ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 12.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети май                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 225 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Н.Ч., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат П..

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Районно управление „Полиция” Поморие, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

АДВОКАТ П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата.

Представям копие от решение на Районен съд Поморие по НАХД №14/2014 г. Към настоящия момент същото не е влязло в сила. По тяхна жалба е образувано дело в Административен съд Бургас, което е насрочено за 15.06.2014 година.

Към възраженията си добавям и възражения за липса на компетентност на административнонаказващия орган, тъй като не са представени доказателства, че е упълномощен от Министъра на вътрешните работи като ръководител на службата за контрол по Закона за движение по пътищата по смисъла на чл. 165 от ЗДвП. Няма такава заповед приложена по делото.

Поддържам всички други основания, които са изложени в жалбата за несъответствие със закона.

 

Съдът, по доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната принудителна административна мярка, както и ПРИЛАГА за сведение Решение № 39/24.03.2014 г., постановено по НАХД № 14/2014 г. на Районен съд Поморие.

Като съобрази повдигнатото днес възражение от страна на адвокат П. за липса на доказателства, обосноваващи материалната компетентност на административния орган, издал процесната заповед за налагане на принудителна административна мярка, съдът намира за необходимо делото да бъде попълнено с доказателства в тази насока, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Началника на Районно управление „Полиция” Поморие в 7-дневен срок, считане от уведомяването, да представи по делото Заповед МЗ № Із-1393/09.08.2007 година.

С оглед необходимостта от събиране на доказателства, съдът ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 30.06.2014 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  СЪДИЯ: