ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 03.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На трети октомври                                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2336 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

За ЖАБОПОДАТЕЛЯ „Булгарплод“ ЕООД  - гр. Бургас, редовно призован, не се явява управителят. Представлява се от адв. Н.К. с договор за правна защита и съдействие, находящ се на лист 4 по делото и адв.К.с пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ  Г.Г.С. – гл. инспектор в дирекция инспекция по труда - гр. Бургас, нередовно призована, не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ Л.Б.В. - главен инспектор в дирекция „Инспекция по труда“ – гр.Бургас, нередовно призован, не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ Д.Д.Р. - старши инспектор в дирекция „Инспекция по труда“ – гр.Бургас, нередовно призована, не се явява.

 

В залата се явява юрисконсулт Н., упълномощена от директора на дирекция „Инспекция по труда” – гр. Бургас.

 

Съдът счита, че не са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото.

С разпореждане от 23.8.2017 г. (лист 1 от делото), съдът е конституирал като ответници поименно инспекторите, които са издали обжалваното предписание. В залата от страна на ответника се явява – от страна на Дирекция „Инспекция по труда” – гр. Бургас се явява процесуалния представител, но пълномощното, което той представя, не е пълномощно от органите, издали обжалваното предписание.

Даване ход на делото в днешното съдебно заседание би засегнало процесуалните права на конституираните ответници.

 

Затова съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД на делото.

ДА СЕ ПРИЗОВАТ конституираните ответници на лист 1 от делото.

 

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 31.10.2017 г. от 14:30  часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: