ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 15.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На петнадесети февруари                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2352 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Г.Т., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО С.Х.П. – младши експерт при сектор „Специализирани  полицейски сили“ при отдел „Охранителна полиция“ към ОД на МВР – гр. Бургас, редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПЕТКОВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПЕТКОВ: Оспорвам жалбата.

Да се приемат представените доказателства с административната преписка. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ докладва, че с жалбата е направено доказателствено искане за събиране на гласни доказателства. Същото обаче следва да бъде отхвърлено, тъй като не се сочат факти, които жалбоподателят желае да доказва с гласни доказателствени средства  от една страна, а от друга не се сочат лицата, чийто разпит в качеството на свидетели се иска.

Следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ОТХВЪРЛЯ искането на жалбоподателя за събиране на гласни доказателства.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПЕТКОВ: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна.

Представям писмено становище, в което съм изложил аргументи в подкрепа на тезата, която застъпвам.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: