ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 06.11.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести ноември                                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2263 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Б.С.С., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. Г., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ - Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Б.С.С. против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-1966/09.08.2018г. на началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Бургас, с която на основание чл. 107, ал. 1, във вр. с чл. 106а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 от ЗАП е приложена принудителна административна мярка (ПАМ) – спиране от движение за срок от 6 месеца, чрез сваляне и отнемане на предна табела и отнемане на свидетелство за регистрация, част II № 003806345 на лек автомобил „Ландровер 110“ с рег. № СМ 3179 АМ, собственост на жалбоподателя.

Съдът докладва, че по делото е постъпила писмена защита с вх. № 11825/26.10.2018 г. от ответника с приложени към нея писмени доказателства по опис.

 

Адв. Г.: Поддържам жалбата. Представям и моля да приемете АУАН, издаден срещу Б.С., НП, издадено срещу същото лице, депозирана жалба срещу НП, призовка за страна и въпросен лист. Моля за възможност в следващо съдебно заседание да представя копие от свидетелство за регистрация на МПС част I с цел да се докаже, че МПС е собственост на Б.С..  

 

Съдът, с оглед заявеното становище от процесуалния представител на жалбоподателя и по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

предоставя възможност на процесуалния представител на жалбоподателя до следващо съдебно заседание да ангажира доказателства относно обстоятелството, че жалбоподателят Б.С. е собственик на МПС, спрямо което е наложена оспорваната в настоящето производство заповед за налагане на ПАМ.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.01.2019 г. от 14:10 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: