ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 29.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и девети януари                   две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2268 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:46 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.А.Т., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Районно управление – гр. Несебър при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

Не се явяват свидетелите Е.Д.Н. и Д.К.Д..

 

На повторното именно повикване в 13:52 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.А.Т., редовно уведомен, явява се лично. Представлява се от адвокат К., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Районно управление – гр. Несебър при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

Явяват се свидетелите Е.Д.Н. и Д.К.Д..

 

По хода на делото:

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпили от ответника с писма вх. № 12657/24.11.2017 г. и вх. № 13848/22.12.2017 г. доказателства в изпълнение указание на съда от предходно съдебно заседание.

 

АДВОКАТ К.: Да се приемат представените доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства с придружителни писма вх. № 12657/24.11.2017 г. и вх. № 13848/22.12.2017г.

 

Пристъпва към РАЗПИТ на свидетелите и СНЕМАНЕ самоличността им, както следва:

 

Е.Д.Н. – *** години, български гражданин, неосъждан, работи в ***.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да каже истината.

Д.К.Д. – ***, български гражданин, неосъждан, работи като ***.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да каже истината.

 

Свидетелят Д. отведен от залата.

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Е.Н..

 

АДВОКАТ К.: На 24.06.2017 г. бил ли сте командирован в Районно управление – гр. Несебър? Каква длъжност сте изпълнявал? Какъв инцидент е станал на тази дата, който е бил публично достояние?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: От началото на месец юни – от 1 юни до 30 юни 2017 г. бях в командировка в Районно управление – гр. Несебър  като помощник  оперативен дежурна част.

АДВОКАТ К.: Бяхте ли дежурен на тази дата?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Да, на 24.06.2017 г. бях на дежурство от 09:00 часа до следващия ден – 25 юни.

АДВОКАТ К.: Дежурен кой беше?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Дежурен беше Г.Т..

АДВОКАТ К.: Спомняте ли си за сигнала за блъснат пешеходец и кой  прие този сигнал?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Около 20:00 часа на тел. 112 получих сигнал от някаква госпожа, че в стария град Несебър, не си спомням точно улицата, че лице е блъснало нарочно пешеходец с лекия си автомобил, след което слязъл и ударил някаква жена в областта на лицето. Качил се в автомобила си и е тръгнал в неизвестна посока. Това беше като информация от въпросната госпожа.

АДВОКАТ К.: Вие като какъв възприехте сигнала?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Първоначално като пътно-транспортно произшествие, защото информацията беше такава, че нарочно е блъснат пешеходец, което само по себе си представлява пътно-транспортно произшествие.

АДВОКАТ К.: Как реагирахте след получаване на сигнала?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: След получения сигнал на място изпратих пеши патрул, който работи в района на стария град Несебър, след което изпратих също и екип на КАТ. Тъй като информацията е такава, че има пътно-транспортно произшествие, изпратих екип на КАТ на място.

АДВОКАТ К.: Бихте ли казали как се развиха след това събитията – получихте ли доклади от двата патрула, какво разпоредихте?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Разпоредих да отидат на място да видят има ли пострадал, има ли нужда от бърза медицинска помощ и евентуално за събиране на данни от свидетели и очевидци на случилото се.

АДВОКАТ К.: Какво докладваха те?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Пеши патрулът, който отиде първо на място, докладва, че не е установил потърпевши от пътно-транспортното произшествие, също така и извършителят. Беше наредено да съберат повече данни от близките магазини, офиси и някой очевидец на случилото се, защото на място не са установили както пострадалия, така и човека с автомобила, който е блъснал пешеходеца.

АДВОКАТ К.: Освен това имаше ли някакви установъчни данни за автомобила и за лицето, които да ви насочат?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Не си спомням дали беше докладван целият регистрационен номер на автомобила. Спомням си, че беше „Мерцедес“, сив на цвят.

АДВОКАТ К.: А за самия водач постъпиха ли някакви данни?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: По-късно стана ясно, че бил някакъв известен в гр. Несебър, от данни от патрулите и свидетелите очевидци, които най-вероятно не са искали да допринесат за разследване на случая и събиране на повече данни.

АДВОКАТ К.: Вие дадохте ли указания във връзка с издирване на автомобила и извършителя?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: В момента не си спомням дали сме правили справка за собственика на автомобила и дали той е притежател на автомобила. В процеса на работа ни беше указано колкото може повече информация да се събере от свидетели и очевидци.

АДВОКАТ К.: Участието на Т. в цялата тази ситуация какво беше?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: С колегата Т. докладвахме заедно. Също така той нареди да се обадим на КАТ и ако има нужда от бърза медицинска помощ и впоследствие се установи, че на място няма пострадал човек и се отложи обаждането на спешна медицинска помощ.

АДВОКАТ К.: Знаете ли  дали е докладвано на дежурния по управление Богданов?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Да, беше докладно. Колегата Т. докладва за случката.

АДВОКАТ К.: Нямам повече въпроси към свидетеля Н..

 

Поради изчерпване на въпросите съдът приключи разпита на свидетеля Н..

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Претендирам присъждане на разноски за явяването ми в съда - транспортните разходи. Пътувах с влак за днешно съдебно заседание.

 

Съдът по искането на свидетеля

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 Да се изплатят на свидетеля Е.Д.Н. направените от него пътни разноски от внесения от жалбоподателя предварителен депозит след представяне на доказателства по делото, удостоверяващи направените пътни разноски по основание и размер, и посочване на банкова сметка, ***.

 

Свидетелят Н. напусна залата.

 

 

В залата беше въведен свидетелят Д.Д..

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Д..

 

АДВОКАТ К.: На 24.06.2017 г. каква длъжност заемахте?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Към този момент бях пътен полицай – младши автоконтрольор в Районно управление – гр. Несебър.

АДВОКАТ К.: Имате ли спомен на тази дата да сте получавал разпореждане от дежурната част в управлението да проследите пътно-транспортно произшествие? От кого получихте разпореждане и с какво съдържанието?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Да, спомням си, че от ОДЧ получих съобщение да посетя пътно-транспортно произшествие с ударена пешеходка в гр. Несебър, Стария град, малко след портата.

АДВОКАТ К.: От кого получихте това обаждане?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Не мога точно да посоча, мисля, че от колегата Т. и от командирования колега, който също беше в ОДЧ.

АДВОКАТ К.: Посетихте ли мястото и какво заварихте?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Да, посетих мястото. След пристигане на място, там имаше командировани колеги, които бяха пеши патрул, които по разпореждане работят в този район. След пристигане на място разговарях с тях и те казаха: „Колеги, от 20 минути обикаляме на това място и не сме установили пострадали от пътно-транспортно произшествие. Също така не сме установили автомобила, който евентуално е допуснал това пътно-транспортно произшествие. Нямаше  жалбоподател, нямаше виновни на място.“ Заедно с тях огледахме мястото. Нямаше следи от кръв, от някакъв спирачен път, от някакви части, паднали от автомобила. Доколкото си спомням колегите ми съобщиха, че свидетел им е споменал, че лицето, което управлява този автомобил, е известен гражданин на гр. Несебър, но останах с убеждение, че свидетелите много не искат да свидетелстват.

АДВОКАТ К.: Вие предадохте ли тази информация  на дежурната част?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Да, всичко това предадохме на дежурната част на Районно управление – гр. Несебър.

АДВОКАТ К.: Какви разпореждания получихте във връзка с водене на това производство?

АДВОКАТ К.: Аз докладвах какво сме заварили на място. Тогава разпореждането беше: „При обход на района продължавате да следите за този автомобил. При установяване на автомобила и водача, незабавно да ми се докладва.“ Също така се разпореди командированите колегите – пеши патрулът, да намерят свидетели и да напишат подробна докладна. Това бяха думите на колегата Т.. С него разговарях по телефона и той ми даде тези разпореждания.

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към свидетеля Д..

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът приключи разпита на свидетеля Д..

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Не претендирам възнаграждение и разноски за явяването ми  в съда.

 

Свидетелят Д. напусна залата.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други доказателствени искания. Моля да приключите събирането на доказателства.

 

С оглед заявеното по доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Моля да отмените обжалваната заповед като незаконосъобразна с оглед събраните писмени и гласни доказателства.

Ще представя писмени бележки.

Претендирам и присъждане на направените по делото разноски.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ седемдневен срок от днес за представяне на писмени бележки по делото.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: