ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 24.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти октомври           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2289  по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:40 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛИЯТ Д.И.И., редовно призован, се явява лично.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.Р.С., редовно призован, се явява лично.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.Р.М., редовно призован, не се явява и представлява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Строителство“ при Община Бургас, редовно призован, се явяват юрисконсулт Божинова и юрисконсулт Алексиев, с пълномощно по делото.

 

Не се явява СВИДЕТЕЛЯТ С.К.К., която е нередовно призована.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.Т..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което не е в срока по чл.199 от ГПК.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.: Нямам възражение да се изслуша заключението на вещото лице.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Да се изслуша вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ БОЖИНОВА:  Моля заключението на вещото лице да не се изслушва в днешното съдебно заседание, тъй като не е депозирано в предвидения срок и не сме се запознали с него.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Моля делото да бъде отложено за 16.11.2017г., тогава ще имам възможност да пътувам до гр.Бургас.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.: Не възразявам да се отложи делото за тази дата, която посочи вещото лице. Моля да отмените определението, скоето е допуснат до разпит свидетеля С.К.К., не поддържаме искането за нейния разпит, кат освидетел.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Не възразявам да се отложи делото за тази дата, която посочи вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ БОЖИНОВА: Не възразявам да се отложи делото за тази дата, която посочи вещото лице. Предоставям на съда по направия отказ за разпит на свидетел.

 

ЮРИСКОНСУЛТ АЛЕКСИЕВ: Не възразявам да се отложи делото за тази дата, която посочи вещото лице. Да се отмени определението за разпит на свидетел, тъй като многократно са правени неуспешни опити да бъде призован.

 

Съдът с оглед направеното изявление от жалбоподаталя И., счита, че следва да се отмени определението, с което е допуснат до разпит свидетеля К., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 14.02.2017г., с което е допусната до разпит като свидетел С.К.К..

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът, предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.11.2017г. от 11.00ч., за която дата и час страните редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: