ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 03.02.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На трети февруари                                    две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 2305 по описа за 2012 година.

На именното повикване в 14,00 часа се явиха:

Жалбоподателят „Лукойл Нефтохим Бургас” АД  - редовно призован, се представлява  юк. И. с пълномощно по делото.

За ответника Началник на МП „Пристанище Бургас център” - редовно призован, се явяват юк. Т. и юк. Г. с пълномощно по делото.

         Явява се вещо лице инж. Л..

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице по делото.

Вещото лице е с установена самоличност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОСИ НА ЮК. И. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: Налице ли е хроматографска колона в Митническа лаборатория Русе към момента на извършване на анализа и съответна ли е тя с изисквания по Приложение А на Глава 27 на КН?

 

ОТГОВОР:  В експертизата съм посочила, че при посещението си в Митническа лаборатория Русе не бях допусната в нея. Срещата се състоя  при началника на Териториално митническо управление и ми бяха предоставени документите, които съм описала – фактура, декларация за съответствие на закупената колона и сертификат за закупен силикагел. От тези документи, съгласно приложените декларация и фактура, дължината на хроматографската колона е 1500 мм. Схемата към Приложение А изисква само хроматографската част на колоната да е с дължина 1500 мм. Извън тази дължина на колоната трябва да има допълнителна дължина, която служи за резервоар на необходимия разтворител. От декларацията за съответствие и фактурата не е видно да е налична такава дължина. Декларацията за съответствие е издадена година и девет месеца след като е доставена колоната, а в текста на декларацията е записано, че колоната е възложена за изработка за нуждите на акредитирана митническа лаборатория през месец януари 2011г. - по това време лабораторията не е притежавала акредитация към Българска служба за акредитация.

 

ВЪПРОС: В приложената фактура е посочено, че дължината на хроматографската колона е 1500 мм. Към Приложение А на ОБ, същата е посочена 1800 мм. Вие казвате, че колонната част е само 1500 мм, а допълнителната част са останалите 300 мм. Тази допълнителна част, част ли е от колоната или е някаква допълнителна част, която не е свързана със самата хроматографска колона?

 

ОТГОВОР:  Съгласно схемата от Приложение А към същинската хроматографска част на колоната, която е 1500 мм има допълнителна част – тази част служи като резервоар за разтворителя, който се подава за хроматографското разделяне, отделно има една част, която представлява съоръжението за подаване на налягане. Посочен е въздух /газ/, който се подава по време на хроматографското разделяне. Тази част е над 1500 мм и няма данна да е налична.

 

ВЪПРОС: Закупената колона съответна ли е на тази по Приложение А.

 

СЪДЪТ КЪМ ЮК.И.: Вещото лице отговори на въпроса.

 

ВЪПРОС: От къде черпите сведение за обстоятелството, че силикагелът е съответен на този по Приложение А, след като приложените сертификати са с дата, която не съответства на описания във фактурата закупен силикагел от страна на Митническата лаборатория?

 

ОТГОВОР:  Това е датата на разпечатване на сертификата от сайта на фирмата. Фирмите, които доставят реактиви, доставят реактива с партидния номер, а клиентът сам си изтегля сертификата от сайта на фирмата. На тези две дати са изтеглени сертификатите за свойствата на силикагела, който се използва.

 

ВЪПРОС: От къде установихте идентичността?

 

ОТГОВОР: Няма данни за идентичността в самата фактура. Там са отразени финансови и количествени изражения.

 

ВЪПРОС: Може ли да се приеме, че тези сертификати се отнасят за процесния силикагел?

 

ОТГОВОР:  От тези данни - не мога да отговоря.

 

Юк. И.: Нямам повече въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА ЮК. Т. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: Казахте, че колоната сама по себе си е с размер 1500 мм, както е отразено във фактурата, останалата част също колона ли се нарича, или има друго наименование?

 

Юк. И.: Възразявам срещу поставения въпрос.

 

СЪДЪТ КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Отговорете на въпроса.

 

ОТГОВОР: Без този детайл, който е изнесен вдясно на схемата и представлява възела за създаване на налягане, цялата тази останала част е хроматографската колона. В нея, в частта в която се извършва разделянето, е 1500 мм, а останалата част е частта, която осигурява необходимия обем разтворител, използван при разделянето.

 

ВЪПРОС: След като казвате, че тази част е отделена, тя част ли е от хроматографската колона? По схемата, която е приложена в горния десен ъгъл, детайлът, който е изобразен, част ли е от хроматографската колона и нарича ли се колона?

 

ОТГОВОР:  Това е допълнително съоръжение, с помощта на което се създава налягане - това е изискването по Приложение А.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Може ли цялото съоръжение да съществува без тази част, която създава налягането?

 

         ОТГОВОР: Не може да съществува. Тази част, която е необходима да осъществи обема от разтворител, е част от хроматографската колона.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА: Цялото съоръжение съставено ли е от един единствен детайл?

 

ОТГОВОР: Две са съоръженията. Едното е възела, в който се извършва създаването на налягането, а във второто съоръжение се извършва смесването.

 

УТОЧНЯВАЩ ВЪПРОС НА ЮК. И.: Може ли част от схемата по Приложение А като детайл от горната завършваща част от клоната с прилежаща челна сглобка за затваряне да не бъде част от тази колона?

 

ОТГОВОР:  Апаратурата се състои от две части – колоната към нея е този накрайник, който се захваща с два фланеца.

 

ВЪПРОС НА ЮК. Т.: По отношение на фактурата – в позиция две е посочен силикагел с параметри. Параметрите съответстват ли на сертификата?

 

ОТГОВОР:  Да съответстват - силикагел 60 – това е марката, която се използва за хроматографски цели и в сертификата са посочени размерите на зърната, които съответстват на заложеното като изискване в Приложение А.

 

ВЪПРОС НА ЮК. Г.: Има ли изискване за издаване на декларация за съответствие и ако има, има ли посочен срок за издаване на такива декларации за съответствие на хроматографската колона?

 

Юк. И.: Възразявам - това е въпрос извън експертизата.

 

СЪДЪТ КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Отговорете на въпроса.

 

ОТГОВОР:  Когато се провежда едно разделяне се изискват регенти, за които се изисква сертификат. За силикагела е представен такъв, както и апаратура, за която съгласно най-новите изисквания на европейското законодателство, трябва да бъде представена декларация за съответствие. В случая изискванията по които трябва да е направена тази апаратура са посочени в Приложение А и когато една стока е от типа на тази апаратура, тя трябва да бъде придружена с декларация за съответствие, за да се докаже, че съответства на изискванията по Приложение А.

 

Юк. Т.: Ако има разминаване във височината на хроматографската колона, това би ли повлияло на резултата?

 

ОТГОВОР:  Би повлияло, защото при провеждане на хроматографско разделяне е от значение както диаметъра, така и височината на колоната. Съотношението трябва да е най-малко 1 към 10 – диаметър към височина, защото колкото е по-голямо това съотношение, толкова ефективността за разделяне е по-голяма и се удовлетворява друго изискване, че количеството на пробата спрямо обема на силикагела да бъде най-малко 1 към 10, а за хроматографското разделяне на тежки нефтопродукти е по-добре съотношението да е 1 към 15 или 1 към 20 – за да се осигури това съотношение между проба и силикагел и трябва колоната да има необходимата височина.

 

Юк. Т.: Това би ли повлияло на резултата от лабораторната експертиза за съотношението между ароматни и неароматни съставки и в каква посока?

 

ОТГОВОР:  Да, би повлияло, не напразно е даден чертежа на апаратурата. Апаратурата няма нужната височина и няма необходимата точност на разделяне, което ще се отрази на точността на разделянето.

 

Юк. Г.: Моля посочете нормативни и тълкувателни текстове за това.

 

СЪДЪТ КЪМ ЮК. Г.: Съдът е в състояние да отговори на този въпрос.

 

ВЪПРОС НА ЮК.Г.: Вещото лице да изброи продуктите от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, с които е намерило аналогия в качествения състав с процесния продукт?

 

Юк. И.: Възразявам по зададения въпрос. Това е въпрос, който не е зададен на вещото лице - да изследва на кои точно продукти, получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени кантари, съответства процесния продукт. Вещото лице е посочило съответствието по отношение на качествения състав.

 

ОТГОВОР:  По-общ анализ на кои продукти от подклас на позиция 2707 съответстват характеристиките на процесния продукт съм направила в Приложение 2, приложено към предходната експертиза. В това Приложение 2 бях направила подробно сравняване на характеристиките на процесния продукт с всеки един продукт от подклас 2707 и съм казала, че ако ароматните съставки преобладават над неароматните съставки, процесният продукт, имайки качествен елементен състав и групов въглеводороден състав, еднакъв с продуктите от първична дестилация на каменовъглени катрани, той би могъл да намери място в тази подпозиция. Приложение А в тази светлина съм го преработила, като съм дала информация как се създават каменовъглените катрани – те са течния продукт, получен при високотемпературната деструкция, наречена „коксуване” на каменни въглища. Каменовъглените катрани, ако се подложат на първична дестилаци, се разделят на по-тесни фракции, които съм упоменала в температурен интервал на стр.3 от заключението, при което се изолират леко масло, средно масло, тежко и антраценово масло. По дестилационните си характеристики процесният продукт може да бъде сравняван с последните две масла. Затова когато казваме, че сравняваме процесния продукт, ще имаме предвид висококипящите фракции, получени от каменовъглен катран.

 

ВЪПРОС НА ЮК. Г.: В отговор на въпрос първи от трети абзац, казвате как е получен процесния продукт – тогава възможно ли да се търси аналогия със суровите масла, които представляват продукти от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани?

 

ОТГОВОР: Аналогията търсим първо по дестилационни характеристики - на кои продукти съответства процесният продукт, по съдържание на ароматни съставки, по качествен елементен състав и груповия въглеводороден състав. Сравнителната таблица за свойствата на продуктите от нефтен и каменовъглен произход, аналогични на процесния продукт, съм посочила в таблицата от Приложение 1.

 

ВЪПРОС НА ЮК. Г.: Има ли тъждество между качествен състав и качествен елементен състав, или качествения състав включва в себе си и други показатели, за да се търси аналогия в качествения състав на процесния продукт и продуктите, получени от първична дестилация от високотемпературни каменовъглени катрани.

 

ОТГОВОР:  Между двете понятия няма тъждество. На дъното на таблицата съм дала разяснение какво е определението за качество. Качеството на един химичен продукт се определя като се определи елементния му състав – качествен и количествен – качественият състав дава съдържание на химичните елементи, които изграждат дадено съединение или продукт, а количественият състав представлява съотношението между тези елементи. Друг показател за определяне на качеството на един химичен продукт - това е груповия въглеводороден състав – съотношението между парафинови и нафтенови въглеводороди, които израждат този продукт. Съдържанието на хетероатоми е частен случай от качествен елементен състав, под хетероатоми разбираме съдържанието, а химичните елементи – азот, сяра, кислород и др. са в структурата на един химичен елемент. И двата продукта, които сравняваме с процесния продукт с висококипящите фракции от каменовъглен катран, съдържат химичните елементи въглеводород, водород, сяра, азот и кислород. Атомното съотношение въглерод-водород също е изведено от качественото определяне на един химичен продукт, но то дава характеристика за ароматността на даден продукт. По отношение на груповия въглеводороден състав и двата продукта – процесният и висококипящите фракции от каменовъглен катран, съдържат тези групи въглеводороди, но количественото съотношение на групите е различно. Останалите показатели, посочени в таблицата, са следствие от количествените съотношения между химичните елементи и групите въглеводороди, които изграждат двата продукта и тъй като в количествено отношение, както химичните елементи така и групите въглеводороди се различават - имаме разлика във физикохимичните свойства на двата продукта, но основните показатели, определящи елементния състав и груповия въглеводороден състав, са аналогични.

 

ВЪПРОС НА ЮК. Г.: Количествените съотношения как се отразяват върху качествения състав на продуктите. Възможно ли е да има разлика в продукти с различно количествено съотношение – разлика в качествения състав?

 

СЪДЪТ КЪМ ЮК. Г.: Въпроса е от компетентността на съда. Различното количествено съотношение ще обуслови и разлика в качествата.

 

СЪДЪТ КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Така ли е?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Различните количествени съотношения се отразяват върху физикохимичните свойства, които са изведени от гледна точка на технологичните потребности – от гледна точка на преработката и приложението на продуктите – мирис, съдържание на кокс, за какво ще се използва и как ще се преработва.

 

ВЪПРОС НА ЮК. Т.: Как при наличието на разлики, които Вие посочихте в графа 2,3,4,5,6,7, правите извода в отговор на въпрос № 2, че продукта има аналогичен качествен елементен състав. Единствено в графа 1-„качествен състав” – няма различия, във всички други вещото лице, освен писмено, направи и в днешното съдебно заседание съпоставка, че са налице различия – от къде тогава следва аналогията?

 

СЪДЪТ: Аналогия не означава идентичност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  И двата вида продукти съдържат и са изградени от химични елементи водород, въглерод, сяра, кислород и т.н. Аналогията е в качествения състав, това са два различни по произход продукта – единият има нефтен произход - другият има каменовъглени катрани.

 

Юк. И.: Вещото лице следва да отговори на въпроси, които не са достатъчно изяснени, а не да преповтаря заключението си.

 

СЪДЪТ КЪМ ЮК. И.: Съдът преценява на кои въпроси да отговори вещото лице.

 

Юк. Т.: В отговора на въпрос № 2 заявявате, че продуктите имат аналогичен качествен елементен състав, а съгласно т. 2 за позиция  „Сурови маса” е казано, че аналогични продукти се считат продуктите, които имат качествен състав, подобен от тези посочени в т. 2 - какво имате предвид?

 

ОТГОВОР: Основните  показатели, които характеризират един продукт са съдържащите се в него химични елементи и съдържащите се групи, които са подобни и в двата продукта.

 

Юк. Т.: Нямам други въпроси.

Юк. Г.: Нямам други въпроси.

Юк. И.: Да се приеме заключението.

Юк.Т.: Оспорваме заключението.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Представям в днешното съдебно заседание сравнителна таблица, която е по-подробна от сравнителната таблица, която съм приложила към заключението и въз основа на която ми бяха задавани въпроси от процесуалните представители на страните. Отговорите, които съм давала, бяха съобразени с първоначално представената сравнителна таблица. С настоящата сравнителна таблица давам по-детайлна съпоставка на продуктите. По съществото си сега представената таблица е идентична с първоначално представената таблица, елементите са разделени по количествен  и качествен състав.

 

СЪДЪТ КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: инж. Л., в обхвата на органичната химия включва ли се изследването на високотемпературните каменовъглени катрани? Уточнявам въпроса - има ли в областта на органичната химия специалисти, които изследват само високотемпературни каменовъглени катрани и специалисти, които изследват само продуктите от нефтен произход?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В органичната химия се изучават органични химични технологии. В частта „Технология на горивата” се изучава дисциплината „Химия и технология на твърдите горива”, изучавала съм я и имам положен изпит. Изучават се твърдите и течните горива и газоснабдяването. Това са отделни учебни дисциплини с различен хорариум, като най-голям е хорариума на нефта и газа. За твърди горива сме полагали отделни изпити. Това е отделна дисциплина в рамките на моята специалност. Аз съм органична специалност. Високотемпературните каменовъглени катрани са органични съединения.

 

Юк.Т.: Има ли специалност „Катрани”?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Няма такава специалност. Аз съм специалист по технология на горивата, полагала съм изпит по „Химия и технология на твърдите горива”, „Химия и физика на нефта”, „Технология на нефта и газа”, „Каталитични методи в нефтопреработването” и други.

 

СЪДЪТ: Високотемпературната преработка на каменовъглени катрани от коя учебна дисциплина е част?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Тя се изучава основно в дисциплината „Химия и технология на твърдите горива” – полагала съм изпити по учебниците  „Химия и технология на твърдите горива” на проф. АнГ. и „Технология на твърдите горива” на проф. Герасимов.

 

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице, ведно със сравнителната таблица допълнително представена в днешното съдебно заседание.

Заключението е изключително подробно, изводите съответстват на разсъжденията. Представените приложения са прегледни и съответстват на резултатите, които вещото лице е извело в заключението си.

 

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице внесения депозит./издаден РКО 400.00 лв. на 03.02.2015г./

 

         Юк. И.: Поддържам становището, формулирано в нарочна писмена молба, представена по делото, с доводи и съображения в подкрепа на тезата ни. Представеното Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки го представям за сведение на съда. То определя  реда и начина за вземане на проби. Представям и писмо от Агенция Митници до „Лукойл Нефтохим Бургас” АД от 23.09.2009 г. с посочен тарифен код. Дружеството е работил с този тарифен номер от 2009 г. по указание на митницата. Дружеството е задължено да спазва принципа на предпазливост по чл.4 ал.1 т.3 от Закона за счетоводството, който изисква оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби, същото не може да се основава на предположения -  освободена стока по приет ЕАД с тарифен код, приет от страни членки на ЕС, в последствие да бъде заменен в резултат на което ще възникнат допълнителни митнически разходи.

         Във връзка с предоставената възможност на процесуалния представител на ответника от предходното съдебно заседание да вземе становище по представената митническа декларация от 2014 г., с която дружеството декларира продукт аналогичен на настоящия с тарифен номер указан от митницата за миналата година, е ирелевантен по спора, защото касае неидентичен продукт. Макар и произведен в същата държава, продуктът не носи същите химикофизични свойства. Всеки продукт се изследва с проби. Дружеството е провело самостоятелна процедура за суспендирането на мито по чл. 66, ал.1, т.3 от ППЗМ. Търговецът, който внася суровина, необходима за изготвянето на готова продукция, следва да кандидатства за освобождаване на мито. Европейският съюз допуска неприлагането на КН и в тази връзка от 01.07.2014 година митото за процесния тарифен код е с митническа ставка „0”, според Регламент на ЕС.       Моля да задължите ответника да представи по всеки протокол за вземане на проба съответното доказателство, дали взетата проба е идентична с пробата описана във всеки един протокол. Ако пробата е една и съща да се представят доказателства къде се съхраняват. Искането ми се отнася по следните протоколи: Протокол за вземане на проба № 222/17.04.2012г.; № 312/23.05.2012г; № 331/29.05.2012г.; №  261/02.05.2012 г.; № 193/04.04.2012г.

         Процедурата по чл.155 от Правилника за прилагане на Закона за митниците и Наредба № 3 изискват към момента на вземане на пробата да се съставя протокол и вземането на проби с различни дати  буди съмнение относно идентичността на тази проба, а въз основа на нея и анализа на тези проби се базира МЛЕ. Доколкото считаме, че същата не може да бъде годно доказателствено средство, ако за същата съществува съмнение относно реда и начина на вземането на пробата, както и дали тази проба съответства на процесния продукт, това доказателствено искане го правя само, ако не е причина за отлагане на делото, в противен случай нямам други доказателствени искания.

Представям за сведение Анекс № 2. Моля да приемете молба с допълнително направените разноски по делото.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЮК. И.: Ако ответника поиска срок за запознаване с представените доказателства.

 

         Юк. И.: В такъв случай поддържам искането.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОТВЕТНИКА: Може ли да отговорите как и къде са се съхранявали пробите, цитирани от процесуалния представител  на жалбоподателя?

 

         Юк. И.: Може ли да отговорят на въпроса дали е налице идентичност между пробите описани в протоколите и тези, за които е посочена по-ранна дата на вземането им?

 

         Юк. Т.: В конкретния случай мога да отговоря общо и по принцип: към датата на тези декларации МП „Нефтопристанище” е бил закрит, там няма деловодство и митнически пункт. Служител от Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, ведно със служител на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и със служител на дружеството SGS Bulgaria Ltd. са извършвали вземането на проби. Това е видно от представения формуляр от Акт за вземане на проба. Не митническият служител, а дружеството-жалбоподател е възложило друг орган да вземе пробите. Вземането на пробите се извършва от служител на SGS Bulgaria Ltd. и фигурира подпис на това лице. Пломбирането на тези проби става от служител на дружеството-жалбоподател и пломбите са единственото средство за идентифициране на пробите.

         Във връзка с оспорването на жалбоподателя, моля, да бъде доведен до разпит служителят взел пробата, митническият служител присъствал на пробата и деклараторът на протокола. Физически няма как да се идентифицира пробата по друг начин.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЮК. И.: Твърдите ли, че има нарушение на външната опаковка на взетата проба към момента на изпитването й в МЛЕ?

 

         Юк. И.: Не мога да кажа кога е направил изследването, тъй като има две дати и не мога да взема становище коя дата разглеждаме. За да бъде взета една проба, трябва да има документ и декларатор. Такъв документ няма по преписката.

         Противопоставям се на искането за допускане на свидетелски показания. Със свидетелски показания не следва де се установяват факти, които би следвало да бъдат установени с писмени доказателства.

         Целостта на опаковката на пробата не твърдя, че е била нарушена, тъй като пробата е била в бутилка, която не е била счупена, но твърдя, че има разминаване в датите на вземането на пробата и има неяснота кой точно продукт е бил изследван – този, който е посочен в по-ранната дата, или този, който е  посочен в протокола. Твърдя, че на датата на вземане на пробата, трябва да има изготвен протокол в присъствието на митнически служител, декларатор и представител на дружеството-жалбоподател.

 

         РЕПЛИКА НА ЮК. Т.: Процесуалният представител на жалбоподателя твърди, че бутилката е била в цялост, изразява становище по отношение на пломбите, няма как различни проби да бъдат с една и съща пломба. Пломбата съответства на пломбата установена при извършването на МЛЕ. В т. 6 е дадено описание на получената проба – две бутилки запечатани с пломби.

 

         Юк. И.: Не оспорвам обстоятелството, че навярно протоколите за вземане на проби са тези, описани в протокола за вземане на проби, а дали пробата взета на по-ранна дата е от същия продукт и кои са пломбите за този продукт. Твърди се, че са взети на една дата, а са съставени протоколите на друга дата.

 

         СЪДЪТ: Отчитам Вашето изявление, както и ще взема предвид твърденията на процесуалния представител на ответника при произнасянето си по съществото на спора. Считам, че делото е изяснено от фактическа страна.

 

        

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА становището-молба представено от процесуалния представител   на жалбоподателя.

         ПРИЕМА Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки – 63 страници, Версия 01,  Анекс № 2 за сведение.

         ПРИЕМА писмо от Агенция Митници ЦМУ от 2009 г. до „Лукойл Нефтохим Бургас” АД.

         ПРИЕМА списък на разноските по настоящото дело, представен от процесуалния представител на жалбоподателя.

         ОТХВЪРЛЯ искането за допускане на свидетелски показания.

 

         Юк. Т.: Твърдя, че приетото ръководство представено от жалбоподателя не е в неговата цялост, моля, да ми дадете възможност в следващото съдебно заседание да представя ръководството в неговата цялост.

 

         СЪДЪТ като има предвид, че вземането на пробите е регламентирано с този вътрешно-служебен акт – Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки, счита, че следва да даде допълнителна възможност на ответника да представи ръководството в твърденият от него им пълен вариант, за да може да бъде проверено фактическото основание за издаването на акта и по-точно съблюдаваните на самия ответник процесуални правила за вземане на пробите от стоката.

 

         СЪДЪТ счита, че не следва да приключи събирането на доказателствата.

 

           Юк. Т.: Становището на процесуалния представител на жалбоподателя е недопустимо да бъде представено в днешното съдебно заседание. В момент след като са изслушани две експертизи те оспорват начина на вземане на пробите. Всички протоколи са подписани от лице - представител на дружеството жалбоподател. Изслушани са две съдебно-химични експертиза, изготвени на база на тези проби и не е оспорено заключението на вещото лице от жалбоподателя.

 

         СЪДЪТ КЪМ ЮК.Т.: Становището на процесуалния представител на жалбоподателя е становище, в което се коментира законосъобразността на административния акт и по-точно спазването на процесуалните правила в административното производство по издаването му. Всяка от страните, както жалбоподателя, така и ответника, може да мотивира своите твърдения по законосъобразността на акта във всеки един момент от делото. Съдът счита, че мястото на тази молба-становище би следвало да бъде във фазата на устните състезания, но доколкото страните имат възможност във всеки един момент да формулират своите възражения и насрещни искания, приемането на това становище в днешното съдебно заседание не съставлява процесуално нарушение.

 

         Юк. Г.: Относно писмото от 2009 г. за тарифното класиране, моля, да не бъде кредитирано като доказателствено средство като същото касае конкретен износ на котелно гориво с параметри на стоката и стоката е отговаряла на изисквания за кода посочен от администрацията. Същото няма обвързваща информация, касае конкретния случай и тарифният код се отнася за стоки, които в тегловно съотношение ароматните съставки не са преобладавали над неароматните. Процесният продукт в конкретния случай не е такъв.

 

         РЕПЛИКА НА ЮК. И.: Не може да се представят доказателства за различен вид продукт и да се търси аналогия по тях. Възразявам срещу неравноправното третиране на жалбоподателя от администрацията.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.04.2015 година от 13,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: