ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 23.03.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На двадесет и трети март                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2286 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „КЕЙ ЕНД ВИ“ ООД, редовно уведомен, се явява адвокат П., с пълномощно по делото.

          ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при ЦУ на НАП Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

          Явяват се допуснатите до разпит свидетели Г.А.А., И.Ж.Н. и Т.Г.П..

 

          По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпили писмени доказателства с писмо вх. № 2199/06.03.2017 г. от третото неучастващо по делото лице.

 

Съдът ДОКЛАДВА и постъпилата молба от адвокат И.П. – процесуален представител на жалбоподателя, с която уведомява съда, че е променен съдебния й адрес за получаване на съобщения и призовки.

 

АДВ. П.: Да се приемат представените доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се приемат доказателствата, но моля да имате предвид, че това не са нови доказателства. Същите се намират в преписката по делото - Приложение № 9 към РД така, че вече ги има и са обсъдени.

 

Съдът счита, че следва приеме представените писмени доказателства, които ще бъдат ценени с крайния акт, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените с писмо вх. № 2198/06.03.2017 г. писмени доказателства.

 

АДВ. П.: Да се пристъпи към разпит на свидетелите.

Искам да направя уточнение, тъй като съм допуснала правописна грешка в доказателствените искания в молбата за свидетелите. Вместо П., съм записала Пенко.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Г.А.А., който беше въведен в залата.

 

СНЕМА самоличността на свидетеля, като го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

 

Г.А.А. – ** години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

 

          СВИДЕТЕЛЯТ А.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещавам да кажа истината.

 

          СВИДЕТЕЛЯТ А. (на въпроси на адв. П.): С П. се познаваме от много години, може би от 13-14 години. Също покрай него се познавам и с И. и Г..

          Срещата беше през 2008 г. на 12.02. Един или два дни по-рано П. ми се обади, че ще взема някакви пари и че иска да отида с него. Аз обещах, че ще отида. Запалих колата и отидох в тях. Когато отидох в тях, там бяха П. и още двама души. Седнахме и след малко дойде някакъв човек, с черен сак. Аз седнах на дивана. Те преглеждаха и подписаха някакви документи. След това гледаха тези документи и започнаха да броят пари. Не мога да си спомня точно, но около 30 минути броиха пари. После този човек си тръгна. Ние се качихме в джипа на П. и отидохме до офиса, за да оставим парите. Оставихме ги в офиса и те останаха там, а ние с И. тръгнахме. Викнахме такси. Моята кола остана до П.. След като ни закараха, аз си тръгнах оттам.

          П. живее до старческия дом в гр. С. по пътя нагоре, в една кафеникава къща. Офисът, в който ходихме, е собственост на П. и Ж.. Бях повикан от П., за да бъда като охрана, да има хора и за кураж при получаването и пренасянето на парите.

          АДВ. П.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

          СВИДЕТЕЛЯТ А. (на въпроси на юрисконсулт Д.): С мен бяха И. и Ж.. Аз тогава се запознах с И. и Ж.. Ж. е съдружник на П.. Аз присъствах в стаята, но не съм броил пари. Само присъствах. Те подписаха и броиха парите. Не съм установявал стойността на парите. Видях, че броят пачки.

          Другият съдружник също присъстваше. Присъствахме аз, И., П., Г. и този, който донесе парите. Нямам представа какъв документ подписваха. Доколкото видях, те го разгледаха и подписаха. Аз отидох, за да му помогна, защото парите бяха доста. Не знам какъв документ са подписали.

 

          СВИДЕТЕЛЯТ А. (на въпроси на адв. П.): Кюпюрите на тези пачки бяха в банкноти по 100 лева. Бяха поне 100 пачки.

 

          СВИДЕТЕЛЯТ А. (на въпроси на юрисконсулт Д.): Парите броиха П. и Ж. - двамата собственици на фирмата.

 

          Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля.

 

          В залата влиза свидетелят И.Ж.Н..

 

          Съдът СНЕМА самоличност на свидетеля, като го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

 

          И.Ж.Н. – ** години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещавам да кажа истината.

 

          СВЕДЕТЕЛЯТ Н. (на въпроси на адв. П.): С П. сме приятели. Познавам го, тъй като сме играли заедно футбол.

          Г. Г. е съдружник на П.. Оттам го познавам.

          На 12.02.2008 г. П. ми се обади по обяд, да отида в тях, в неговата къща, където живее. Когато отидох в тях, П. беше заедно с Г. Г.. След това дойде Г.А. ***. След незнам колко време пристигна един човек с черен сак. От сака изкараха пари, като Г. и П. започнаха да броят. Въпросният човек беше там. След това подписаха някакви документи и въпросният човек си тръгна. След това аз, Г., Г. Г. и П. се качихме в неговата кола и отидохме в офиса, където ни посрещна майката на Г.. След това ние с Г. *** си тръгнахме. Това се случи на въпросната дата.

          Аз не съм подписвал никакви документи. П. ме помоли и обясни, че става въпрос за някакви пари и да му бъда нещо като охрана, за сигурност и  присъствие. Парите бяха по 100 лева и бяха в пачки. Сакът беше с нормална големина, колкото тази банка. Става въпрос за повече пачки - над 100.

          Офисът на дружеството се намира в една сграда, срещу една болница, точно срещу едно кръгово.

          П. живее в къща. Къщата се намира в квартал, който не знам как се нарича, но там има старчески дом и на около 200 метра от него се намира. С Г. *** се познаваме от лятото, на морето. Г. не е подписвал никакви документи.

          Сака с парите го оставиха на майка му, в офиса. В офиса не сме броили парите. Само ги оставихме и с Г. си тръгнахме. За тази охрана не са ни платили, тъй като сме приятели. На други такива срещи не сме присъствали.

 

          СВИДЕТЕЛЯТ Н. (на въпроси на юрисконсулт Д.): Датата я свързвам и помня с въпросната случка.

          Аз не съм броил парите. П. и Г. Г. – съдружникът на П. броиха парите. Те разписаха документ. Видях, че разписаха документ, но не мога да кажа какъв. Парите ги донесе среден на ръст човек, с черен сак, но не мога да кажа името. Беше на средна възраст. Аз тогава съм бил на 20-21 години. Аз бях там, тъй като сме приятели.

 

          Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля.

 

          В залата влиза свидетелят Т.Г.П..

 

          Съдът СНЕМА самоличността на свидетеля, като го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

 

Т.Г.П. – ** години, българска гражданка, неосъждана.

 

          СВИДЕТЕЛКАТА П.: Майка съм на Г. Г.. Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещавам да кажа истината.

 

          СВИДЕТЕЛКАТА П. (на въпроси на адв. П.):  Бях в офиса на дружеството, тъй като знаех, че синът ми ще се взема някаква сума. Тъй като става въпрос за сина ми и в качеството на майка, ги чаках в офиса. Чаках всички, тъй като П. е съдружник на Г. и бях притеснена. Те дойдоха с И. и другия Гошо с един сак, с пари. Сложихме ги в касата и двете момчета си тръгнаха. След 2-3 минути тръгнахме и ние.

          Знаех, че фирмата има нужда от пари. Продадоха дялове и им донесоха пари. Притеснявах се като майка, защото знаех, че носят много пари. Аз знам колко пари, защото сме семейство. Бяха милион и двеста хиляди лева.

          Парите бяха в един черен сак или доколкото се сещам много тъмен. Видях, че са пари, които прибрахме в касата. Не съм ги броила. Парите бяха на пачки. Всичките пачки бяха от по 100 лв.

          Тогава аз не работех във фирмата и не мога да отговоря с кого са сключвали сделка. Просто още не работих във фирмата. Тогава бях в качеството на майка. П. и Г. ги придружаваха двете момчета - Г. и И.. И. го познавам от доста години, защото момчето е от Сливен, а Гошо го видях за първи път. Мисля, че е от Обзор. Офисът на дружеството е на ул. „Д. П.“ № 2 срещу частната болница на д-р П.

          Тези пари са ги ползвали по предназначение според мен, защото фирмата добре работи, но тогава не работех във фирмата и не мога да кажа.

          АДВ. П.: Нямам повече въпроси към свидетелката.

 

          СВИДЕТЕЛКАТА П. (на въпроси на юрисконсулт Д.): Аз не съм броила и не съм установила сумата. Смятам, че не е било необходимо. Видях само, че са пачки, защото ги сложихме в касата. Трябваше ни финансова помощ за фирмата, защото беше съвсем нова и започнахме от нулата. Решиха, че ще продават някакви дялове напред, за да съберат средства. Не съм чела договора.

          Знам със сигурност, че тези пари са влезли за подпомагане на дружеството и това си личи от развитието на дружеството. В момента има повече от 80 човека, които са на постоянен трудов договор и работи много активно фирмата. Храним около 5000 човека. Аз не съм сигурна дали са дяловете на сина ми. Не мога да кажа, но мисля, че общи дялове са продали.

          ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам повече въпроси към свидетелката.

 

          Поради изчерпване на въпросите, свидетелката беше освободена.

 

          АДВ. П.: Представям доказателства за направените разноски. Нямам други доказателствени искания, няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

          ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам свидетелските показания. Ще моля да не бъдат кредитирани предвид установеното в съдебното заседание, че двамата свидетели И.Н. и Г.А. са в приятелски отношения с единия от собствениците на дружеството-жалбоподател, с оглед на което същите са заинтересовани от изхода на делото, а по отношение на свидетелката Т.П., предвид близките роднински връзки с единия от собствениците на фирмата, моля да не се кредитират още повече, че те не са установили определената стойност на предадената сума.

          Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

          С оглед изявленията на страните, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ДАВА ход по същество:

          АДВ. П.: Моля да постановите решение, с което да отмените оспорения ревизионен акт в обжалваната част като незаконосъобразен и неправилен.

Претендирам присъждане на разноските по делото - адвокатски хонорар в размер на 2000 лв. и платен депозит 60 лв. за разпит на свидетели.

          Ще представя писмени бележки.

          ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите обжалвания ревизионен акт като законосъобразен в тази част. Ще представя подробни писмени бележки.

Да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 4090 лв. съгласно Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

 

          Съдът ДАВА на страните 14-дневен срок за представяне на писмени бележки.

          Счете делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.24 часа.

 

 

        СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: