ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 28.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и осми март                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2327 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:48 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Дикс 2001“ ЕООД, редовно призован, се представлява от законния си представител - управителя Д.Б. и от представител по пълномощие адвокат С.Б. от САК, с представено пълномощно по делото.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Явява се вещото лице С. С. Д..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страната, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 21.03.2017г.–извън рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК.

 

АДВОКАТ Б. – Запознати сме със заключението и не възразяваме да бъде изслушано в.л. в днешното съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Запознат съм със заключението. Нямам възражение да бъде изслушано вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

Съдът като взе предвид становищата на страните, пристъпи към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

Инж. С. С. Д., 52г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Представил съм заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б. – По отношение на строително-монтажната работа (СМР) и най-вече тези с фирма „Гардън транс 71“ ЕООД, отчетените в акт 19 и в приемо-предавателните протоколи дейности, реално извършени ли са?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Като материали и като дейност – да, реално установими са. Това са действащи, работещи в момента обекти, като някои от тях са започнати преди процесния периода, защото влизат в работата на фирмата, определят дейността на фирмата и спрямо това са вземали решения за хора и материали в процесния период. Всеки от обектите беше посетен от мен, със снимки съм удостоверил посещенията си. Повечето от тях, повечето от обектите са оградени и в специален режим на експлоатация. Това са фотоволтаични системи, има поставени охранителни камери и достъпа до тях е много особен, те са разположени зад ограда и от това, което може да се види извън оградата съм направил снимковия материал. Не съм влизал вътре. Обектът няма как да бъде пуснат да работи, без да са изпълнени правилниците по безопасност на труда, защото едното води до другото - за да са изпълнени тези правилници, трябва да са изпълнени СМР. В енергетиката тези два правилника са много стриктни, най-вече за хората, които работят там. То е свързано - за да бъде безопасен обекта, трябва да е изпълнен по правилата.

ВЪПРОС на СЪДА – Как установихте, че съоръженията работят?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – От посещение на място, от снимките, това са фотоволтаични централи. Ако не бяха действащи, нямаше да бъдат оградени, нямаше да имат охранителни камери, които се виждат, че работят. На единия от обектите, беше единствения обект, имаше и жива охрана, и човекът се притесни от посещението ни.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б. – Поставени ли са под напрежение?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Поставени са под напрежение. През 2012г. имаше проблеми в наредбите за цената на изкупуване на електроенергията и за това възложителите са бързали да пуснат обектите – един, два, пет, но няма как да знам, каква е била идеята на възложителите. Тази графика (на стр.7 от заключението), която предоставям към заключението, достатъчно ясно показва, че „ДИКС 2001“ ЕООД са нямали физическата възможност да изпълнят тези обекти с наличните си хора по норматив по месеци.

Отляво на графиката, скалата показва човекочасове.

Като доказателство на тази теза се вижда върха, тренд линия по Excel, при която за доказателство, че е вярна, R, ако е над 0,9, това е тренд линия, просто чудесна, и попада точно в правилата и не е нещо измислено. Формулата е в програмния продукт, не съм я измислил аз. Тренд линии се ползват при отчитане на резултати в избори например, в брокерските среди също има тренд линии.

ВЪПРОС на г-н С. – При посещението ви на място, чуваше ли се бръмчене на трансформаторите?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Да, когато се приближиш. На една от централите имаше и емблемата на ЕVN, мисля, че беше на работещ трансформатор, този честотен трансформатор беше паралелен, високочестотен, което показва, че произвеждат малко енергия.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Запознахте ли се с всички документи по делото?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Всичките документи по делото са 1 600 страници, само прочитането в съда колко време ще отнеме, може да го сметнете в работни часове. Да, запознат съм и около 200 снимки съм направил с телефона си, за да мога да чета. Ако искате ще ви ги покажа.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – На стр. 4 сте посочили, че обектите и съоръженията са били работещи и под напрежение. Как установихте този факт? От приложения снимков материал е видно, че обекта е затворен. Как установихте, че е работещ обект, след като има ограда и на една от снимките е видно, че на оградата на този обект има табелка и пише, че охраната е на обход и ако искате да влезете, да се обадите на телефон.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – На тази страница има четири снимки, но това са различни обекта. Това са различни обекти – Въпросът на процесуалния представител, на юрисконсулта може би е насочен към сн.1030601 и 1030602? (л.1743).

Как съм установил дали работи? Повтарям - обект със соларни батерии няма как да бъде оставен без охрана, и за това има телефон за свързване. Този не помня дали е 3мегавата или 10 мегавата, една централа е от 10 мегавата. Решение на фирмата собственик е дали обекта да се охранява с охранителни камери или с жива охрана, която не е била длъжна да е на портала или да обикаля обекта.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – На стр.5 от заключението сте посочили, че сте извършили проверка във фирмата. Каква проверка сте направили във фирмата и как установихте, че „Пи Ар груп 5“ ЕООД е единственият доставчик на материали, след като жалбоподателят има и магазин за електро материали и осветителни тела. По какъв начин сте направили проверката?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – На място във фирмата ми бяха показани протоколи, фактури, тази таблица, която е съставена с работни часове е изискана изрично от мен от тях, като целта ми беше да установя били ли са или не във възможност да се справят сами с работата. Оттам нататък, след като ми предоставиха материалите поисках още една фирма, за да видя дали има трета, четвърта и пета. Нямаше данни, освен тези.

И в тази връзка да допълня, отиваме пак към графиката на л.7 от заключението ми и от нея, очевидно е, че има пик през лятото .

ВЪПРОС на СЪДА – Въпросът е как установихте, че „Пи Ар груп 5“ ЕООД е единственият доставчик на материали?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – „Пи Ар груп 5“ ЕООД, най-вече е изработвал рекламни материали, брошури, табели, вестници, табели, разбирайте и на обектите, които работят, говоря за технологични табели с надписи, които са толкова големи (показва върхът на пръста си) и трябва да са положени върху кабелите, защото ако ги няма положени, няма да бъде приет обекта. Наричат се „бананки” и това нещо се надписва и се полага под земята. Освен това, за самия магазин, от въпросната „Пи Ар груп 5“ ЕООД има изпълнение за надписчета за стоките отвън, билбордове, с табели, които са описани, показани са ми на фактури едно и още на протоколите за приемане и предаване. За част от материалите, няма как за абсолютно всичко да съм видял, направил съм засечка на три от възложителите, на техни фактури, на случаен принцип. Казах, че искам да видя за тази фирма има ли съответствие, говорим за приемо-предавателен протокол, и да, съвпадаха. Това е направено на случаен принцип, казах „Дайте ми за това, тези документи“ и от тези документни направих извод, че единствения доставчик е „Пи Ар груп 5“ ЕООД. Друг доставчик от предоставените документи нямаше и в делото са представени тези документи.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Въпросът ми беше, че жалбоподателят има и магазин за електроматериали, дали са продадени в магазина или са вложени в обект? Как сте разбрал, че тези са за работата на магазина, а не за обекта.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Може ли да покажа на място за какво говоря.

 

Вещото лице показва малко пластмасово кръгче и продълговата малка пластмасова тръбичка.

 

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Това се казва „бирка“ (малкото кръгче). Това се надписва и се прилага, закрепя се за кабелите. „Бананките“ са също за кабели, които дори се вижда, че имат надписи. Това е много малка част от нещата, които са изработени, има и рекламни материали от 2012 г., а сега сме 2017г., каквото можаха ми представиха, приложил съм ги към експертизата. Това са рекламни материали на фирма „Дикс 2001“ ЕООД, понеже имаше въпрос дали трябват такива рекламни материали – да, трябват такива рекламни материали.

ВЪПРОС на СЪДА – Как сте разбрали, че този доставчик доставя стоките по процесните фактури, а не ги доставя за зареждане на магазина?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – От фактури, от приемо-предавателни протоколи. Няма как да отида в магазина. Изводите съм направил по фактурите.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Има доставки по тези фактури и за магазина, как вещото лице е разбрал, че са за обектите?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Има документи за това дали реално е препродавал през 2012г. А през сегашната 2017г. няма как да отговоря. Няма предоставени данни, че фирма „Пи Ар груп 5“ ЕООД е доставяла на фирма „ДИКС 2001“ ЕООД материали за магазина, това не мога да кажа аз.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Отговорът на въпрос 2, на стр.5 - Как установихте, че „Дикс 2001" ЕООД не е могло да се справи с наетите по трудов договор лица?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – По таблицата за работните часове нужни по норматив, не само за цитираните, а на всички обекти.

ВЪПРОС на СЪДА – За да направите такива изводи следва първо да установите колко лица са работили действително и каква е обективната необходимост от работна сила за извършване на тези дейности и да ги съпоставите. Колко лица установихте, че реално са работили?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Колкото общо може да бъде установено, ако се проследят присъствените книги, книгите за инструктаж, книгите за ежедневен инструктаж. Не само трудовите договори са достатъчни, трудовия договор е за конкретен период, а това от книгата за инструктажа доказва присъствието на човека.

ВЪПРОС на СЪДА - Графиката показва принципната нужда за съответното количество раб.часове за извършване на дейността. Съпоставена ли е с реално разполагаемата трудова сила?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Съпоставката е в самата графика – 72 е средната, това са човекочасове на „Дикс 2001“ ЕООД от собствени работници.

Сумирането на хора, на човекочасове на двете фирми, дават горната начупена графика, като там са сложени извънредни часове, които в края на графиката минава, там най-вероятно са компенсирани работниците, налагало се е да работят повече. Това е предположение само базирано на човекочасове.

ВЪПРОС на СЪДА – Графиката въз основа на кои данни изчислихте?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Третата таблица, включително довършени в периода.

Това са човекочасове, разграфеното е месеци. Тези данни в таблицата, тези данни ги поисках да ми бъдат събрани по обекти, по отработени човекочасове, по които са работили и са ми ги предоставили. Не съм ги сумирал аз, нямаше как да успея. Направих искане към собственика, предоставиха ми цифри и когато отидох, поисках точно както казах вече „Дайте да видим сега има ли работили хора от еди коя си фирма, напр. обект 6, които са накрая 9 и 10 месец за този обект“. Произволно съм искал данни, за да може да видя съвпадение на хора, има ли хора работили през този ден, за да установя това има ли работили от „Дикс 2001“ЕООД или „Гардън транс 71“ ЕООД. Не съм проверявал всичко, а произволно няколко обекта. Това може да бъде установено по инструктажните книги. Да има работници, които са инструктирани, другия договор е за период.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Вие сте изчислили данни от фактурите, разделено?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Говорим за човекочасове, не за пари. Това за парите е съвсем теоретично, но в графиката влизат човекочасове, не пари. Не съм добър с счетоводството, това не е счетоводна експертиза.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Малко след това сте посочили, че възложените на жалбоподателя обекти са над 50 обекта, на широка територия на изпълнение, а въпросът е, че на следващата справка са посочени само 14 обекта и всички са около гр. Ямбол.

ВЪПРОС на СЪДА – Въпросът е, че в една част от експертизата твърдите, че са над 50 обекта, а разглежданите в тази таблица са 14.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – 14 обекта са за процесния период, а 50 са общо обектите и не влизат в тази таблица тези 50 обекта.

В тази графика и таблица влизат 14 обекта, общо като сумирано е, а те са 13.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – По отговорът на въпрос 3, на стр.8 от заключението – какви СМР е извършило дружеството „Пи Ар груп“ ЕООД, какви дейности е извършил „Пи Ар груп“ ЕООД в обекти на жалбоподателя?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Една от дейностите е доставка на тези стоки – „бирки“ и „бананки“, това са думи в енергетиката, има и лентички, които се надписват. Това е.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Говорим за отговора на стр.8 – ако има грешки?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Преобладаващо от дейности, обемът на фактури е голям, преобладаващи дейности с работни часове, които са в таблици, график. Докато за материали, те са много видове, доставки на кабели, включващи рекламни материали, бих казал преобладаващо са на „Пи Ар груп“ ЕООД. Преобладаващото за едното, за дейности е на „Гардън транс 71“ ЕООД, на база на времето, а за другото е „Пи Ар груп“ ЕООД, за материали. Ще ми трябват месеци за четене и отчитане графа по графа, което в една счетоводна експертиза ще бъде направено.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Работниците какви дейности са извършили, работниците на „Гардън транс 71“ ЕООД? Написали сте, че са нискоквалифицирани, аматьорски.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Като започнем от изкопи за кабели, което не е високо квалифициран труд, стигнем до опъване на кабели, понякога до километри, монтаж на носещи конструкции за фотоволтаични централи, панели, изкопаване на дупки, фундаменти. Това са неквалифицирани, но неквалифицирани електротехнически дейности, както аз не мога да извършвам строителни дейности, така и работника не може да направи разлика при правия и променливия ток. В обектите съществува прав ток, напрежение и има правила на работа с тях.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – С какви машини са извършвани дейностите и чия собственост са машините, с които са работили?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – С машини на „Дикс 2001“ ЕООД, които по пътни листи и други документи говорят за коли, автовишки, коли със специални материали за опъване на кабели, това е техника, електрожени, страшно много са. Част от тях съм видял в автопарка на жалбоподателя, а имат и по обектите вероятно.

„Гардън транс 71“ ЕООД нямат никъде по документация, че са притежавали и работили със собствена техника за периода 2012.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Да разбирам ли, че изкопните работи са извършени с машини на жалбоподателя?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Копаем в града например, в КЕЦ Ямбол, но там съществуват кабели на пощи, кабели на ЕVN, копае се на ръка за да се достигане на въпросния кабел на напрежение, за да няма прекъсване на кабела. Има ръчни работи, има и с механизация, може тук да копаем с машина, но след 5 метра се копае на ръка.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – А където е копано с машини?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Как ще копаят с машини, които не са техни, нямат права и свидетелства за правоуправление.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ – на стр.8, най-долу сте посочили, че работници на жалбоподателя са извършвали общи работи. Защо не може да се предположи, че работници на жалбоподателя са извършили на същите обекти дейността, за които са използвани работници на „Гардън транс 71“ ЕООД.

Съдът към юрисконсулт М. – За този въпрос не се изискват специалните знания на вещото лице.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – На стр.9, при отговора на въпрос 5 е посочено, че „има съпоставимост между тях", какво означава това? Дейностите, който е извършил жалбоподателя и подизпълнителите му са различни? Въз основа на какви документи твърдите това нещо.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Въз основа на фактури, протоколи на обр. 19, повтарям, поискани са произволно за 3 обекта на възложители, едните от тях бяха „Монтажи“, възложителите, които нямат значение. Вземам фактурата и казвам „Посочете този кабел, дължина, цена не ме интересува, има ли го като доказателство за приемо-предавателни протоколи, това са отношенията между възложител и изпълнител. Но има и едно „Но“ – работят и работници на „Дикс 2001“ ЕООД, те участват, те също са вложили труд, човекочасове. Съответно гледам за хора, за този обект имало ли е хора, говорим по инструктажните книги, за мен това е показателно. Просто гледам техническата част. Гледам бил ли е там човекът, разписал ли се е в дневниците за инструктаж. Човекът, който го е допускал е отговорен, трудови договори не съм гледал.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Въпросът ми беше за съпоставимост между две различни дейности.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Да, правил съм съпоставки, говорим за едни и същи дейности. Няма как от една дейност да отида да търся кабел. Съпоставям кабел с кабел, едни и същи материали.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – В протокол от 20.12.2012 г. е посочена дейност, такава дейност извършена ли е от жалбоподателя?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – При пълната строителна документация този кабел е бил заложен, иначе няма да се вложи. Липсата на този кабел, дали е нисковолтов или високоволтов, но липсата дори само на един кабел може да саботира работата на обекта. Никой няма да вложи излишни кабели в обекта.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – По отговорите на стр.10 – може ли вещото лице да каже, какви дейности са извършвали доставчиците на жалбоподателя и на кои обекти са извършвали дейности доставчиците на жалбоподателя „Гардън транс 71“ ЕООД са извършвали такива общо строителни дейности, защото от протокола обр.19 пише „обекти на фирма“?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – От април до август „Гардън транс 71“ ЕООД имат човекочасове. Съответно от таблицата се вижда какво и как е работено, на кои обекти, отнесено към времето.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – След като сте разгледали делото е видно, че нито едно от тези лица на „Гардън транс 71“ ЕООД не съществува, няма такива лица и не съществуват?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Нямам достъп до ЕСГРАОН за да направя съпоставка кое име на кое име отговаря.

Твърдя за тези лица, които са се записали в инструктажната книга. Аз не мога да знам лицето „Еди кое си“, с ЕГН „еди кое си“ има ли договор, но в инструктажната книга го има и подписа има.

ВЪПРОС на СЪДА – Сравнявал ли сте лицата с този списък, дали същите лица са записани в инструктажната книга?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Две-три имена мисля, че имаше съвпадение, пак на произволен избор. Срещат се 100% съвпадение, аз не мога да твърдя има ли или няма. Мога да твърдя, че са работили хората, които са се подписали в инструктажната книга, която вероятно не са фалшифицира, защото има хора, които продължават да носят отговорност за обектите. Говоря за инспектори.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – По отговора на въпрос №8, стр.11 - бихте ли обяснили за рекламен вестник, билбордове, посочени в снимки по преписката, които са празни, билбордовете са празни.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – От 2011г. до 2017г. не са празни.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Беше ли представен цветен вестник, който е предмет на доставка от „Пи Ар груп“ ЕООД?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Приложено е едно от моите копия. Това е оцеляло, така се набират клиенти.

 

Съдът предяви на страните цветно приложение към експертизата на л.1780-1782 от делото.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Може да се нарече вестник, диплянка, брошура. ЕVN например, техен подобен материал наричат бюлетин. Може да се казва и диплянка и брошура. Няма специфична терминология на рекламните материали, това са думички.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Бяха ли ви представени рекламни материали на чужд език.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – На други езици не съм видял, но има сайт в интернет, има стар сайт, има и нов сайт. Новият е свързан с търговия на енергия, като там сайта е образуван да работи за тази насока за търговия с енергия, за това вероятно е преработван стария и е ориентиран към другата дейност на фирмата.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Бихте ли обяснили каква е тази рекламна дейност, тай като жалбоподателят няма лиценз за продажба на електрическа енергия.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Другата фирма има рамкови договори с ЧЕЗ, ЕВN. Едната фирма е „ДИКС 2001“ ЕООД, а другата е „ДИКС 2001 - електроснабдяване“ ЕООД. Двете са разделени, но за мен е едно и също. ЕVN също са разделени и имат „ЕVN електроразпределение“. Говорим за едни и същи хора, само формално фирмите са две, това за мен е техническа страна, хората са едни и същи.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Защо е извършвана тази рекламна кампания, след като „Дикс 2001“ ЕООД няма лиценз, защо са му всички тези рекламни договори, дейността е била извършвана от друга фирма. В края на заключението си казвате, „Не е за подценяване и диверсификацията на дейността в посока търговия с енергия“.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Вие прецизирате „ДИКС 2001“ ЕООД, а аз говоря и за другата фирма. Тези рекламни материали не мога да ги позная, те са от 2012г. При отговора съм визирал и двете фирми, това е аналогично както на ЕВN, ЧЕЗ, те са неразделни.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Посочили сте списък на клиентите на „Дикс 2001 – електроснабдяване“. Посочените договори съответстват ли на договорите, които са приложени с енергийните оператори?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Всъщност е разпечатка от ЕСО. Има подпис, печат на „Енерго про“, на ЧЕЗ, трябва да съответстват.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Нямам повече въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС на г-н С. – Може ли „ДИКС 2001“ ЕООД да е като търговски представител на „ДИКС 2001 – електроразпределение“ ЕООД?

Съдът не допуска този въпрос, защото е правен и наличието на търговско представителство се доказва с документи, а не посредством експертиза.

ВЪПРОС на г-н С. – Можело ли е проверяващи от НАП да установят на място, че това са работещи обекти?

Съдът към г-н С. – Това не е в сферата на специалните знания на вещото лице. Имате ли други въпроси?

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б. – По технически начин може ли да се установи, че обектите са работещи и са оставени под напрежение.

Съдът – На този въпрос е отговорено.

СТРАНИТЕ - Нямаме повече въпроси.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението в размер 402,04 лв. съобразно сумата изчислена от вещото лице в представената справка-декларация.

ДА се издаде РКО.

Остатъкът от първоначалния депозит, който е бил определен за съдебно-техническата експертиза, ще бъде използван за поисканата съдебно-икономическа експертиза.

 

С молбата, в която бяха формулирани въпросите към експертизата, приета току-що, са поставени и въпроси към съдебно-счетоводната експертиза. Жалбоподателят пожела вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза да се съобрази с току-що приетото заключение по съдебно-техническата експертиза и по тази именно причина съдебно-счетоводната експертиза до този етап не беше допусната.

 

АДВОКАТ Б. – Поддържам направеното искане за допускане на съдебно-счетоводната експертиза, както поддържам и въпросите, зададени към нея.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Нямам възражения по направеното искане за допускане на съдебно-счетоводната експертиза.

 

По искането за допускане на съдебно-счетоводната експертиза и на основание чл. 195, ал. 1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършване съдебно-счетоводната експертиза вещото лице, след като извърши справки в счетоводството на жалбоподателя, в счетоводствата на доставчиците и както навсякъде, където е необходимо, да даде заключение по формулираните от жалбоподателя въпроси, депозирани в молба на л.1708 – 1711 от делото.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 500 лв., вносими от жалбоподателя в 7 дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас. УКАЗВА на жалбоподателя, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

УКАЗВА на страните, че остатъкът от депозита по допуснатата и приета съдебно-техническа експертиза в размер на 47,96лв. следва да се използва за изготвянето на допуснатата в днешното съдебно заседание съдебно-счетоводната експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.А., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на съдебното заседанието следва да депозира експертното си заключение.

Съдът УКАЗВА на страните, че в закрито заседание може да допусне служебно допълнителни въпроси, за което страните ще бъдат уведомени.

 

Съдът пристъпва към изслушването на допуснатите в предходно съдебно заседание двама свидетели, водени от жалбоподателя.

 

Съдът въведе в залата свидетеля Т.А. С..

 

Сне самоличността на свидетеля, както следва:

Т.А. С., 62 години, неосъждан, брат на управителя на жалбоподателя. Без дела с ответника.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

 

Разпитан каза:

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б. – Работил ли сте за фирма „ДИКС 2001“ ЕООД и кога?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Работил съм за „Дикс 2001“ ЕООД. Започнал съм през 2010г. и сега пак там работя. Работя като електротехник, шофьор и снабдител на материали.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б. – Фирма „Гардън транс 71“ ЕООД позната ли ви е и какво може да ни кажете за нея?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Позната ми е, защото работиха на наши обекти. Работниците на „Гардън транс 71“ ЕООД работиха там, където работиха и работниците на „Дикс 2001“ ЕООД. Работихме на фотоволтаичните обекти и изпълнявахме някои обекти на „Енергоснабдяване“ Ямбол. Работихме в Сливен, в Безмер, в Каравелово, в Стралджа, в Меден кладенец и в Ханово. Това си спомням.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б. – Имал ли сте лични взаимоотношения с работници на „Гардън транс 71“ ЕООД?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Имал съм контакти с тях. Всяка сутрин съм бил на обектите, водих присъствените книги, пишех имената и ги карах да се разписват. Също така на тях им предоставях инструментите, с които работиха, давах въжета, с които опъваха кабелите, електрожен, резачки, където режеха кабелите.

ВЪПРОС на г-н С. - Какви дейности изпълняваха работниците на „Гардън транс 71“ ЕООД?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – „Гардън транс 71“ ЕООД изпълняваха общата работа, изкопни работи, опъваха кабелите, работеха вътре в траншеите, почистваха траншеите, защото беше опасно, ако попадне камък в тях. Правиха шахтите, подмазваха шахтите, общата работа извършваха.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б. –А работниците на „Дикс 2001“ ЕООД работиха ли на тези обекти?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Служителите на „Дикс 2001“ ЕООД извършваха по-специфичната работа - забелваха кабелите, муфи правиха, слагаха таблата, също съм ги виждал да работят и в трансформаторите.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б. – На тези обекти, колко време горе- долу сте работили и правили ли сте инструктаж?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Всеки ден съм там. Аз следях за качеството на работата, записвах кой идва на работа и кой не идва. Почти целия ден съм там. Понякога се е налагало да ги оставям, за да взимам материали и инструменти.

Във фирма „Гардън транс 71“ ЕООД работеха около 10 човека.

Аз не правя инструктаж, водя присъствената книга, а инструктажите ги прави управителя. Инструктаж за безопасност на работа аз не съм правил. Управителят на фирмата, на фирма „Дикс 2001“ ЕООД прави инструктаж на работниците на „Гардън транс 71“ ЕООД.

ВЪПРОС на г-н С. – А по отношение на имената на хората, правеше ли ви впечатление нещо?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Работниците бяха български турци, работниците на „Гардън транс 71“ ЕООД. От тях разбрах, че имат и български и турски имена,и когато започваха  да си говорят, си говореха на турски и аз не разбирах нищо. Казах на управителя на фирма, че по-лесно ми беше да им пиша българските имена. Аз не им разбирах много турските имена. Те като си приказват там, казват, че имат и други имена. Те са ми казвали, че имат и други имена, аз исках да ги пиша на български, и даже някои от тях бяха се обидили дето ги попитах, и управителя ми каза че ще ги пиша така, както те искат, с турските имена.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б. – Предоставяше ли „Гардън транс 71“ ЕООД материали на обекта?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Не съм виждал да предоставя материали.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б. –  Кой предоставяше материалите?.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Не знам.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б. – Вие плащали ли сте на „Гардън транс 71“ ЕООД?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Не съм чувал и не съм виждал да се плаща. „Гардън транс 71“ ЕООД се разплащаше с техните работници.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б. – А фирма „Пи Ар груп“ ЕООД знаете ли нещо?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Позната ми е, работници са идвали на работа. Аз съм ходил в Пловдив за материали да вземам, от фирмата.

ВЪПРОС на г-н С. – Каква работа извършваше тази фирма?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Правиха щандовете на магазина, изпъвала е рекламни пана, офиса, капковото напояване те го правиха, слагаха прожектори, лампички, такива неща. Правиха билбордове пред офиса на фирмата. Аз не съм излизал с тях.

Получавал съм материали от тях, една защитна мрежа, с нея очертавахме самия обект, шахтите също ги заграждахме с мрежата, да не падне човек вътре.

Рекламни материали също съм вземал. Носил съм ламинирани листи, един вестник, рекламен, за продажба на ел.енергия. Носих, взимах ги от Пловдив от „Гардън транс“ и ги нося или на обекта или тези материали които не са за магазина.

Мрежата също съм я носил, управителя ми каза.

Материалите съм взимал от „Пи Ар груп“ ЕООД, не от „Гардън транс“.

ВЪПРОС на г-н С. – „Гардън транс“ ЕООД притежават ли механизация за работата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Нямаха инструменти, аз им предоставях един автобус, пътнически, за да могат да се придвижват от обект на обект. И материалите, с които работиха бяха наши.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – През кои години са работили на тези обекти работници на „Гардън транс“ ЕООД и  „Пи Ар груп“ ЕООД?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – „Гардън транс“ ЕООД започнаха да работят при нас март месец 2012г. мисля. А другата фирма – те работиха почти една цяла година, мисля, че беше 2014 – 2015г.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Управителят на „Гардън транс“ ЕООД познавате ли го?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Нямам нищо общо с тях, не го познавам.

Аз казах, че само съм водил присъствената книга. Имаше човек от нашата фирма да ги организира, имаха и от тяхната фирма, който ги ръководеше. Името не го помня.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Работниците на „Гардън транс“ ЕООД къде нощуваха, как се придвижваха до обекта?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Те се предвижваха с техни автомобили. Не знам къде са нощували, в хотел ли бяха, но всяка сутрин идваха на работа, бяха съвестни работници.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – А работниците на „Гардън транс“ ЕООД ползвали ли са багери на „Дикс 2001“ ЕООД за изкопни работи?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Не, не са ползвали.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – За „Пи Ар груп“ ЕООД - какви работници на тази фирма и на кои обекти са работили, колко са били и по кое време?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Те работиха на магазина, после на офиса, правиха озеленяването. Аз там не съм ходил, не знам какво точно са правили.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Колко човека бяха?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Бяха около 4-5 човека. От тях познавах само едно момче, мисля че се казваше Петко, с него съм ходил за материали, той ми помагаше да ги броим. Повечето пъти беше с мен. Тези материали ги взимахме с премо-предавателен протокол, и аз и тя се разписваше, имаше и една жена там.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Тези присъствени книги, как описвахте работници, те ви предоставяха документи за самоличност ли или как?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Той (работника) ми казваше името си. Първият път ми показваха документи. На документите за самоличност не мога да си спомня с турски имена ли бяха, да, мисля че бяха с турски имена.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – И.Г.С. – помните ли го, имаше ли такъв човек?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Не си спомням.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – А В.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Тези неща съм ги забравил, не помня имената.

 

СТРАНИТЕ – Нямаме въпроси към свидетеля.

 

Съдът върна личната карта на свидетеля и го освободи от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетеля П.Т.П..

П.Т.П., 33 години, неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б. – Работил ли сте за фирма „Пи Ар груп“ ЕООД и запознат ли сте с фирма „Дикс 2001“ ЕООД и нейната дейност?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Да, работил съм от м. април 2015 г. до началото на 2016г. Извършвах монтажна, демонтажна дейност, организаторска, транспортна.

Фирмата „Пи Ар груп“ ЕООД беше разположена в гр. Пловдив на ул. „6-ти септември“.

Познавам фирма „ДИКС 2001“ ЕООД, работил съм в техни обекти, в шоурум – магазин и на офис - сградите им.

На техния магазин сме правили рекламни щендери, фолия, витрини, а в офис-сградата - озеленяване, капково напояване през 2015година.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б. – А по билбордове?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Монтирали сме рекламни билбордове в Ямбол, Стара Загора, Пловдив, на техния шоурум.

Нашата фирма печата паната и ние монтираме рекламните пана, той си е там билборда, и съответно рекламни пана, печатали сме вътрешността за техния обект, монтирали сме рекламни пана.

Печатали сме брошури, реклами, дипляни, вестник и сме ги карали.

Господин С. идваше да си ги взима с джип по-малките неща и г-н Т. С., който беше преди малко тук, идваше с бус да взима по-големите неща.

Дипляните и формулярите бяха по 10 000 бр. и вестника беше няколко месеца по 10 000 тираж. Вестникът е многопластова брошура, като на магазин „Метро“, и вътре е напечатана дейността на фирмата - информационен вестник.

Съдът предяви на свидетеля доказателството на л.1780 и сл.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Това е информационна дипляна, не е вестника.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б. – Да кажете нещо за осветителните тела?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Участвал съм в монтажа на лед осветлението за коледна украса на шоурума. Самите осветителни тела ги доставяше „Пи Ар груп“ ЕООД. Те ни ги доставяха, „Дикс 2001“ ЕООД идваха да ги взимат от нашия склад, а ние ги монтирахме. Монтирахме ги на обектите на „Дикс 2001“ ЕООД в шоурума на „Тих труд“ Ямбол, в гр.Ямбол в магазина и офис-сградата, която е на ул. Здравец 1.

АДВОКАТ Б. – Нямам повече въпроси към свидетеля.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – В кой период сте работили на обекти на „Дикс 2001“ ЕООД?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – От м.април 2015 до м.март-април 2016г.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – В кой период сте били работник на граждански договор.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Прекъсвал съм. От месец април 2015 до, съвпада с периода, с който съм работил с „Дикс 2001“ ЕООД. След това прекъснах, м.юни 2016 прекъснах.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Имената Петър Георгиев и Иван Михайлов говорят ли ви нещо?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Да познавам ги, мисля че бяха на граждански договор с „Пи Ар груп“ ЕООД.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Майка ви Р. знаете ли кога е била управител и кога е напуснала фирмата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Не знам с точност.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – А кой беше управител на фирмата.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Договорът беше сключен с майка ми Р. П. – гражданския договор.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Вестникът, за който стана дума, какво представляваше?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – За този вестник не мога да кажа какво е било вътре съдържанието. Моето задължение беше да го натоваря на буса на С. и да се подпиша, че съм го издал, но не съм запознат със съдържанието на вестника, аз го виждах пакетиран. Зная, че вътре има информация за фирмата, че се занимава с търговия на електроенергия.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Знаете ли „Пи Ар груп“ ЕООД дали е отпечатвала единствено вестника или и други материали?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Не съм сигурен, имат договорни отношения, но ние го разпечатваме с подизпълнители, някой път кориците се дават на една фирма, но от нас излиза самия вестник, от „Пи Ар груп“ ЕООД като готов завършен продукт.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Спомняте ли си колко бройки сте издали и в какъв период от време?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – 10 000 бр. беше тиражът за месец, не мога да кажа с точност, може да са 3-4-5 месеца. Това беше в периода, в който съм работил. Не си спомням нищо по конкретно.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Понеже майка ви е била управител, имате ли възможност да кажете дали всичко е платено?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Те бяха много коректни, имаха си договори и точно си плащаха по тях.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Нямам повече въпроси.

 

Съдът върна личната карта на свидетеля и го освободи от залата.

 

АДВОКАТ Б. – Няма да сочим други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Нямам доказателствени искания.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 30.05.2017г. от 11.55 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призове вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: