ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 25.09.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и пети септември                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2277 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.50 часа се явиха:

 

Ищците А.В.Г. и М.А.Г., не се явяват и не изпращат представител, редовно уведомени.

Ответникът Национален осигурителен институт- София не изпраща представител, редовно уведомен.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Георги Дуков.

 

Съдът, като констатира допуснати нередовности в исковата молба, намира, че е налице процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание. Исковата молба следва да бъде съобразена с изискванията на чл. 127 от ГПК, поради което на ищците следва да се дадат указания, както следва: да посочат какъв е произходът на твърдените неимуществени вреди; да конкретизират действията на административния орган, вследствие на които са настъпили твърдените имуществени вреди; да обосноват причинната връзка между твърдените вреди и бездействието на ответника да изпълни посочените в уточняващата молба съдебни решения; да изложат обстоятелствата, на които се основава втората претенция за мораторни лихви в размер на 1 500 лева. Ето защо, на основание чл. 129, ал.4, вр. ал.2 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД на делото.

ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ исковата молба, като указва на ищците да отстранят в 7-дневен срок от съобщението допуснатите нередовности, съобразно горните указания.

УКАЗВА на ищците, че при неизпълнение в посочения срок, производството по делото ще бъде прекратено.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.55 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: