиза и анализ. Считам, че по този начин се затруднява правото на защита на клиента ми, а това е ноторно известно съществено процесуално нарушение. Извън другите моменти, които съм посочила в жалбата, моля да се съобразите с това и с  обясненията на свидетеля, който разпитахме в съдебно заседание и той обясни какво се е случило. Моля да се произнесете в тази насока.

 

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:14 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: