ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 16.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕСЕТИ административен състав       

На шестнадесети ноември                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА                                                                                                         

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2289 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Д.И.И. и Ж.Р.С., редовно призовани, явяват се лично.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.Р.М., редовно призован, не се явява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Строителство“ при Община Бургас, редовно призован, се явяват юрисконсулт Б. и юрисконсулт А., с пълномощно па делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.Т..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което

ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

А.Н.Т. - 61 години, български гражданин, несемеен, неосъждан. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Представил съм писмено заключение,  което поддържам. Няма какво друго да добавя, само, че още по-силно съм се утвърдил в това, което съм написал.

 

Адв.И.: По време на направения оглед, дърветата, които сте обследвали били ли са достатъчно разлистени, какво е било състоянието им?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Направил съм два пъти оглед. Веднъж през месец септември при пълно облистване на дърветата и втори път през месец октомври, когато все още имаше облистване, и сега има, защото температурите не са паднали под нулата и затова все още има листопад. Имал съм достатъчна възможност да проуча състоянието на дърветата.

 

Адв.И.: По време на огледа забелязали ли сте безпричинно опадване на листа или повлияно от някаква температурна аномалия несъразмерно опадване на листата?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Нищо такова не съм забелязал. Да, листопад може да има и поради някакви други причини – поради болести, вредители, но това което видях и преди и сега, всички дървета са в отлично състояние. Дори може да се каже не много добро, даже отлично състояние.

 

Адв.И.: Забелязахте ли някакви механични повреди по клоните, стъблата и корените на дърветата, както и следи от някаква макромицетни болести и гнилоти и ако сте забелязали, по обследваните дървета може  ли да дадете обяснение от какво са причинени.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: За да кажа, че състоянието е отлично, огледах всяко дърво. Нямаше механични повреди по стъблата и по клоните. Те са млади дървета, то се вижда. Макромицети няма. Такива млади дървета не могат да бъдат нападнати от такива болести на тази възраст, още повече, че няма механични повреди, през  които да проникнат такива вредители. Така че дърветата бяха добре. Някои вече ги няма там, където е паркинга, другите са си добре и сега.

 

Адв.И.: Като обща оценка на тази възраст на наблюдаваните дървета, забелязахте ли някакво влияние в тяхното развитие или здравословното им състояние причинено от атмосферните условия или замърсеност на въздуха.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Трябва да отбележа, че почти всички дървета са явор /вид клен/. Този вид се отличава с изключителна устойчивост към атмосферно замърсяване за разлика от конския кестен. Например яворът е много устойчив и се чувства добре дори в атмосферни условия на един голям град като Пловдив. Така че в случая изборът на колегите, които са подбирали този състав за озеленяване е правилен и добър. Липата се чувства също добре в градски условия. Това е един хибрид чинар, който също е много използвано декоративно дърво за озеленяване на паркове, градини и улици. Хибридите се отличават с по-висока устойчивост от чистите видове, което също ги прави един добър вид за озеленяване.

 

Адв.И.: Бихте ли уточнили  вида на този хибрид.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Използва се широко хибрид между наш вид източен чинар (среща се естествено в България) и западен чинар оксиденталис, който е американски вид. Различават се по формата на листата, по съплодията, имат и междинни качества. В случая един източен чинар е бил отсечен.

 

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Така като огледахте дърветата, има ли опасност някое от тях да падне?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Това предизвика смях, защото това са много млади дървета. Такава опасност изобщо няма. Падане може да има при тополите, защото те много бързо растат и достигат до голяма височина и дървесината им е крехка. Живеят до 20 години и започват процеси на гниене и те са най-опасните растенията за озеленяване на градове, защото при силен вятър, дори не буря, голям клон може да падне и мисля, че най-много поразии поне за България има от тополи. Затова ландшафтните архитекти ги използват грамотно, когато трябва да се създаде по-бързо видимост на парк, градина, защото те растат бързо. Но когато достигнат 20 години, непременно трябва да бъдат премахнати, защото стават опасни. През това време другите дървета ги достигат и се получава хубава и естетическа картина.

 

Адв.И.: Каква е продължителността на живот на разглежданите дървета?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Чинарът (от личния ми опит в Грузия, където случайно се оказах преди 4 дни) достига до 600 години, а диаметърът на дървото е около 3 метра и половина до 4 метра. Запазва устойчивостта си като здравина. Дори в България има много такива дървета. В Родопите има няколко села, в които може да видим екземпляри до 300-400 години и в Бачковския манастир също. Това  са вековни дървета с много голяма продължителност на живот и здрава дървесина. Не съм чувал случай за падане на клон от чинар.

Същото мога да кажа и за явора. В Стара планина има няколко резервата  – Бяла крава, където съм виждал също дървета с диаметър 1,5 метра, което говори за няколко вековна старост на тези дървета, т.е. те са продължително живеещи растения.

Тези дървета специално са устойчиви на атмосферни замърсявания и могат да живеят няколко века. Виждал съм и дървета, върху които са паднали гръмотевици и пак оживяват.

 

Адв.И.: След средна продължителност на живота на явор и чинар, настъпва ли някаква промяна в общата им здравина?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Да. Настъпва промяна и тази промяна върви към усилване на здравината, защото в дървесината протичат едни процеси на импрегнация - колкото по-старо е едно дърво, толкова по-мощно става ядрото и то става по-здраво отколкото е било преди.

 

Адв.И.: Т.е. може да направим заключение, че в рамките на достатъчно дълъг период от време въпросните видове могат да се приемат за устойчиви и не са заплашени от атмосферните условия в града.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: В никакъв случай. От морето духа вятър и той много бързо изчиства атмосферата. Тук въздухът е чист.

 

Адв.И.: Влажността и близостта на морето оказват ли вреден ефект?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Чинарът расте до реки. Естествените находища в България са в долината на р.Струма и р.Чая. Чинарът много обича влажния въздух, така че тук се чувства най-добре.

Яворът няма особени изисквания към въздушната влажност, но от моя опит, това което съм виждал, много добре се чувства и дори започнал е да се размножава самостоятелно, което е необичайно тъй като е планински вид. Размножава се самостоятелно между гр.Черноморец и гр.Созопол.

 

Адв.И.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Нямам въпроси към вещото лице.  Да се приеме заключението.

 

Юрисконсулт А.: Тъй като твърдите, че е направен личен оглед на всяко дърво, направената оценка съобразена ли е с действащите международни стандарти за оценка?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Ние в случая оценяваме състоянието на дървета. За каква точно оценка става въпрос?

 

Юрисконсулт А.: Става въпрос за действащи международни стандарти за оценка.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: В случая няма нужда от такава оценка, защото един експерт може да види за какво става дума. Ако правим научно изследване, нищо не пречи да използваме такива неща, като стандарти. Целта на настоящото изследване обаче е общото състояние на дърветата. Тези, които не са отсечени, са в прекрасно състояние.

 

Юрисконсулт А.: Използвали ли сте някакво техническо оборудване при изследването?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Ако намекване за използване на свредел или клупиране на дърветата, такъв уред съществува в лесовъдството, който се нарича клупа. Служи за измерване на диаметъра на дърветата. Стъпката на клупата е 4см, а тези дървета, които са там, те не подлежат на клупиране. На клупиране подлежат дървета с диаметър 8-10см. За такива млади дървета, каквито са тук, това няма никакъв смисъл. Възрастта на дърветата се вижда с просто око. Свределът се използва да се определи възрастта. Ако пробием тези стъбла, ние ще ги убием, защото ще се унищожат много важни елементи на кората и дървесината. Нито клупата, нито свредела се използват за изследване на тези дървета.

Пресовият свредел се използва в дендрологията, когато  се опитва да се установят климатичните промени през вековете и става дума за много дълги такива процеси. При тези дървета, които са наскоро засадени, това е неприложимо.

Аз не разбрах защо трябваше млади дървета да се заменят с още по-млади.

 

Юрисконсулт А.: Моля Съдът да предяви на вещото лице снимковия материал, изготвен по време на изкопните работи.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на вещото лице снимковия материал, находящ се на лист 154 от делото.

 

Юрисконсулт А.: Гледайки тези снимки, които са направени по време на изкопни работи, може ли да кажете със сигурност дали по някакъв начин е компрометирана растителността. Дървото, което се вижда на снимката е на тротоара, като изкопът е извършен до бордюра на тротоара. Засяга ли се по този начин кореновата система на дървото и води ли до компрометиране?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Определено се засяга. Кореновата система на някои дървета е 16 пъти по-широка от диаметъра на стъблото. При засаждането на всяко дърво, когато то се пренася от разсадника и се слага на улицата, се прави подрязване на корените. След това се засажда. Това е подрязване, защото при изкопните работи също се касае за подрязване, което е аналогично с подрязването при засаждане на дърветата.

 

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ако от едната страна се унищожат корените, т.е. силно се подрежат, това води ли до компрометиране на кореновата система?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Зависи от ситуацията. Това е стандартна процедура при засаждане. По принцип има голяма възстановителна способност младото дърво. Младите дървета са с много силна имунна система и корените им растат до момента, в който те достигнат до подпочвена вода. Корените се стремят към вода и когато я достигнат, те спират растежа си. Страшно е когато, пада нивото на подпочвената вода при старите дървета, както се случи с парка във Враня, техните корени не растат и дърветата започват да съхнат. Но младото дърво и ако падне водата, то пак ще я достигне.

 

Юрисконсулт А.: Нямам повече въпроси.

 

Юрисконсулт Б.: Нямам въпроси.

 

Адв.И.: Бих искал Съдът да предяви на вещото лице още една снимка находяща се по делото на лист 152.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на вещото лице снимков материал, находящ се на лист 152 от делото, в ляво с надпис „снимка на дърво № 34“.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Това е платан – чинар.

 

Адв.И.: Виждате ли някаква нередност в стъблото или корените на дървото?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Веднага казвам - класическа корона на платанов чинар. Това дърво е в прекрасно състояние и няма как да падне. Това е млад чинар и няма нужда от подрязване. Примерната му възраст е 15 години. Чинарът расте невероятно бързо и по снимката, както виждам дървото е на около 15 години.

 

Адв.И.: Виждате ли някакъв наклон на дървото?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. : Ако има наклон, той е в рамките на 4-5 градуса и това няма проблем. Има дървета, в които е заложено генетично да растат с наклон. Няма опасност от падане. Вижда се, че са подрязали  тънките клони и бих казал, че са обезобразили дървото.

Направи ми впечатление, че на ул.“Александровска“ подрязват дървета и то едно-две-годишни и незнам какъв е смисъла.

 

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: С тази заповед е разпоредено и преместване на дървета. При преместване на дърво, каква би трябвало да е процедурата? По някакъв начин компрометира ли се тяхното състояние?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: С изкопни машини се разширява периметъра около дървета. Това е много скъпа и сложна процедура. Нарушава се настилката в голям периметър около дървото. Едва ли са го преместили. Те са го отсекли.

Естествено, че се компрометира тяхното състояние. Те преминават през един период, т.е. преболедуват, когато се промени средата, почвата, водният режим, режат се корените. При преместване пак е необходимо да се изрязват корените. Настилката също трябва да се разрушава и това е много скъпа процедура.

 

Адв.И.: Когато сте правили оглед след подрязването, имаше ли някакви сухи клони?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Не. По дървото имаше листа.

На тези снимки винаги трябва да има дата кога е снимано. Всички снимки задължително трябва да имат ден, месец и година, защото нещата се променят постоянно.

 

Адв.И.: Приключих с въпросите. Да се приеме заключението.

 

Юрисконсулт А.: Да не се приема заключението по изложените в становището ни съображения и моля на основание чл.201, предложение второ от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, да допуснете експертиза, вещото лице по която да извърши задължителна оценка за състоянието на конкретните дървета и да даде отговор на въпросите посочени от нас в становището.

 

Адв.И.: Намирам така представеното становище, първо, за несъстоятелно, второ – направените възражения в него са изцяло извън обхвата на задачата на експертизата. При положение, че експертизата е назначена преди повече от 6 месеца, би следвало ответната страна да направи искане за експертиза своевременно.

От една страна, в това становище се твърди, че е изминал краят на вегетационния период, от друга страна сега се поставя задача, което единствено може да ограничи възможността на вещото лице да извърши експертизата в рамките поне до пролетта.

От друга страна, поставената допълнителна задача към т.нар. становище е с преповтаряне на основната задача, по която вече беше назначена експертиза и не внася нищо ново, освен няколко допълнителни препоставени въпроса, на които трябва  да отговори вещото лице, което считам некоректно.

От друга страна, основното възражение към обективността на оценката са, че вещото лице не е направило оглед на отсечените дървета. При положение, че след подаване на жалбата, а известно време и след искането ни за експертиза, част от изследвания обект беше премахнат, ще се изразя съвсем меко най-малкото е некоректно да се обяснява защо била необективна оценката, защото вещото лице не е дало описание какви са точно унищожените дървета, техния вид, състояние, при положение, че ги няма на мястото на локацията.

Цялото искане е несъстоятелно, тъй като задача съобразно чл.63 от ЗУТ е да установим санитарното състояние на конкретно дърво към конкретен момент, за да се установи дали подлежи или не на отсичане. Дендрологичният анализ, да пробиваме няколко дървета, за да установим преди колко хиляди години е настъпил определен геофизичен период и се изменил климата и други такива упражнения по стил, нито съответстват на задачата, нито я допълват, нито я доизясняват, нито имат някаква връзка с конкретния анализ, който е трябвало да бъде извършен още преди да се издаде разрешението за отсичане, а именно какво е било моментното състояние на тези дървета, могат ли при подходящи грижи да издържат още време и следва ли да се отсичат, ако не могат да бъдат запазени по друг начин.

Не разбирам пробиването със свредел може ли да допринесе с нещо за някакво уточнение по спора на делото. Говорим за конкретни дървета, които са млади.

В крайна сметка трябва да се придържаме към издаденото разрешение, в което са включени по-голям брой дървета. Тези дървета са били отсечени. Ако ответната страна много държеше да направим дендрологичния анализ, можеше да остави поне пъновете на отсечените дървета и да не ги изкоренява, тъй като те бяха изкоренени и бяха премахнати известно време след отсичането на дървета. Тогава от отрязаните пънове може да се вземе материал за дендрологичния анализ.

 В този смисъл намирам, че искането нито е своевременно, нито състоятелно и моля да не го допускате, защото само ще протакаме делото още шест месеца.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му определя възнаграждение в размер на 800лв, от които 400 лева, платими от внесения от депозит  /л.118 и л.120/. като разликата от 400лв платима по равно от жалбоподателите и ответната страна в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

УКАЗВА на страните, че в случай, че не бъдат представени доказателства за внасяне на допълнително определеното възнаграждение на вещото лице в определения срок, за сумата ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

По направеното искане за повторна експертиза съдът счита, че не са налице основанията по чл.201 от ГПК за назначаване на такава. В случая вещото лице отговори на поставените въпроси, като отговорите са конкретизирани от изявлението му в днешно съдебно заседание, също така не са налице съмнения за неговата правилност, поради което съдът

 

  О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането на ответната страна за назначаване на повторна експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв. И.:  Моля да бъде отменен изцяло оспорвания административен акт. В хода на производството са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Не е събрана и не е записана актуална фактическа обстановка и не е извършено санитарно обследване на всички посочени в оспорения акт дървесни екземпляри, поради което актът е изцяло незаконосъобразен и в двете части, защото в сферата на премахнатите в хода на административното дело по оспорването на акта екземпляри, административният орган не е посочил и не е приложил такива доказателства, които да ни убедят, че те са били  в лошо състояние, при положение, че тези, които са запазени е ясно, че са в добро здравословно състояние.

Моля да ни бъдат присъдени направените от жалбоподателите разноски и ни дадете възможност да изразим писмено становище по същество.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Присъединявам се към казаното от адв.И..

 

Юрисконсулт А.: Моля да приемете, че така подадената жалба против процесното разрешение е неоснователна и недоказана. Разрешението за отсичане е издадено от компетентен орган в рамките на неговите правомощия, издадено в предвидената от закона форма и съдържа фактически и правни основания за издаването, като подробно са изложени причината за издаването и конкретно са описани дърветата, за които се отнася и ето защо моля да го потвърдите като правилно и законосъобразно.

Моля да ни дадете подходящ срок да представим писмени бележки и ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Юрисконсулт Б.: Присъединявам се към становището на колегата А..

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок считано от днес на жалбоподателите и 10-дневен срок считано от днес на ответната страна за представяне на писмени бележки с копие за насрещните страни.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: