ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 30.04.                                                                    град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             VІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети април                                             две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.А.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

Административно  дело номер 233 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 09.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателката М.Х.А., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

За ответника – Кмет на община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт С., надлежно упълномощена с пълномощно по делото.

Не се явява вещото лице З.А..

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба на 28.04.2009 година от вещото лице З.А.. В молбата е описано, че с оглед допълнителната задача на вещото лице е необходимо повече време за проучване на реализираните сделки с недвижими имоти в този район, поради което не е изготвило допълнителното заключение за днешно съдебно заседание в срок и моли съда да отложи делото ако е възможно за след 15.05.2009 година.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Да се отложи делото с оглед изготвяне на експертизата.

Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че задачата, постановена като допълнителна на вещото лице има съществено значение за изясняване на правния спор по делото, поради което следва да даде възможност на вещото лице да изготви и представи в срок заключението по допълнителната задача, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.05.2009 година от 9.40 часа, за която дата страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

Да се уведоми вещото лице А..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: