ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 29.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На двадесет и девети март                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2261 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 15:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.И.Х., младши експерт – КО в група „Охрана на обществения ред“ към сектор „Охранителна полиция“ при Първо РУ  при ОДМВР гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

По делото е постъпило становище с вх. № 2987/14.03.2018г., с което процесуалния представител на жалбоподателя - адв. В.С. моли да се даде ход на делото. Заявява, че няма доказателствени искания и излага становище по същество, като моли да се отмени оспорената заповед и да се присъдят разноски.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник сектор “Охранителна полиция” при ОД на МВР – гр. Бургас – І-во РУ - Д.Ч., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпили с вх.№ 818/19.01.2018 г. заверени копия от изисканите от съда доказателства, предоставени от Началник Първо РУ при ОДМВР гр. Бургас.

         Съдът ДОКЛАДВА постъпило с вх. № 2987/14.03.2018г. становище от процесуалния представител на жалбоподателя - адв. В.С..

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилите с вх. № 818/19.01.2018 г. заверени копия от изисканите от съда доказателства, предоставени от Началник Първо РУ при ОДМВР гр. Бургас.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: