ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 27.01.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и седми януари                              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2277 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

Ищците А.В.Г. и М.А.Г. не се явяват, редовно уведомени. За тях адвокат Ц.К. от БАК, надлежно упълномощена.

Ответникът Национален осигурителен институт- София не изпраща представител, редовно уведомен.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Маринова.

 

Адвокат К.: Уважаема госпожо съдия, предвид късното ми упълномощаване във времето от конституираните наследници на ищеца А.Г. и факта, че делото е обемисто и сложно от фактическа и правна гледна точка, и предвид факта, че в краткия период, от който съм упълномощена аз всъщност бях в болнично лечение, Ви моля да ми дадете кратък срок с цел пълното запознаване с делото, за да мога да конкретизирам претенцията и с оглед адекватната защита от моя страна на доверителите ми. В този смисъл ви моля да не давате ход на делото в днешното съдебно заседание, като го насрочите за удобна за съда дата.

Прокурор МАРИНОВА: Не възразявам по направеното искане на процесуалния представител на ищците за уточняване на исковата претенция.

 

СЪДЪТ, след като изслуша страните и като счете, че нередовностите на исковата молба не са отстранени с представената уточняваща молба, намира за основателно направеното искане от пълномощника на ищците. На последните следва да се предостави възможност да конкретизират претенцията и обстоятелствата, на които тя се основава, поради което делото следва да се отложи за друга дата. Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД на делото.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.02.2016г. от 12.00 ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: