ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 31.01.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На тридесет и първи януари                      две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 22** по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

Жалбоподателят Д.Г.П., редовно уведомен, се представлява от адв. И., с представено по делото пълномощно.

Ответникът - директор на ТП НОИ -Бургас, редовно уведомен, се представлява от юк. Ч., с представено по делото пълномощно.

Явяват се вещите лица С.А. и инж. Ж.Е..

 

Съдът докладва постъпило по делото доказателство с молба вх. № 11195/23.10.2017 г от процесуалния представител на жалбоподателя, а именно - удостоверение изх. № 93-И-13/14.08.2009 г., обр. УП-3, издадено от „Бургаски медни мини“ ЕАД /л. 91 от делото/.

Съдът докладва постъпило по делото доказателство с молба вх. № 11209/24.10.2017 г от ответника - заповед № 1578/30.03.1982 г. на МОК „Бургаски медни мини“ /л. 94 от делото/.

Съдът докладва постъпило по делото доказателство с молба вх. № 13731/20.12.2017 г от жалбоподателя - удостоверение рег. № 769000-20618/14.12.2017 г. от сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР - Бургас, /л. 105 от делото/.

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице ведно с приложения към него по допуснатата съдебно-техническа експертиза с вх.№ 798/19.01.2018 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-икономическа експертиза с вх.№ 953/23.01.2018 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 1109/26.01.2018 г. от ответника /от л. 126 до л. 146 от делото/.

 

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв. И.: Ние водим тримата допуснати свидетели. Двамата са колегите на жалбоподателя, за които сме представили обр. УП-3, налични по делото. Третият свидетел е една г-жа, която целия си живот е била личен състав на мина „Росен“ и всъщност колегите му ще питаме какво са работили и къде са го работили, чисто фактически какво е представлявала работата, а нея ще я питаме чисто административно пък какво е установено.

 

юк. Ч.: Бих възразила, според мен не би следвало да се разпитват свидетелите, но вече са допуснати така или иначе. Искам да заявя, че номерът на обжалваното разпореждане на страница № 2 от решението е объркано, това е друго разпореждане. В тази връзка следва да се счита, че се оспорва разпореждане № 2113-02-557#12 от 21.06.2017 г. Некоректно е изписването в самото решение на директора на тп НОИ - Бургас.

СЪДЪТ ДОПУСКА до разпит водените свидетели.

СНЕМА самоличността на свидетелите, както следва:

 

М.Д.М. - ЕГН: **********, на ** години, българин, български гражданин, разведен,  неосъждан, с професионално образование, разведен, пенсионер, бивш колега на жалбоподателя.

И.В.В. -  ЕГН: **********, на ** години, българин, български гражданин, семеен, неосъждан, с професионално образование, пенсионер, бивш колега на жалбоподателя.

П.Г.П. -  ЕГН: **********, на ** години, българка, българска гражданка, семейна, със средно-техническо образование, неосъждана, пенсионер, работила като началник личен състав в „Бургаски медни мини“ ЕАД.

Свидетелите предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

Свидетелите обещават да говорят истината.

 

Свидетелите В. и П. са изведени от съдебната зала.

 

Свидетелят М. на въпроси на адвокат И.:

 

адвокат И.: Още с жалбата е приложено удостоверение за този свидетел - обр. УП- 3, находящо се на л. 20 от делото.

Кажете на съда откъде познавате жалбоподателя?

 

Отговор: От едно село сме с жалбоподателя. Заедно сме били съученици в училището. Преди години - 1982 година мисля, че беше М. /жалбоподателят/ пожела да постъпи на работа в мината и аз го заведох при началството. Когато постъпи на работа М. се качи на моя автомобил, а аз се качих на по-голям товарен автомобил. Когато той започна работа, аз вече работих в мина „Росен“. Преди да дойде М. аз карах автомобил „Шкода“ с рег. номер А0927. Това е специализиран товарен автомобил за извозване на руда с тонаж над 13,5 тона.

Въпрос: С този автомобил какво правихте Вие и когато го предадохте на М. какво се извършваше с този автомобил като работа?

Отговор: Извозвахме руда, която се вадеше под земята и я карахме на фабриката в мина „Росен“.

 Въпрос: Каква дейност се извършваше във фабриката?

Отговор: Преработка на рудата, отделяха се мед, желязо и други примеси.

Въпрос:  Тоест камионът стои и чака да го натоварят ли?

Отговор: Там си има бункери, вадят рудата от земята, товари се и след като я извозим до фабриката там вече се преработва.

Въпрос:  Като ви натоварят автомобила после как го разтоварвате, той самосвал ли е?

Отговор: Той е самосвал, т.е. хидравлично се повдига коша и се изсипва рудата във фабриката.

въпрос на съда: Този ли автомобил дадохте на жалбоподателя?

Отговор: Дадох му моя автомобил, той се качи на моя автомобил. Автомобилът беше „Шкода“, а аз след това се качих на „Краз“, който беше по-голям. Жалбоподателят също извозваше руда, всички самосвали изпълняваха едно и също. Рудниците в мина „Росен“ бяха няколко на брой, към 5-6 рудника, от които се пълнеха самосвалите и се пренасяше руда във фабриката. Жалбоподателят правеше същото.

Въпрос: Теглеше ли се рудата след като ви натоварваха?

Отговор: Да, имаше кантар.

Въпрос: Други изследвания имаше ли?

Отговор: Да, понеже тези рудници бяха радиоактивни и ние поради това бяхме първа категория надземна. Изследваха радиоактивност и запрашеност. Затова дават тези точки в УП. Затова жалбоподателят е представил моето УП, за да се види, че съм пенсионер първа категория труд за същата работа, която извършваше и той.

въпрос: Понеже се спори за 2 години, когато го назначиха на работа жалбоподателя, той колко години работи напред, ако знаете?

Отговор: 2 години и 7-8 месеца някъде и после напусна, а аз останах на работа до последно. Аз бях там, когато той напусна.

въпрос: Имахте ли колега И.В.?

Отговор: Да, и той беше шофьор. После докараха и други приятели, които поработиха някоя друга година и напуснаха.

адвокат И.: Нямам други въпроси.

Юк. Ч.: Нямам въпроси към свидетеля.

Съдът: Нямам други въпроси.

В залата бе въведен свидетелят В.

Адвокат И.: УП-3 на свидетеля В. сме го представили по-късно с молбата от 23.10.2017 г.

Свидетелят В. на въпроси на адвокат И.:

 

въпрос: Кажете на съда познавате ли жалбоподателя, откъде, какъв беше поводът да се запознаете?

 

Отговор: Познавам го още от дете, да кажем. Когато аз отидох да работя на мината, той вече работеше там.

 

въпрос: Разбрахте ли той какво работи там?

 

Отговор:  Работеше шофьор и аз отидох да работя същото. В една бригада работехме.

 

въпрос:  Какво работихте, какви автомобили карахте Вие, както и жалбоподателя?

 

Отговор: Той караше товарен автомобил „Шкода“, от 9 до 15-16 тона ги водеха.

 

въпрос: В какво се изразяваше работата?

 

Отговор: Превозвахме рудата, която миньорите изработваха отдолу, до фабриката, за допълнителна обработка. Вадеха меден концентрат, като понякога този концентрат го карахме и до гр. Бургас, до Товарна гара в „Комлука“.

 

въпрос: От колко души беше Вашата бригада?

 

Отговор: Бяхме по 10 човека и до 12 сме стигали. Общо три бригади, като карахме първа, втора и трета смяна.

 

въпрос: От колко рудника извозвахте тази руда до фабриката?

 

Отговор: Например – рудник „Меден рид“, „Червено знаме“, „Росен“ и други. Това са отделни рудници на отделни км.

 

въпрос: Фабриката къде се намираше?

 

Отговор: В същия район на мина „Росен“, най-малкото разстояние беше около 2 км. След като бяхме натоварени минавахме кантар.

 

въпрос: Камионите които управлявахте цялата бригада, включая и жалбоподателя самосвали ли бяха?

 

Отговор: Самосвали бяха, да. Неговият беше от 9т. до 15-16 тона, а аз карах по-голям от 16 тона до 20 тона.

 

въпрос: Кажете простичко на съда целия процес, докато извозите рудата до фабриката?

Отговор: Изкопаната руда отдолу я качват с хаспела до горе. Долу си има човек, който пълни. Оттам минавахме кантар, взема се проба и я карахме на фабриката.

въпрос: Защо се взимаше проба на кантара, освен че теглиха колко руда се носи?

 Отговор: Изчисляваше се колко метал има в самата руда. За  радиоактивност и запрашеност идваха хора от гр. София, които замерваха. Знам, понеже съм ги возил тези хора и на хвостохранилището съм ги карал, да правят изследвания. Който идваше да работи, се оплакваше, че го боли главата.

въпрос: Вие като се пенсионирахте зачетоха ли Ви труда като шофьор за първа категория в мината?

Отговор: Да, зачетоха го като първа категория. В самото удостоверение пише, че обектът е радиоактивен.

въпрос: Някакви медицински изследвания правиха ли Ви?

Отговор: Имаше прегледи, но резултатите не ги виждахме.

адвокат И.: Нямам други въпроси.

Юк. Ч.: Нямам въпроси към свидетеля.

Съдът: Нямам въпроси.

В залата бе въведен свидетелят П.

Свидетелят П. на въпроси на адвокат И.:

 

Въпрос: Вие откога работите като личен състав на мина „Росен“?

 

Отговор: От 19** година започнах до пенсиониране, като през това време бях началник личен състав. Струва ми се, че понеже „Бургаски медни мини“ ЕАД е предприятие с няколко клона - „Върли бряг“, „Зидарово“, „Росен“, „Малко Търново“  и затова казвам, че в клон „Росен“, където е работил жалбоподателя, е по-различно.

 Въпрос: В какво се изразява различието?

 

Отговор: Имаше уранови руди, които бяха открити по-късно и там вече категорията при тях за трудов стаж е по-друга. Например на „Върли бряг“ и  „Малко Търново“  е друго.

 

Въпрос: Може ли като човек, работил там цял живот, да кажете нещо в следния смисъл. За Вас като администрация, Вие знаехте ли в какво се изразяваше техния труд и защо казвате, че техния труд е бил радиоактивен ? Кой го установява това?

 

Отговор: Имаше си наредба. Когато излязоха урановите руди, тогава само тези хора, които работеха с уранови руди, имаха право на тази по-висока категория трудов стаж.

 

Въпрос: Как беше установено, че са налице такива руди и съответно радиоактивност?

 

Отговор: Установиха го институциите, които се занимаваха с това квалифициране на рудите. И даже хората, които работеха в централното управление си спомням, че също трябваше да се ползват от тези вредни, защото излъчването е в целия район на мина „Росен“. Стажът например на „Върли бряг“ е различен от този на мина „Росен“.  Може би служителя, който се е занимавал с техните документи, е взел като общо за „Бургаски медни мини“ ЕАД и затова може би идва заблудата. 

 

адвокат И.: Нямам други въпроси.

Юк. Ч.: Нямам въпроси към свидетеля.

Съдът: Нямам въпроси.

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

инж. Ж.А.Е. - ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е.: Представил съм писмено заключение, ведно с приложения към него, което поддържам.

 

Адв.И.: Изслушахте свидетелите и в крайна сметка автомобилът, който е управлявал жалбоподателя и във връзка с факта, че той е изписан в заповедта му за назначение бордови ли е, самосвал ли е?

 

 Вещото лице: Автомобилът е и бордови, и самосвал.

 

Адв.И.: В случая обаче за нуждите на рудодобива?

 

Вещото лице: Точно самосвал трябва да се използва. Това го потвърдиха и показанията на свидетелите.

 

адвокат И.: Нямам други въпроси.

Юк. Ч.: Нямам въпроси към свидетеля.

Съдът: Нямам въпроси.

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-икономическа експертиза.

 

снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

адвокат И.: На стр. 3 много надлежно сте изписали елементите на трудовото възнаграждение. Потвърждавате ли, че това са тези елементи, които сте написали?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Абсолютно, да.

 

адвокат И.: Потвърждавате ли позицията си, изложена писмено, след изслушване на свидетелите?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Потвърждавам всичко, да. То не е в противоречие със свидетелските показания.

 

адвокат И.: Нямам други въпроси.

Юк. Ч.: Нямам въпроси към свидетеля.

Въпрос на съда: На стр. 3, където описвате записите във ведомостите в скоби сте записала следните номера - /** 97/, /09 27/ и т.н. Това номерата на камионите ли са?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Да, регистрационните номера на камионите са това. По този начин са изписани във ведомостите. На повечето от местата, за периодите които съм проверила, срещу длъжността „шофьор“ е посочен и номерът на камиона в скоби.

 

Съдът: Нямам други въпроси.

 

адвокат И.: Да се приемат заключенията на вещите лица. Представям списък на разноските. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. Ч.: Да се приемат заключенията на вещите лица. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема постъпилите по делото доказателства с молба вх. № 11195/23.10.2017 г от процесуалния представител на жалбоподателя /л. 91 от делото/; с молба вх. № 11209/24.10.2017 г от ответника  /л. 94 от делото/; с молба вх. № 13731/20.12.2017 г от жалбоподателя /л. 105 от делото/, с молба вх. № 1109/26.01.2018 г. от ответника /от л. 126 до л. 146 от делото/, както и събраните в днешно съдебно заседание доказателства.

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза и му определя окончателно възнаграждение в размер на 400.00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 400 лв. на 31.01.2018 г./

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-икономическа експертиза и му определя окончателно възнаграждение в размер на 450.00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 450 лв. на 31.01.2018 г./

 

Приключва събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество:

 

Адв. И.: Уважаема г-жо съдия, моля да уважите жалбата. Считам, че от събраните по делото доказателства безспорно се установи нейната пълна основателност. Моля да ни присъдите разноските по делото. Моля за срок за представяне на писмени бележки.

 

юк. Ч.: Уважаема г-жо съдия, моля да оставите подадената жалба без уважение. От събраните по делото доказателства се установи, че органът законосъобразно и правилно е оставил в сила обжалваното разпореждане, с което на жалбоподателя е отказана лична пенсия за осигурителен стаж  и възраст по чл. 69б, ал. 1 КСО.

 

Съдът предоставя на страните 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:20 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: