ПРОТОКОЛ

       

Година 2011, 18.04.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осемнадесети април                                две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Желязко Георгиев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 234 по описа за 2011 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Д.П., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв.Каров, който представя пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ Районно управление ПОЛИЦИЯ-ПРИМОРСКО, редовно уведомен, не изпраща представител.

Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Георгиев, който прави изявление за встъпване в процеса.

 

Съдът като взе предвид изявлението на прокурора и на основание чл.16, ал.1, т.4 от АПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА встъпване в процеса на прокурор от Окръжна прокуратура гр.Бургас.

 

         Адв.КАРОВ: Да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира процесуални пречки по движението на процеса, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.КАРОВ: Поддържам жалбата. Да се приемат представените от административния орган писмени доказателства. Нямам други доказателствени искания.

         ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. Да се приемат представените доказателства. Няма да соча нови такива, да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

Като съобрази изявлението на адв.Каров, че допълнителни доказателствени средства по делото няма да бъдат ангажирани, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.КАРОВ: Моля да уважите жалбата и да отмените обжалваната заповед за задържане на жалбоподателя по следните съображения:

На първо място считам заповедта за издадена в противоречие с духа и изискванията на ЗМВР и АПК. След като лицето има връчена призовка и се явява със защитник, нямаше никаква пречка да се работи във връзка с това, за което е призован. Вместо това, разследващият полицай Д. Д. отказа да провежда каквито и да е процесуално-следствени действия с лицето, при положение че и аз бях там и го предаде на оперативните служби, които му изготвиха заповед за задържане, като дори не ме допуснаха да присъствам при изготвянето на заповедта. Всичко друго е безпредметно. Винаги съм твърдял, че ако трябва нещо конкретно, непосредствено да се работи с лицето, няма пречка и законът затова е дал правомощия на полицейските органи. Когато става въпрос за престъпление станало преди месец и има образувано досъдебно производство, лицето е призовано и се явява, задържането му по този ред е недопустимо. Има  си предвиден в НПК ред. От представени по делото доказателства е видно, че е отказано да бъде взета постоянна мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Моля да отмените обжалваната заповед за задържане.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. От представените по делото доказателства е видно, че лицето е извършило престъпление, затова е издадена заповедта за задържане и е работено с него, а на следващия ден е издадено постановление от прокурора, с което взета мярка „Задържане под стража”. Лицето е привлечено и като обвиняем в досъдебно производство, което е описано по административното дело. Намирам, че заповедта е законосъобразна и моля да бъде потвърдена, а жалбата като неоснователна да бъде отхвърлена.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.52 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: