ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 16.04.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети април                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

      ЧЛЕНОВЕ: 1. П.С.

       2. Д.Д.

секретар:  Г.Ф.

прокурор: Т.С.

сложи за разглеждане докладваното от съдия С.

КНАХ   дело    номер    224    по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.10  часа се явиха:

 

За касатора – Х.И.М., редовно уведомен, се явява адвокат М. от Адвокатска колегия – гр. Стара Загора, с пълномощно представено в днешно съдебно заседание.

Ответникът по касация – Началник на сектор ПП КАТ при ОДП - Бургас, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор С.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ М. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

        

         Становище по жалбата и доказателствата:

         АДВОКАТ М. – Поддържам подадената жалба. Нямам  искания по даказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените с касационната жалба писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

         АДВОКАТ М. – Моля да постановите решение, с което да отмените постановеното от първоинстанционния съд решение и да отмените обжалваното от нас наказателно постановление. Подробно в жалбата си съм изтъкнал съображения в подкрета на това си искане.  Няколко аргумента, които мога да посоча, това са, че в обжалваното решение липсват каквито и да е мотиви. Аз лично за първи път виждам такъв акт и не ми стана ясно кое точно от възраженята ми не е доказано и не е подкрепено с доказателства по делото. В обжалваното наказателно постановление са допуснати съществени нарушения по разпоредбите на ЗАНН за изискуеми реквизити, най-същественото от тях е, че не е индивидуализирано нарушението, което е предпоставка за неговата отмяна. От наказателното постановление не става ясно какво точно е нарушението, кога го е извършил, също така не става ясно нито фактическата обстановка, т.е. с каква скорост се е движил, превишението на скоростта не е посочено, нито правните основания са посочени. На второ място не е посочено и времето на извършване на нарушението.  Разбирам, че бланката е такава на тази институция, но часът би следвало да е фиксиран в устройството за измерване, както и засечената скорост. В жалбата ни е направено възражение относно техническата изправност на средството, с което е измерена скоростта. Не е налице доказателство удостоверяващо, че измерването е извършено от изправно контролно средство, поради което ние нямаме техническата възможност да установим дали замерването е извършено именно от изправно такова. По изложените възражение в днешно съдебно заседание и подробно посочените аргументи в жалбата, ще Ви моля да постановите своето решение, с което да отмените първоинстанционното решение и отмените издаденото наказателно постановление като незаконосъобразни и неправилни.

ПРОКУРОРЪТ –  Считам, че решението на съда е законосъобразно и следва да се остави в сила. Издадените АУАН и наказателно постановление не страдат от съществени процесуални пороци, които да водят до отмяна. Видно от свидетелските показания се установява, че скоростта е замерена със специализирана система за видео контрол, със избирателна способност, и с която може да се засече скоростта на определено превозно средство.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: