ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 07.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми февруари                                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  2340 по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Био аква ферм“ЕООД, редовно призован, се явява адвокат С.И., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури“, редовно призован, се явява юрисконсулт В., с пълномощно по делото.

 

АДВОКАТ И.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ с така направените изявления на страните, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ е молба-становище вх.№755/25.01.2017г. от  адвокат И., с приложени към нея писмени доказателства, а именно: 2бр. извадки от електронния портал на АВ-Търговски регистър за „Биоаква ферм“ЕООД.

 

ПОСТИПЪЛА е молба вх.№803/26.01.2017г. от ответника, към която е приложена справка  от информационно-статистически формуляр на „Биоаква ферм“ ЕООД.

 

АДВОКАТ И.: Запозната съм с представените от ответника писмени доказателства и моля да ги приемете. Водим единия свидетел от допуснатите двама и моля да го разпитате днес. Другият свидетел към настоящия момент е в чужбина и не мога да кажа дали поддържам искането. Моля да ми се предостави възможност в края на съдебно заседание да заявя дали поддържам искането за разпит на свидетел.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: По отношение на представените от жалбоподателя доказателства отбелязвам, че същите, като част от предмета на спора са били изисквани многократно, но счетоводни документи,  удостоверение за изпълнение на производствената програма от дружеството, не са ни представени, като сме счели същото като отказ за представяне на информация, което е довело до финансовата корекции възстановяване на получена безвъзмездна финансова помощ, която е предмет на настоящото производство. Не възразявам по приемането на представените доказателства от жалбоподателя, като подробно ще изразя становище по тях по същество, както и относно изпълнение на програмата по счетоводните документи, които са посочени.

 

АДВОКАТ И.: По доказателствата не считам, че следва да се изрази становище по същество, дали са удовлетворени изискванията за изпълнение на производствената програма. Бих искала да се коментират сега доказателствата и това дали се оспорват тези доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Става въпрос за изчисления по сметки, като нямах възможност да напиша писмено становище и дали няма да отнеме много време на съда да коментирам всичките доказателства. Считам, че са представени в много късен момент тези документи, като жалбоподателя е имал възможност да ги представи при изискването им, от нас, но не го е направил и с това бездействие е произвел негативния ефект. Едва в съдебно заседание са представени тези доказателства, като не ги оспорвам по съдържание, считам ги за относими, но твърдя, че са представени несвоевременно.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от страните писмени доказателства с административната преписка, в предходно съдебно заседание и с допълнителните становища, които ще бъдат ценени с крайния съдебен акт.

 

ПРИСТЪПВА към  разпит допуснатия свидетел, който беше въведен в съдебната зала и СНЕМА самоличността му, както следва:

 

Ж. П. Б. - г., български гражданин, семеен неосъждан, без дела със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Б. на въпроси на съда: Бивш служител съм на „Биоаква ферм“ ЕООД. Работих в дружеството до 01.01.2017г., след което се пенсионирах. Към настоящия момент съм пенсионер. В дружеството бях технолог на мидената ферма и капитан на кораба, плавателният съд който обслужва мидената ферма. Моите задължения се изразяваха в това да се грижа за фермата, а именно да наблюдавам растежа на мидите, съответно се налагаше изчистване от водорасли и други боклуци, които плуват по морето, събирането на готова мида, организация по брането, транспортиране. Това в общи линии бяха задълженията ми.

 

АДВОКАТ И.: Знаете ли с какви средства е изградена фермата? Какво представлява самото съоръжение?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Б.: Съоръжението е по модел на норвежка фирма. Имаше представител на тази фирма, а именно Бьорн, който е норвежец. По техен лиценз стана изграждането на фермата. Ходил съм когато се изграждаше на място фермата, но тогава не работех във фирмата все още, но наблюдавах процеса на изграждането. Аз започнах работа април 2014 година във фирма „Биоаква ферм“ЕООД и когато започнах работа, фермата беше готова и се експлоатираше. Не знам за средствата, с които е изградена фермата, но мисля, че е по някаква европейска програма.

 

АДВОКАТ И.: Знаете ли дали фирмата е имала задължения да изпълнява по някакви програми за годишен добив? Някакви замервания правени ли са и какви, каква е процедурата?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Б.: Знам, защото правихме замервания, за да видим нарастването на мидата и количеството, за да видим какъв е добива от нея. По принцип замерването ние си го правим в началото на сезона. Това е март месец един път и един път някъде началото на декември, за да видим какво е състоянието вече за зимата. Това нещо го следим ежемесечно и ежедневно. Самото замерване, като процедура, тъй като те представляват съоръжения - линия с дължина 100-135 м., на което са закачени колекторните мрежи от повърхността на долу са 3 м. и представляват мрежа с отвор 22см. на 24 см по която се захваща мидата. На ръка събираме в един квадрат от 25см и събираме само миди, които са само в зададените параметри от 4,7см. до 5,3 см. Това е стандарта по който събираме. Това е готова мида за консумация. На базата на квадратурата, например на 14.03.2015г. установяваме, че на квадрат има от 19,2 кг до 21,2 кг на квадратен метър и като се умножи по квадратурата на колекторната мрежа излиза, че съдържанието от 30 броя линии ориентировъчно някъде е от 186 до 205 тона. Това е добивът на цялата ферма.

 

АДВОКАТ И.: Това от къде се налага? Има ли определен някакъв механизъм по този начин да се измерва?

 

СВИДЕТЕЛЯТ БАЙЧИЙСКИ: Като параметри от норвежката фирма са зададени. Този начин на отчитане са от условията на норвежката фирма, които са зададени.

 

АДВОКАТ И.: Самото мерене на теглото на квадратен метър къде го осъществявате?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Б.: Изваждаме ги на кея мидите и с кантари ги измерваме. Събираме ги мидите в мрежи, изваждаме ги навън и ги замерваме.

 

АДВОКАТ И.: За това мерене, документи съставяхте ли?

 

СВИДЕТЕЛЯТ  Б.: Ние всеки месец си имаме вътрешна документация и си записваме, за да видим как нарастват. Толкова много бяха през летния сезон, че изпаднаха от линиите през 2015г. и се наложи външна фирма да викаме с трал за да ги съберем от дъното. Част от мидите изпадаха, те падат на гроздове, като стане грозда много голям и се изхлузва и пада на дъното и ако не се събере на време течението ги отнася. Ползвахме някаква фирма фишинг нещо си, но не се сещам точно за името.

 

АДВОКАТ И.: Фирма „Макрос фишинг“ говори ли Ви нещо?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Б.: Да, тази е фирмата, като М. идваше от нея да трали. Те като дойдоха тралеха с мрежа на дъното. Траулът е дънна мрежа, която е закачена на корабчето и минава по дъното, като се движат между линиите и издърпват отдолу и каквото го съберат, вадят на палубата на кораба. Там има сепаратор, който пресява мидите, като малките миди биват хвърляни в морето отново. Взимаме само мидите с необходимата големина над 5 см, а другите се връщат в морето.

         

ЮРИСКОНСУЛТ В.: При такова падане от колекторите на мидите, тези които се изваждат с трала предполагам, че има брак, някъде отбелязва ли се?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Б.: Затова се сепарират, за да се вземат само годните миди. Тези които са брак се връщат в морето, не могат да се използват, остават се да пораснат. Там само жива мида се захваща. Не можа да има само черупки и такъв вид брак.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Губи ли  се количество от този вид вадене?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Б.: Ние знаем какво е количеството и когато много нараснат мидите и станат на гроздове, част от тях от тежината падат на дъното като грозд, тъй като не могат да се задържат на мрежата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Дали може по някакъв начин да се преизчислява количеството на производството, ако се случи това? Може ли по някакъв начин да се удостовери от вас? Имам предвид преброява ли се отново?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Б.: Ние си ги берем като станат, а тези които падат е свръх количество и те не са предвидени при изчисленията.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Приблизително два пъти в годината казахте, че извършвате обстойно преброяване, едното март месец. Може ли да кажете през март има ли остатък от предходната година?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Б.: Има нарастване само, не е готова продукция. Трябват няколко години да растат мидите, за да има продукция. За да стане една мида годна за консумация над 5см е необходимо по стандарт 2-3 години.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Б. на въпрос на съда: Малките миди сами се залепват на колектора, от движението на водата се захващат и след което вече нарастват. Самата природа ги създава, ние не ги пренасяме. Използват планктона и нарастват и пречистват водата.

         

АДВОКАТ И.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Дали знаете по какъв начин се отразяват тези количества счетоводно? Имате ли представа?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Б.: Със счетоводство не съм се занимавал и не съм запознат как се отразява счетоводно тази дейност. Моите ангажименти бяха каквото ми разпоредят това правя. Казват кой ден трябва да се измери и измервам и го документирам, като преди сезона е задължително това.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: По какъв начин установявате загуби евентуално на количествена продукция?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Б.: Произвеждаме повече от това, което се изисква и не знам да има загуби. Загуби би могло да има, ако има много голяма буря и да се скъсат линиите. През времето когато съм работил, не е имало такъв инцидент и не знам за загуби.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

СЪДЪТ ОСВОБОДИ свидетеля, който напусна съдебната зала.

 

АДВОКАТ И.: Нямам други доказателствени искания. Оттеглям искането за разпит на втория свидетел

 

На въпрос на съда ЮРИСКОНСУЛТ В.: Обжалваното писмо е изпратено ведно с решение №РД-343/17.11.2016г., с едно съпроводително писмо. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 17.01.2017г., в частта в която е допуснат до разпит втория свидетел.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ И.: Уважаема г-жо съдия, моля да уважите жалбата на представляваното от мен дружество, като отмените оспорения административен акт. Считам, че действително в хода на извършената административна проверка, управителят не е представил цялата налична при него документация удостоверяваща изпълнение на производствената програма, но от събраните в хода на настоящото производство писмени и гласни доказателства, няма съмнение, че е осъществена. Това е отразено в документите за измервания и счетоводно в представените пред Вас в пълен обем годишни финансови отчети и аналитичната отчетност. Освен това по действащия нормативен ред към 2015 г., чл.27 от Закона за рибарство и аквакултури, управителят на дружеството-жалбоподател своевременно е подал информационен формуляр и отчел програмата, като в него е отразено какво количество е произведено и продадено и какво количество е произведена на колектори. Данните подадени от него в началото на 2016г. с този информационен формуляр, като цифри и количество, е в съответствие с аналитична отчетност на дружеството, поради което считам, че е безспорен факта на изпълнение на програмата. Моля, да ми бъде предоставен срок за писмени бележки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Уважаема г-жо председател, поддържам представения от нас отговор и моля да отхвърлите като неоснователна и необоснована подадената жалба от дружеството „Биоаква ферм“ЕООД срещу акт на И.Д. на ИАРА, като да постановите решение, с което го потвърдите като законосъобразно и обосновано, издадено от компетентен орган, в рамките на установените му правомощия. Моля, за срок за представяне на писмена защита с подробни аргументи. Моля, за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 5-дневен срок на жалбоподателя и 7-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно, заседание.

Заседанието приключи в 11:50часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: