ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2011, 15.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети март                                  две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 224 по описа за 2011 година

 

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „СЕЛЕНА-200” ЕООД, редовно призован, се явява адвокат Мутафов, с пълномощно от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на дирекция ОУИ – Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Дикова, с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура – Бургас се явява прокурор Станимир Христов.

 

ПРОКУРОР ХРИСТОВ: Госпожо съдия, на основание чл. 159, ал. 1 от ДОПК правя искане за встъпване на Окръжна прокуратура – Бургас като страна в процеса.

 

Съдът намира искането за основателно, поради което и на основание чл. 159, ал. 1 от ДОПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура – Бургас като  страна в производството по административно дело № 224/2011 година.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на „Селена-200” ЕООД против Ревизионен акт № 2001001330/15.11.2010 година, издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас, потвърден с решение №РД-10-19-/14.01.2011 година на Директора на дирекция ОУИ – Бургас.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

 

Не е постъпило е заключение от вещото лице С.А..

 

АДВОКАТ МУТАФОВ: Поддържам си жалбата.

Доказателства няма да сочим. Внесли сме депозита за изготвяне на експертизата. Моля да се отложи делото за друга дата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ДИКОВА: Оспорвам жалбата изцяло.

Моля да приемете приложените към преписката доказателства.

Доказателствени искания нямам.

Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е подадена от лице с надлежна процесуална легитимация, в законоустановения срок, поради което считам, че е процесуално допустима.

Ще Ви моля да приемете представените с административната преписка писмени доказателства.

Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

ДАВА възможност на страните да ангажира допълнителни доказателства и на вещото лице да изготви своето заключение.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.05.2011 година от 10:40 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: