ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 14.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На четиринадесети март                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2334 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:12 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПИК-КО“ АД, редовно уведомен, се представлява от адвокат С., с представено пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митница Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Л., с представено пълномощно.

Не се явява вещото лице С.А..

 

СЪДЪТ докладва молба от вещото лице, назначено по делото, с която се иска удължаване на срока за изготвяне на заключението.

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ констатира, че вещото лице, назначено по делото, е било обективно възпрепятствано да изготви заключението с оглед момента на неговото назначаване – една седмица преди датата на днешното съдебно заседание. Вещото лице е назначено към този момент с оглед постъпилия отговор от Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив и невъзможността да бъде осигурен съответен специалист.

 

СЪДЪТ счита, че молбата на вещото лице е основателна, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА допълнителна възможност на вещото лице А. да изготви заключението.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.04.2017 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени. Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: