ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 11.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На единадесети януари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2328 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БУЛГАРПЛОД“ ЕООД, редовно призован, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно- осигурителна практика“ – гр. Бургас, редовно призован, се представлява от гл.юрисконсулт И.с пълномощно, находящо се на лист 1265 от делото.

Явява се вещото лице Т.Ж.Д..

 

По хода на делото:

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпила от жалбоподателя с вх.№ 11878/08.11.2017г. квитанция за внесен депозит в размер на 300 лв. и молба, с която в изпълнение на дадените указания в съдебно заседание, проведено на 02.11.2017 г., редактират въпрос № 1 по назначената съдебно-икономическа експертиза.

ДОКЛАДВА постъпила от ответника с вх.№ 12015/13.11.2017г. молба, с която изразяват мнение, ако съдът прецени, че е необходимо извършването на оглед, молят на същия да присъства или ответника, или негов представител.

С определение № 2684/24.11.2017г. съдът е ДОПУСНАЛ допълнителен въпрос към допуснатата с протоколно определение от 02.11.2017г. съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши справка в счетоводството на жалбоподателя и където е необходимо, а при необходимост и извърши проверка на място, да отговори на въпрос № 1, поставен в Молбата на жалбоподателя /л. 1283/.

ДОКЛАДВА постъпила молба с вх.№ 156/05.01.2018 г. от вещото лице Т.Д. за удължаване на срок на изготвяне на заключението по поставената съдебно-счетоводна експертиза.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Поддържам молбата. Моля да удължите срока за изготвяне на съдебно-счетоводната експертиза.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви назначената съдебно-счетоводна експертиза. Ако се извършва оглед в апартаментите, моля да присъства и процесуалният представител в мое качество или друг, или самата страна, тъй като в хода на ревизията достъп до тези обекти не е даден. Жалбоподателят чрез процесуалния си представител не се противи на това наше искане, така че моля да се произнесете в тази насока.

 

По направеното искане съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

С определение № 2684/24.11.2017 г. е допуснал допълнителен въпрос към допуснатата с протоколно определение от 02.11.2017 г. съдебно-счетоводна експертиза. Указал е на вещото лице при изготвяне на заключението си да извърши справка в счетоводството на жалбоподателя и където е необходимо, а при необходимост – и да извърши проверка на място, с цел да даде отговор на въпрос №1. При тази проверка на място не е необходимо изричното присъствие на други лица, включително и на ответника по делото, поради което съдът не уважава искането на ответника да задължи жалбоподателя да осигури достъп на ответника или процесуалния му представител, при евентуалното извършване на проверка на място.

ПРЕДОСТАВЯ  възможност на вещото лице да изготви назначената по делото съдебно-счетоводна експертиза.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  15.03.2018 г. от 14.45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: