ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 30.04.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На тридесети април                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 225 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.Г., редовно уведомен, явява се лично.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Р.М.М.– специалист репатрация в ОП „Транспорт“ – ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, не се явява; представлява се от юрисконсулт Х., днес представя пълномощно.

                  

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам възражения по хода на делото.

Юрисконсулт Х.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Според мен на мястото, където паркирах, неправилно автомобилът ми беше репатриран, понеже бул.“Демокрация“ има 4 активни зони на движение, три активни ленти и една лента, която е предназначена за паркиране.         Там, където спрях, няма маркировка. От тази страна на бул.“Демокрация“ не е разчертано за синя зона. Има разчертано от другата страна на булеварда. Маркировка да не се спира близо до пешеходна пътека няма. Имам предвид маркировка предвидена от закона М-14 - начупена линия, няма такава на място. От снимковия материал се вижда и моля да го видите на снимките, които са приложени по делото.

         Затова считам, че не съм нарушил нищо. В случай, че съм нарушил нещо, то е поради това, че общината е обособила паркомясто, което е близо до самата пътека. Няма линия, която да ми казва, че не мога да спра близо до пешеходната пътека.

          Искам да се отмени принудителната административна мярка, с която ми вдигнаха принудително автомобила.

 

         СЪДЪТ към жалбоподателя: Нека конкретно да уточним целия предмет на делото - дали е само мярката, която Ви е наложена или и възстановяване на сумата, за която сте представили касов бон в размер на  161 лева, платена, когато сте освобождавали автомобила, защото възражение за платената сума сте направили  в оспорването пред районния съд, където обжалвате наказателното постановление. Уточнете всичко, което оспорвате пред настоящия съд.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Не бях запознат, че едно вдигане на колата води до две дела – едното за административно наказание глоба, а другото за репатрацията. Затова така бях оформил жалбата. Делото по обжалване на акта мина в моя полза. След това общината обжалва и се чака резултат.

         В това дело сега разглеждаме репатрацията на автомобила и възстановяване на сумата, която съм платил, плюс неустойки за това, че неправомерно ми е вдигната колата и аз се почувствах неудобно, когато се върнах от екскурзия с пет багажа и да не си намерих колата.

Обжалвам мярката и искам възстановяване на сумата, която е заплатена, за което съм представил документи.

 

Юрисконсулт Х.: Оспорвам жалбата. Представили сме преписката. Нямаме искания по доказателствата за момента.

Във връзка с тези фактически твърдения от страна на жалбоподателя, че процесният участък не е разчертан като синя зона, съответно няма положена и пътна маркировка М-14, тези твърдения не са спорни.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от Община Бургас, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед за налагане на принудителна административна мярка.

 

ПРИЛАГА към настоящото дело административнонаказателно дело № 6029/2017г. по описа на Районен съд гр.Бургас.

 

 

Като съобрази направените в днешно съдебно заседание от страна на жалбоподателя уточнения, касаещи предмета на неговото оспорване и в частност посочването на това, че страната претендира възстановяване на сумата от 161.20 лева заплатени за освобождаване на принудително преместения автомобил от наказателен паркинг, съдът квалифицира това уточнение като предявяване на иск по реда и на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.

 

Съдът констатира, че по делото е налична внесена държавна такса допълнително в размер на 10 лева, поради което не се констатират процесуални нередовности по иска.

 

При наличието на така предявения иск, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА на позицията на ответника по иска по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ Община Бургас.

 

Препис от жалбата да се изпрати на Община Бургас.

 

С оглед необходимостта от призоваване на надлежния ответник по иска по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание на 17.09.2018г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

Да се призове Община Бургас и Окръжна прокуратура Бургас.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: