ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 29.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На двадесет и девети март                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 226 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 15:34  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.А., редовно уведомен, не се явява и не се  представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Н.С., на длъжност полицейски инспектор в РУ – Айтос при ОДМВР гр. Бургас, редовно уведомен, се явява лично.

 

По хода на делото:

 

ОТВЕТНИКЪТ СЪБОТИНОВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на А.С.А., ЕГН **********, с адрес: ***, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0237-000004/03.01.2018 год., издадена от Н.С. – полицейски инспектор в РУ – Айтос при ОДМВР гр. Бургас, с която на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.2А от ЗДвП – Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 300 дни, като на жалбоподателя са отнети СРМПС № *** и 2 броя регистрационни № ****.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 927/23.01.2018 г. част от административна преписка, предоставена от Началник РУ- Айтос.

В изпълнение на разпореждания, дадени с Определение № 277/05.02.2018г. съдът  ДОКЛАДВА постъпило с вх.№ 1954/15.2.2018г. от Началник РУ- Айтос заверено копие на административна преписка по издаването на оспорената Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0237-000004/03.01.2018 год., издадена от Н.С.– полицейски инспектор в РУ – Айтос при ОДМВР гр. Бургас.

В изпълнение на Разпореждане № 890/19.02.2018 г. съдът ДОКЛАДВА постъпили с вх.№ 2525/01.03.2018г. г. доказателства, предоставени от Началник РУ- Айтос, представляващи част от административната преписка по издаване на оспорената Заповед.

В изпълнение на Разпореждане № 1166/09.03.2018 г. съдът ДОКЛАДВА постъпило с вх.№ 3312/21.03.2018 г. писмо от ответника с приложена към него справка за нарушител-водач на А.С.А..

 

Съдът дава възможност на ответника да изрази становище по жалбата и по доказателствата:

 

ОТВЕТНИКЪТ СЪБОТИНОВ: Моля съдът да отхвърли жалбата като неоснователна. Да се приемат доказателствата. Други доказателства няма да представям и нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилите с вх. № 927/23.01.2018 г., с вх.№ 1954/15.2.2018г., с вх. №2525/01.03.2018г. и с вх.№ 3312/21.03.2018 г.  документи, представляващи заверено копие на административна преписка по издаването на оспорената Заповед, вкл. доказателства за компетентността и справка за нарушител-водач на жалбоподателя.

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

ОТВЕТНИКЪТ СЪБОТИНОВ: Моля да потвърдите издадената от мен ЗППАМ като правилна и законосъобразна и да отхвърлите жалбата.

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: