ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 28.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми февруари                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:  Величка Костова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  2278 по описа за 2016 година

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Н.П.И., редовно призован, се явява лично.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнения на наказанията” гр.София, редовно призован, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас, редовно призована, се явява прокурор Костова.

 

ИЩЕЦЪТ И.: По хода на делото, както прецените. Аз искам да се гледа делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изясняване на фактическата страна.

 

ИЩЕЦЪТ И.: Поддържам исковата молба изцяло. Поддържам и искането да бъдат разпитани двама свидетели И.С.И. и Н.-А. Ю.П..  С тях съм в един салон, но в отделни килии. Аз съм сам в килия. Всички сме сами в килиите. Не съм си взел касовите бележки от лавката, не съм си взел помпичката за астмата, за задух. Очаквах делото да се отложи за свидетелите. През исковия период, съм бил с още един човек, но това беше преди 3-4 години може би, когато бяхме много хора, а именно 22 човека и бяхме в килия по двама. Най-много съм бил с още един човек в килия. Те килиите са малки. Нито можеш да се движиш, нито нищо. Работех, скоро напуснах преди един месец и двама бяхме на килия които работихме, и не можехме да се мием, на мивка или да чукаме на старшината да отваря за тоалет, няма. По график трябва.

 

ПРОКУРОРЪТ: Тези две лица, които сочите като евентуални свидетели, с тях никога ли не сте били в една килия ?

 

ИЩЕЦЪТ И.: Не, не съм бил с двамата свидетели в една килия. Тези двама свидетели през исковия период и двамата са били  с мен през цялото време и с тях ще установявам един и същи обстоятелства. Моля ако допуснете само един свидетел това да е И.С.И.. Исковата ми претенция е с начален период  от 17.11.2011г. до 17.11.2016г.. Оплаквам се от много неща – условията, хигиената е мръсна. Когато не отварят в килията имам една кофа и кош, не мога да измия ръцете, не мога два три пъти да сядам в кофата, когато отварят за половин час за кенеф и той не може да се ползва, защото  тече отгоре по тръбите и не може пак да се седя и то урина тече. Много често тази година се запушват тръбите и тече, в коридора излиза. Ние затворниците я бутаме, махаме я водата, но мирише. Идва каналджията-затворник и гледа да я отпуши. Там си играе, не знам колко време, но в коридора всичко мирише. Лятно време е много зле. На такива температури малки килии, прозореца е мисля, някъде около 1м. на 0,45м. широко и въздуха не стига и дори затвориха капаците, сега едни малки дупки пуснаха. Имам астма и взимах лекарства да мога да дишам и голяма жега не може да се диша лятно време в килиите. Лятно време нямаме топла вода, само вторник и четвъртък имаме баня да се къпем и пак не ни дават да се къпем. И както мирише в коридора, като искаме топла вода да се къпем се обаждаме на старшината, но пак не я пускат. Общо ни отварят от сабалян 6,20ч. до 7,00ч., това са 40 минути. Ние сме 14 човека в момента и следва после отваряне от 8,30ч. излизаме на каре и в 9,30ч. се прибираме. Един час е карето. После за тоалетна там, да се мием, да си мием чиниите още 30 минути от 9,30ч. до 10.00ч.. След това в 11,30ч. ни отварят за обяд 30 минути на обяд. След обяд от 14.00ч. до 14,15ч. ни отварят и вечерта от 18.00ч. до 18,30ч. и пак вечерта от 19,30ч. до 19.50ч., за 20 минути. И след това е затворено цяла вечер. Ние винаги имаме проблеми на обяд или следобед с времето. Има старшини, не всички, където ни отварят по-късно с 5 или 10 минути и ни прибират с 5 минути по-рано или 10 минути по-рано ни прибират. Аз му казвам на старшината, че имаме още пет минути и ние пускал пет минути по-късно и  и 5 минути по-рано ни прибира. Той казва „Нищо няма да ми казваш, бързам сега”. Храната идва по- късно и вечерта. Трябва храната да се даде 18.30ч., а тя идва по-късно с 10-15 м.. Той затворникът дава храната и той обслужва на три-четири етажа. Чистачът, тъй наречения понеже обслужва толкова етажи, при нас идва по-късно винаги. Плюс това чистачът като го питаме каква е храната и той не знае каква е храната. Ние с него не спорим. Преди две седмици се обадих на старшината и му казвам, че няма месо вътре, даваха пилешко месо. Питам къде е месото и той се развика старшината, защото му казах, че няма месо в баката и той ми се развика, с една дума щеше да скочи и да ме бие, целия червен стана. Аз му казах ти работиш при нас, ти си старшината на салона ти трябва да кажеш, а той ми отговори  пиши жалба.  Преди една седмица един дойде в 18 килия, там е за нарушения и буйства и цяла вечер не можем да спим от него или през деня и целия коридор замириса.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо председател, исковата молба е процесуално допустима.  Да бъдат приети приложените към отговора на ответника писмени доказателства. По доказателствените искания на ищеца, относно разпита на двама свидетели, считам че разпитът на един от тях ще бъде достатъчен за изясняване на обстоятелствата, които иска да докаже за условията, тъй като той е сам в килия и никога не е бил с тези посочени лица в една килия.

 

Съдът с оглед направените изявления и изясняване на обстоятелствата по делото, на основание чл.145, ал.1 и чл.146 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК

 

  О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОКЛАДВА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ДЕЛОТО:

 

Производството е образувано по  искова молба на Н.П.И., с която се претендира обезщетение на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, в размер на 182 500лева за нанесени неимуществени вреди причинени през периода 17.11.2011г. до 17.11.2016 г.. Исковата претенция е срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанието”. Първата претенция е за неимуществени вреди причинени от битовите условия в спалните помещения, липсата на санитарен възел, липсата на постоянно течаща вода, ползване на 10 л. пластмасова кофа за удовлетворяване на естествени нужди и за миене на ръцете след това. Сочи, че в килията се храни, работи, спи, пере дрехите със студена вода и се простират дрехите да се сушат, дишат се изпаренията от дрехите, липсва климатизация, осветлението е денонощно и пречи на зрението, в близост до прозорците се намират контейнери за отпадъци, от които се разнася зловония, общата тоалетна не може да се използва, защото се стича урина и изпражнения, банята не се дезинфекцира, плочките се отлепят и капят, към водата за пиене е включена и топлата вода за къпане, в килиите е задушно и поради липса на циркулация на въздуха миреше на урина и изпражнения. Килията е 6 кв.м. с един прозорец с размери 0,60м. на 1,20м. Втората претенцията е за лошото или липсата на медицинско обслужване, което не е съобразено със Закона и не са създадени условия за опазване на физическото и психическото му здраве. Медицинско обслужване е осигурено само два пъти седмично, по график трябва да се разболява и то със записване на деня и от каквото и да  си болен дават две хапчета. В следствие на неосигурено навременно медицинско обслужване е претърпял неимуществени вреди от действията и бездействията на ответника. Прави искане да се допуснат до разпит двама свидетели, при режим на призоваване и да се задължи ответника да представи дневника, който съгласно закона се записват  прегледите и справка за килиите, в които изтърпява наказанието.

 

Ответникът в представения писмен отговор по делото с вх.№ 1259/08.02.2017г.,  изразява становище по допустимост на иска, като го оспорва по основание и размер и счита същия за  неоснователен. Към отговора са приложени пълномощно за представителство,  справка изх. №681/30.01.2016г. от Б. И. М.; медицинска справка за Н.П.И.;  здравен картон -3л.;  протокол за извършена ДДД обработка от 10.06.2010г., на гърба с фактура; фактура № 0000002009/10.05.2011г.; складова разписка от 10.05.2011г., на гърба със сертификат за качество от 10.05.2011г.;  фактура от 02.02.2011г., на гърба с сертификат за качество  от 02.02.2011г.; складова разписка № 1894/02.02.2011г.; фактура № 0000001887/02.02.2011г.,  на гърба със складова разписка 1887/02.02.2011г.; фактура № 0000000670/01.06.2011г.,  на гърба  с протокол от извършена  ДДД обработка  от 13.05.2011г.;  фактура № 0000000014/07.02.2012г.; фактура № 1000001645/29.10.2013г. на гърба с протокол за извършване на ДДД обработка № 006309; фактура № 1000001549/29.09.2013г. на гърба с протокол от извършена ДДД обработка № 006755; протокол за извършена ДДД обработка № 006754; фактура  от 08.04.2013г.; фактура  от 17.04.2013г. на гърба със складова разписка от 08.04.2013г.; фактура № 1000001785/13.12.2013г. на гърба с протокол от извършена ДДД обработка №007171; фактура № 0000001656/28.02.2014г. на гърба с протокол от извършена ДДД обработка № 007356; фактура № 1000002285/10.09.2014г. на гърба с протокол от извършена ДДД обработка № 008728; протокол от извършена ДДД обработка от 24.07.2014г.; фактура № 1000002422/31.10.2014г. на гърба с протокол от извършена ДДД обработка № 008880; протокол от извършване на ДД обработка № 008883; фактура № 1000002423/31.10.2014г. на гърба с протокол от извършване на ДДД обработка № 00882; фактура №0000000165/24.02.2015г.;  фактура №0000000194/06.07.2015г.; фактура № 0000000216/15.09.2015г.; фактура № 0000000218/16.12.2015г.;  протокол за извършена ДД обработка от 23.06.2016г.; протокол за извършена ДДД обработка от 28.06.2016г.; протокол за извършена ДД обработка от 09.08.2016г.; протокол от извършена ДДД обработка от 12.08.2016г.; протокол за извършена ДД обработка от 28.09.2016г.; протокол за извършена ДД обработка от 01.11.2016г..

 

На основание чл.146, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърдят.

 

УКАЗВА на страните, че на основание чл.284, ал.1 от ЗИНЗС Държавата отговаря за вредите причинени на лишени от свобода и задържани под стража от специализираните органи по изпълнение на наказанията в резултат на нарушения на чл.3. Съгласно ал.2 от същия член в случаите по чл.3, ал.2, съдът взема предвид кумулативното въздействие върху лицето на условията, в които се е изтърпявало наказанието лишаване от свобода или задържането под стража, продължителността, като и други обстоятелства, които имат значение за правилното решаване на спора, а съгласно ал.5 В Случаите по ал.1 настъпването на неимуществените вреди се предполага до доказване на противното.

 

УКАЗВА на ответника, че съгласно чл.284, ал.3 от ЗИНЗС, съдът задължава специализираните органи по изпълнение на наказанията да предоставят информация от значение за правилното установяване на фактите по делото, като в случай на неизпълнение на това задължение съдът може да приеме за доказани съответните факти.

 

На основание чл.146, ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия.

 

ИЩЕЦЪТ И.: Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Нямам какво да соча друго към настоящия момент. Това за хигиената за кухните не ми е важно.  При нас пише от 14.15часа, а там пише до 14.20часа, после от 19.30 до 20.00 часа, а това не е така има 10минути разминаване. Поисках справката не ми я дадоха.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест.

 

ИЩЕЦЪТ И.: Поддържам искането си за разпит на един свидетел, при режим на призоваване, а именно И.И.. В медицинския картон не ми пише за астмата, а имам и стъкло в крака. Не ми предстои операция, а вътре пише, че ми предстои. Бях на лекар, каза че не става за операция, ако го срежа ще стане по-зле.  Миналата година ходих на лекар. Това стъкло е в крака ми е от 2005г., тъй нареченото чуждо тяло.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Не възразявам да се допусне свидетелят. Относно справката, която се иска от ищеца, в представения медицински картон по делото са посочени прегледите, които твърди той, включително и за доктора-ортопед, за оплакване на дясната пета, където твърди, че има чуждо тяло. Всички тези два прегледа са отразени в медицинския картон.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените с представения отговор писмени доказателства, а именно: справка изх. №681/30.01.2016г. от Б. И. М.; медицинска справка за Н.П.И.;  здравен картон -3л.;  протокол за извършена ДДД обработка от 10.06.2010г., на гърба с фактура; фактура № 0000002009/10.05.2011г.; складова разписка от 10.05.2011г., на гърба със сертификат за качество от 10.05.2011г.;  фактура от 02.02.2011г.,на гърба с сертификат за качество  от 02.02.2011г.; складова разписка № 1894/02.02.2011г.; фактура № 0000001887/02.02.2011г.,  на гърба със складова разписка 1887/02.02.2011г.; фактура № 0000000670/01.06.2011г.,  на гърба  с протокол от извършена  ДДД обработка  от 13.05.2011г.;  фактура № 0000000014/07.02.2012г.; фактура № 1000001645/29.10.2013г. на гърба с протокол за извършване на ДДД обработка №006309; фактура № 1000001549/29.09.2013г. на гърба с протокол от извършена ДДД обработка №006755; протокол за извършена ДДД обработка № 006754; фактура  от 08.04.2013г.; фактура  от 17.04.2013г. на гърба със складова разписка от 08.04.2013г.; фактура № 1000001785/13.12.2013г. на гърба с протокол от извършена ДДД обработка № 007171; фактура № 0000001656/28.02.2014г. на гърба с протокол от извършена ДДД обработка № 007356; фактура № 1000002285/10.09.2014г. на гърба с протокол от извършена ДДД обработка № 008728; протокол от извършена ДДД обработка от 24.07.2014г.; фактура № 1000002422/31.10.2014г. на гърба с протокол от извършена ДДД обработка № 008880; протокол от извършване на ДД обработка № 008883; фактура № 1000002423/31.10.2014г. на гърба с протокол от извършване на ДДД обработка № 00882; фактура № 0000000165/24.02.2015г.;  фактура № 0000000194/06.07.2015г.; фактура № 0000000216/15.09.2015г.; фактура № 0000000218/16.12.2015г.;  протокол за извършена ДД обработка от 23.06.2016г.; протокол за извършена ДДД обработка от 28.06.2016г.; протокол за извършена ДД обработка от 09.08.2016г.; протокол от извършена ДДД обработка от 12.08.2016г.; протокол за извършена ДД обработка от 28.09.2016г.; протокол за извършена ДД обработка от 01.11.2016г..

 

ДОПУСКА при условията на призоваване искания от ищеца един свидетел, а именно И.С.И., който да бъде призован за следващото съдебно заседание  в Затвора Бургас.

 

ОСТАВЯ без уважение искането за допускане на втори свидетел, тъй като с неговите показания ще се установят обстоятелства, за които е допуснат един свидетел и за които един свидетел е достатъчен.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи акта, с който е определено времето за достъп до тоалетна и течаща вода, посочени в справка изготвена от комисар М. с изх.№681/05/30.01.2017г.. Същата следва да бъде представена с копие за ищеца, в 7-дневен срок от уведомяването.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от уведомяването, да представи цялата налична при него медицинска документация  касаеща заболяването на ищеца от астма, включително и извършени медицински прегледи, предписано лечение, предоставени лекарства и други, с оглед на обстоятелството, че в представената медицинска справка и медицински картон липсва отбелязване на същото. Да представи в същия срок и цялата медицинска документация, включително и в случай, че е налично такова доказателство за  определена дата за оперативното лечение в планов порядък по повод оплакванията на ищеца в дясната пета.

 

ИЩЕЦЪТ И.: Нямам други доказателства към момента. Без моето знание два пъти ми изчезнаха пари от моята карта, и багажа и дисковете и после мен ме изкарват виновен. Щях да ги съдя, но ми казаха недей, ще проверим казаха, ще ти купим дрехи и яке за тази зима, но няма нищо, чаках, чаках, няма яке, няма дрехи. Най-важното на лапето от родителния дом и рождения ден дисковете изчезнаха. Имах тогава свиждане и тогава изчезнаха. Аз нямам деца, това е племенника ми. Дори брат ми се разсърди, исках пари от него, той каза, че ще помисли. Толкова зле бях тогаз , но никой не обръща внимание. Един месец чаках за лекар и да отидеш да вземеш лекарства за кръста. Нямам какво да представям към момента.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

Съдът с оглед становището на страните и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът ОТЛАГА делото и ГО НАСРОЧВА за 11.04.2017г. от 9.00ч., за която дата и час страните уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се ПРИЗОВАТ ищецът и свидетеля в Затвора Бургас.

 

Копие от протокола да се изпрати на ответника за изпълнение на дадените днес указания.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10:10часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: