ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 28.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми  април                            две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2330 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Г.П., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ  Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Й. с пълномощно от днес.

 

Явява се вещото лице С.А., редовно уведомена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

НЕ Е ПОСТЪПИЛО заключение по допуснатата съдебно-икономическа експертиза.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Моля да ми се даде допълнителна възможност да изготвя заключението по допуснатата експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-икономическа експертиза. Нямам други доказателствени искания към момента.

 

Съдът намира, че следва да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза и предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.06.2015година от 10.00часа, за която дата и час страните уведомени по чл.137, ал.7 от АПК.

 

Вещото лице С.А. уведомена от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: