ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 12.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           Х-ти административен състав

На дванадесети ноември                              две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

административно дело номер 2310 по описа за 2013 година

На именното повикване в 10.50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Ф.Я.А., редовно призована, не се явява. 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Я.С., редовно призован, не се явява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д.Г.П., редовно призована, явява се лично.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Т.У., редовно призован, не се явява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.Г.А., редовно призована, не се явява.

 

За всички жалбоподатели се явява адв. Х., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА – Зам. кмет на Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от Е.Н.Н. с искане за конституиране като заинтересована страна по делото.

 

АДВ. Х.: Да не се дава ход на делото с оглед на нередовното призоваване на заинтересованите страни. Считам, че Е.Н. не е собственик на имота и затова считам, че не следва да бъде конституирана като заинтересовано лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да не се дава ход на делото с оглед нередовното призоваване. Предоставям на съда по конституиране на заинтересованата страна.

Съдът счита, така подадената молба с искане за конституиране на Е.Н.Н., като заинтересована страна по делото, за основателна, тъй като по нейно искане е издадена процесната заповед. Тя е участник в административното производство и се явява заинтересовано лице в настоящото производството по смисъла на чл.153, ал. 1 от АПК. Освен нея като заинтересовани страни по делото следва да бъдат конституирани и С.Р.И., П.Н.Д., Х. Г. К., М.А.Б., К.Н.Б., М.Д.Н., Б.И.Р., В.Т.М. и Т.В.Е., които са адресати на мотивирано предписание № 9 /21.01.2013 г. отменено с процесната заповед № 3112/26.11.2012 г..

Мотивиран от изложеното и на основание чл.153, ал.1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА като заинтересовани страни в производството Е.Н.Н., С.Р.И., П.Н.Д., Х. Г. К., М.А.Б., К.Н.Б., М.Д.Н., Б.И.Р., В.Т.М. и Т.В.Е., които да бъдат призовани за следващо съдебно заседание.

 

С оглед на обстоятелството, че новоконституираните заинтересовани страни не са уведомени за днешно съдебно заседание, ход на делото не следва да се дава, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.01.2014 г. от 11,30 часа, за която дата и час да се уведомят новоконституираните страни. Жалбоподателите и ответниците редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: