ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,06.04.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На шести април                                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ Е.А

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е.а

Административно дело номер 234 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДС МАКАДАМ” ООД, редовно уведомен, за него се явява адв.Е., който представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, явява се лично и с юрисконсулт И., която представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.Е.: Няма процесуални пречки да се даде ход на делото.

Юрисконсулт И.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.Е.: Поддържам жалбата.

Моля да допуснете извършването на две експертизи – съдебно-техническа и съдебно-счетоводна, въпросите към които съм формулирал в молба, която представям с препис за ответната страна.

         Тъй като предметът на делото е оспорване реалността на доставките и тъй като става дума за СМР извършени по обществена поръчка, във връзка с факти, свързани с извършени услуги и доставка на материали от пряк доставчик на жалбоподателя, моля да допуснете до разпит в следващото съдебно заседание техническият ръководител на обекта Н.Т.И..

 

         Юрисконсулт И.: Оспорвам жабата. Да се приемат приложените към преписката писмени доказателства.

По отношение искането за извършване на две експертизи – нямам възражение.

По отношение на искането за разпит на свидетел, моля да уточним какви обстоятелства ще се установяват и дали са относими към спора.

 

         Адв.Е.: Това лице, чийто разпит искаме, е било технически ръководител на обекта, който е изпълняван от жалбоподателя и той е запознат с абсолютно всички факти отначало до края на осъществяването на обществената поръчка. Знае с какви лица, с какви машини и техника са извършвани процесните СМР и какви материали и откъде са доставяни. Някои от документите по делото свидетелстват за извършването на тези доставки, но считам, че е необходимо да се докаже и с разпита на този свидетел.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ДОПУСКА извършване на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите формулирани от адв.Е. в представената по делото молба.

Експертизата да се извърши от вещото лице Т.Ч. след внасяне на депозит в размер на 350 лева от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ДОПУСКА извършване на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите формулирани от жалбоподателя в представената по делото молба.

Експертизата да се извърши от вещото лице П.П. след внасяне на депозит в размер на 350 лева от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ДОПУСКА събиране на гласни доказателства при режим на довеждане на свидетел в следващото съдебно заседание.

 

ОТЛАГА делото и  го НАСРОЧВА за 22.06.2016г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Да се уведомят вещите лица след внасяне на депозитите.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: