ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,05.10.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На пети октомври                                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 234 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДС МАКАДАМ” ООД, редовно уведомен, за него се явява адв.Е. с представено пълномощно, находящо се на лист 247 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт И. с представено пълномощно, находящо се на лист 248 от делото.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.Г.П., която е депозирала заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.Е.: Няма процесуални пречки за даване ход на делото.

Юрисконсулт И.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.Е.: Да се изслуша вещото лице.

Юрисконсулт И.: Не възразявам да се изслуша вещото лице.

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

П.Г.П. - 61г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

 

Адв.Е.:  Имам няколко уточняващи технически въпроса. Къде направите връзка с доставчика „Империал 08“ ЕООД?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За да мога да отговоря на поставените въпроси, беше необходимо да имам достъп до счетоводната документация на доставчика. За тази цел аз се свързах със счетоводителката на жалбоподателя, която ме увери, че има контакт със счетоводството на доставчика. Няколкократно и двете правихме опити да се свържем по телефона, но след тези опити се установи, че телефонът принадлежи на друго лице, а не на счетоводителя. Но на мен ми бяха необходими счетоводни документи, които е логично да бъдат в счетоводителя, но той не беше открит по този начин по телефона.

Адв.Е.:  Свързали сте се с офис „Илинден“ на ТД НАП-София.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, така е.

Адв.Е.: Оттам съобщиха ли Ви, че имат контакт с „Империал 08“ ЕООД?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Контактите ми с този офис бяха във връзка с необходимостта да отговоря на последния въпрос за наличието на данъчни актове за процесния период и уговорката беше да бъдат изпратени в Административен съд-гр.Бургас, както и го направиха. Имам документи за разходите до София и обратно. Архивът е доста обемист и ми отне време да открия документите.

Адв.Е.:  Нямам повече въпроси.

 

Юрисконсулт И.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 500 лева, платими както следва:

350 лева - от внесения депозит;

разликата от 150 лева платима от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Адв.Е.: В последното съдебно заседание представих обяснение от управителя на „Империал 08“,  за което обяснение знаем, че е входирано по пощата в ТД на НАП Велико Търново, офис Видин. Видно от представените по дело доказателства, офис Видин без да си направи най-малък труд,       директно след съобщението на Административен съд-гр.Бургас е препратено в офис Илинден, ТД на НАП София. От офис Илинден отговарят, че при тях не са постъпили обяснения от управителя във връзка с насрещна проверка №  Р-02 000 215 00 2559 от 05.05.2015г. Ние знаем и сме убедени, че тези обяснения са изпратени по пощата в офис Видин. Така че считам, че експертизата по своята същност донякъде е непълна в частта относно изследване на някои от документите, които са представени от доставчика „Империал“. Вярно е, че ние нямаме контакт с този доставчик и отпреди 8 години е последната информация за него. Но по неведоми пътища получихме обяснението, което те са представили по пощата, поради което държим на офис Видин да бъде указано да представи абсолютно цялата кореспонденция, получена от „Империал 08“ ЕООД  във връзка с насрещна проверка  № Р 02000 215 00 2559,  т.е. настоявам офис Видин да бъде задължен да представи цялата кореспонденция по тази насрещна проверка, включително и след срока на приключването й.

В днешно съдебно заседание водим свидетелят, който съдът е допуснал до разпит.

 

Юрисконсулт И.: Във връзка с тези писмени обяснения: Те са неясно копие, с неясен подпис.

 

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА ТД на НАП-гр.Велико Търново, офис Видин да представи по делото цялата кореспонденция налична в дирекцията относно насрещна проверка № Р 02 000 215 002559 от 05.05.2015г. за“ Империал 08“ ЕООД включително и кореспонденцията осъществена след приключване на проверката.

 

ДОПУСКА до разпит свидетелката Н.Т.И., на която снема самоличността, както следва:

 

 

Н.Т.И. – 49г., българска гражданка, семейна, неосъждана, работи като технически ръководител в дружеството-жалбоподател, предупредена за  наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

Разпит на свидетелката Т.:

Адв.Е.: Къде и като каква работите?

Свидетелката Т.: Работя като технически ръководител в „ДС Макадам“ ООД.

Адв.Е.: През периода 2008-2009г. работили ли сте като технически ръководител в дружеството?

Свидетелката Т.: Да.

Адв.Е.: Имате ли спомен през 2008-2009г. дружеството с каква дейност се занимава на територията на Община Поморие?

Свидетелката Т.: Дружеството се занима с ремонтна дейност на пътищата.

Адв.Е.: Дружеството само ли извършва дейността си или наема и подизпълнители?

Свидетелката Т.: Когато се налага наема и подизпълнители.

Адв.Е.: За ремонт на общински улици на територията на Община Поморие през 2009г. дали сте ползвали подизпълнител и кой?

Свидетелката Т.: Да, ползвахме подизпълнител и това е фирма „Империал“.

Адв.Е.:  В качеството на какви ги ползвахте, какво вършеха, на кои места, с каква техника? Какъв е бил видът на работа, кой е приемал работата, кой е заплащал?

Свидетелката Т.: Дейността беше извършване на ремонт на уличната мрежа в гр.Поморие. Работата, която извършваха се приемаше от мен. Извършваха се кърпежи по асфалтовата настилка.

Адв.Е.: На кои участъци се извършваше този ремонт, с каква техника, в какви количества?

Свидетелката Т.: Като количество не мога да кажа, защото беше преди доста време. Работата е по отделни улици в гр.Поморие, където се налагаше ремонт и местата се посочваха от общината. За нещата, които бяха договорени да се извършват от „Империал“ се извършваха с тяхна работна ръка. За извършването на кърпежите имаха фугорез, валяк, къртач. Кърпежите са ръчен труд.

Адв.Е.: Кой извозваше отпадният продукт и кой доставяше готовият асфалт?

Свидетелката Т.: Отпадният продукт се извозваше от „Империал“, а новият материал беше доставка от „Макадам“.

Адв.Е.: Кой съставяше документите по приемане на работата, какви документи и кой приемаше работата?

Свидетелката Т.: Работата се приема с Протокол обр.19 за извършени СМР, който протокол се изготвя от „Империал“.

Адв.Е.: Кой изготвяше този Акт 19?

Свидетелката Т.: Не помня имена. Мина доста време.

Адв.Е.: Колко души от „Империал“ работеха на тези места?

Свидетелката Т.: Мисля, че бяха между 7-9 човека включая машиниста, човекът който кара валяка и обслужваше фугореза и къртача.

Адв.Е.: Те ли съставяха Акт 19?

Свидетелката Т.: Те изготвяха Акт образец 19 и се прави проверка за извършената работа.

Адв.Е.:Макадам“ имаше ли други участъци, където да са работили сами като фирма „Макадам“ или само подизпълнителят „Империал“ са ползвали?

Свидетелката Т.: За конкретния обект нямам спомен дали е изпълнявал някой договора.

Адв.Е.:Макадам“ с какво се занимава през 2009г?

Свидетелката Т.: Точно това прави - ремонти на пътищата.

Адв.Е.: В кои общини?

Свидетелката Т.: Към Агенция „Пътища“ и към Община Поморие.

Адв.Е.: След като приемете работа от този подизпълнител на кого я предавате?

Свидетелката Т.: На ръководителя и оттам нататък те предават на общината.

Адв.Е.: Знаете ли къде е бил извозен отпадъка?

Свидетелката Т.: За изхвърлянето на отпадъците от нашата работа има договорка с общината и са посочени местата. Това са места в общината, които се ползват за отпадъци от СМР.

Адв.Е.: Знаете ли къде „Империал“ е извозвал изрезките?

Свидетелката Т.: Определени бяха места в с.Бата, с.Страцин, с.Медово,  за тях се сещам.

Адв.Е.: Как ставаше заплащането?

Свидетелката Т.: Заплащането нямам представа как е ставало.

Адв.Е.: С кого сте контактували от „Империал“?

Свидетелката Т.: С човека, който отговаряше за тях.

Адв.Е.: Имате ли спомен „Империал“ да сте го ползвали за извършване на друг вид дейности и какво като цялостно изпълнение са извършвали те?

Свидетелката Т.: Не мога да кажа.

Адв.Е.: Като се прави такъв кърпеж с различни дебелини, пълнежът само асфалт ли е или се слагат други фракции?

Свидетелката Т.: Когато се прави кърпеж се слага чакъл до дебелината, до която трябва да се положи асфалта и тази дебелина е около 6 см, след това се поставя асфалт.

Адв.Е.: Казахте, че за „Империал  асфалтът сте доставяли носили вие, а чакълът кой го доставяше?

Свидетелката Т.: Доставяхме и чакъла, не само асфалта.

Адв.Е.: Какъв е етническият състав на работещите в „Империал“, имате ли представа?

 Свидетелката Т.: Предимно роми и турци, малко българи. Малцинствата са преимуществено. И при нас е така. За тази работа предимно се наемат малцинства.

 

Юрисконсулт И.: Възразявам. Това е извън предмета на спора.

Адв.Е.: И аз мисля, че е извън предмета на спора, но това е държавен проблем. Няма как да се докаже кой е извършил такава дейност, защото те като вземат пари, мълчат. 

Нямам повече въпроси към свидетелката.

 

Юрисконсулт И.: Къде работите сега?

Свидетелката Т.: Сега пак работя в „ДС Макадам“ ООД като технически ръководител.

Юрисконсулт И.: За какво по принцип се налага да ползвате подизпълнители, включително и за периода 2008-2009г?

Свидетелката Т.: Когато е сключен договор с голям обем на работа, се налага да ползваме подизпълнители.

Юрисконсулт И.: Освен „Империал“ други кои подизпълнители сте ползвали?

Свидетелката Т.: В общи линии те са.

Юрисконсулт И.: Други подизпълнители нямали ли сте?

Свидетелката Т.: Не мога да кажа. За нещата, за които аз отговарям, не е имало други подизпълнители.

Юрисконсулт И.: Вие откъде знаете, че това е фирма „Империал“?

Свидетелката Т.: Имаше човек, с който поддържахме връзка относно работата. Не се интересувам откъде е тази фирма.

Юрисконсулт И.: Имаше ли това дружество някакъв технически ръководител на обекта?

Свидетелката Т.: Имаха човек, който отговаряше за тях.

Юрисконсулт И.: Съставяхте ли присъствени листи?

Свидетелката Т.: Какво означава присъствени листи? Всеки си води по някакъв определен начин присъствието на работниците. Не съм длъжна да съставям такива присъствени листи, имам друга форма на контрол.

Юрисконсулт И.: Каква техника имаше подизпълнителят и как тази техника дойде на обекта?

Свидетелката Т.: Вече казах, че имаха фугорез, къртач и валяк. Това е необходимата техника, за да се извърши тази работа и тя беше транспортирана от тях, незнам с какво.

Юрисконсулт И.: Какви други обекти имаше „Макадам“ по това време?

Свидетелката Т.: Не мога да кажа. Не мога да си спомня. Аз отговарях за този обект.

Юрисконсулт И.: Колко работника от „Макадам“ работеха в гр.Поморие?

Свидетелката Т.: Тогава бяха около 10 човека.

Юрисконсулт И.: С какво докарваха чакъла?

Свидетелката Т.: В камиони самосвали.

Юрисконсулт И.: Нямам повече въпроси.

 

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства. 

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.12.2016г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени. 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.27 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: