ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 16.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На шестнадесети ноември                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2352 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Д.И., редовно призован, се явява лично  и с адв. П.Ч. c пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ  П. И. К., началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Явява се свидетелят Д. Д.И., който беше изведен от съдебната зала.

 

По хода на делото:

 

АДВ. Ч.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на Д.Д.И. против заповед за налагане на принудителна административна мярка№ 17-0304-000396 по чл.171, т.2А от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), издадена на 01.08.2017г. от П. И. К., началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с която на жалбоподателя е наложена санкция „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 (сто и деветдесет) дни и са отнети два броя табели с рег.№ ***.

ДОКЛАДВА постъпило с вх. № 10201/28.09.2017г. писмо, с което началникът на РУ Несебър представя копие на цялата административна преписка по делото: ЗППАМ № 17-0304-000396/01.08.2017 г., АУАН № Д-209499/01.08.2017 г., талон за медицински преглед № 0017868, докладна записка от К., заповед № 251з-209/18.01.2017 г. на директора на МДМВР – Бургас ст. комисар К.К., като доказателства по делото.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

АДВ. Ч.: Изцяло поддържам депозираната жалба от жалбоподателя Д.Д.И.. Моля да вземете предвид, че поддържаме и представените към нея и писмени доказателства. Представяме съответно и моля да приемете като такова ново писмено доказателство – Постановление за привличане на обвиняем и вземане мярка за неотклонение от дата 16.11.2017 г. (дата е написана на гърба) за извършено престъпление по чл.343Б, ал.3 от НК и съответно висящо наказателно производство. Водим един свидетел, тъй като сме оспорили фактическата обстановка, същият пред Вас ще обясни какво всъщност се е случило на датата 01.08.2017 г. Оспорено е изцяло, че е налице административно нарушение, което е визирано и в административния акт и съответно в заповедта, която е предмет на административното производство. Моля да допуснете до разпит водения от нас свидетелбрат на жалбоподателя.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилото с вх. № 10201/28.09.2017г. от началник РУ Несебър писмо с приложено копие на цялата административна преписка, като доказателства по делото.

Относно направеното искане на жалбоподателя за провеждане на разпит на свидетел, съдът счита същото за допустимо и относимо към предмета на спора,поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит в днешното съдебно заседание свидетеля, доведен от жалбоподателя.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към разпит на свидетеля, който беше въведен в залата.

Снема самоличността му като го предупреждава за наказателната отговорност по чл.290 от НК и за правата му, с оглед родствената връзка, а именно, че може да откаже да свидетелства:

Д. Д.И. - ЕГН **********, 33 години, осъждан, средно специално образование, брат на жалбоподателя, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, обещава да говори истината.

СВИДЕТЕЛЯТ  И.: Желая да свидетелства.

АДВ. Ч.: Какво се случи по конкретния случай на датата 01.08.2017 г.?

СВИДЕТЕЛЯТ  И.: Два дни преди случая пристигнахме в Слънчев бряг. Трудно намерихме паркомясто. Намерихме си място пред хотел „Кристал“ след доста усилия. Колата ни не беше мърдана откакто бяхме пристигнали в комплекса. На упоменатия ден решихме да ходим на плаж. Принадлежностите ни за плаж и дрехите ни бяха в автомобила на брат ми. Излязохме от хотела. Отворихме колата - багажника и си изкарвахме нещата за плажа да ходи на плаж. Към нас се приближиха двама цивилни полицаи. Представиха се и ни искаха документи за проверка, както и документите на автомобила. Представихме всички документи, след което искаха да проверят колата, багажника, задната седалка, да направят обиск. Брат ми не възрази. Даде им да претърсят колата  и след като търсиха определено време решиха, че трябва да отидем в управлението. Не беше намерено нищо в колата пред хотела, обаче все пак те решиха да отидем до управлението. На мен ми казаха да отида с жена-полицай и мъж-полицай в тяхната служебна кола. Брат ми реши да си заключи колата и да ме придружи естествено, но единият от полицаите седна на навигаторското място на автомобила на брат ми и му каза: „Качвай се! Ще отидем с твоята кола до управлението!“. Брат ми не беше съгласен с това, защото предната вечер бяхме на бар и дискотека. Брат ми заяви,че не е в състояние да шофира в момента, защото до преди няколко часа сме били на дискотека и сме пили алкохол и т.н., но въпреки всичко полицаят възрази и му повтори втори път да се качва в колата и да тръгва. Брат ми се опита да му обясни отново, но той не се съгласи с брат ми и му заповяда да се качи и ще ходим до управлението. Брат ми не възрази повече, защото това е неподчинение на човек на закона. Аз се качих в служебната кола,  а брат ми  стигна до управлението с неговия автомобил и с господина. След като аз с определените полицаи пристигнахме в управлението, те ме заведоха до паркинга да управлението в Слънчев бряг, където беше автомобила на брат ми и от нашия багажник всичко беше изкарано от колата, върху капака на колата. След това влязохме в управлението и започнаха разпити. Малко след това разбрах, че са му дали дрегери за алкохол и наркотични вещества. Разбрах, че той е поискал кръвна проба. Мисля,че трябва да е дал такава.

АДВ. Ч.: Нямам други въпроси към свидетеля.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛЯ И.: Знаете ли брат Ви дали е употребил наркотици преди това?

СВИДЕТЕЛЯТ  И.: Предишния ден ходихме на дискотеки. На почивка сме, нормално е, пихме алкохол, пушихме марихуана. Амфетамини и метамфетамини като цяло не сме използвахме, но така отчете дрегера. Може би са ги сложили в марихуаната.  След това ни задържаха 24 часа.

Поради изчерпване на въпросите съдът освободи свидетеля.

 

 Адв. Ч.: Нямам доказателствени искания. Моля да приключите събирането на доказателства.

Съдът след като се запозна с наличните по делото материали и отчете извършените в днешното съдебно заседание действия по събиране на доказателства, счита, че на основание чл. 170, ал.1 от АПК следва да укаже на административния орган, че е негова доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания, посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

Съдът  ИЗИСКВА от началника на РУ Несебър да представи пълната административна преписка по издаването на обжалвания административен акт, в т. ч. снети сведения, обяснения и докладни записки.

 

Предвид гореизложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК УКАЗВА на административния орган, че е негова доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания, посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

ЗАДЪЛЖАВА началника на РУ Несебър да представи пълната административна преписка по издаването на обжалвания административен акт, в т. ч. снети сведения, обяснения и докладни записки.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за   18.01.2018 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

ДА СЕ ИЗПРАТИ препис от протокола на началник РУ Несебър и на ответника.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в13:47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: