ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 11.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети април                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2262 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:53 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Г.С., редовно призован, не се явява. За нея се явява дъщеря и́ В. С..

 

За ОТВЕТНИКЪТ началник на Отдел“Местни данъци и такси“ при Община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт В., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е заявление вх.№2580/15.03.2017г. от жалбоподателката,  с което са прави искане определението, с което е допусната експертиза да бъде отменено, предвид невъзможността да внесе определения депозит. Към молбата е приложено удостоверение за раждане на В. Г.С..

         

Г-жа В. С.: Не поддържаме молбата за отмяна на определението, с което е допусната експертиза, тъй като към настоящия момент можем да внесем сумата. Нямаме други доказателствени искания към момента

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Предоставям на съда по направеното искане.

Съдът счита, че следва да се предостави възможност на жалбоподателя в 7- дневен срок от днес да представи доказателство за внесен депозит.

УКАЗВА на жалбоподателя, че в случай че не бъдат представени доказателства за внесения депозит в определения срок, в следващото съдебно заседание ще бъде отменено определението за допускане на експертиза, а делото ще бъде  решено, с оглед наличните доказателства.

 

Съдът с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства и липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 06.06.2017г. от 10.30часа ,за която дата и час страните редовно уведомени.

 

Да се уведоми вещото лице С.А., след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10:58часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: