ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 10.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На десети юни                                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2315 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „АЛАДИН ФУУДС” ООД, редовно призован, се явява адвокат Х., редовно упълномощен от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Заместник-кмет по „Устройство на територията и строителство” на Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощена от днес.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Църковно настоятелство при храм „Иван Рилски”, редовно призована, не се явява представител.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Х.: Нямам доказателствени искания и няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Представям заповед №2928/27.10.2014 г., удостоверяваща компетентността на издателя на оспорения акт. Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателство по делото представената от процесуалния представител на ответника в днешно съдебно заседание заповед № 2928/27.10.2014 г. на Кмета на Община Бургас и предвид липсата на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото представената от процесуалния представител на ответника в днешно съдебно заседание заповед № 2928/27.10.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Х.: Моля да отмените процесната заповед като незаконосъобразна на твърдяните в жалбата основания, както и на основание това, че за периода 27.10.2014 г. същата заповед няма как да бъде разписана от заместник-кмета К.М., тъй като е ноторно известен факт и доказано в тези производства във Върховен административен съд, че за този период същият е бил отпуск и се е намирал в кампания за  депутат. Заповедта не е подписана от заместник-кмета Л.М., а от заместник-кмета К.М.. На тези основания моля да бъде отменена заповедта.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: