ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 21.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи ноември                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2330 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:21 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Г.П., редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Й., с пълномощно  от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по повод молба на П.Г.П. за издаване на дубликат на изпълнителен лист.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Извършили сме справка и за това заявявам, че изпълнителният лист не ни е предявяван, няма образувано изпълнително производство и вземането по изпълнителния лист не е погасено изцяло и частично чрез други способи, тъй като без изпълнителен лист, в който точно да е определено вземането, не извършваме прихващания. В самата система на НАП няма начин, по който да се изплати втори път изпълнителен лист. Изпълнителните листи се съхраняват в ТД на НАП, тъй като те ги изплащат. В деловодството на ТД на НАП няма предявен оригинален изпълнителен лист за присъждане на сумите по това дело. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се издаде дубликат на изпълнителния лист на лицето.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: