ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 08.02.                                                                   град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХV АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми февруари                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЧЛЕНОВЕ:     1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

2. ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Маринела Вълчева 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева.

Административно дело номер 2249 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

За протестиращата окръжна прокуратура Бургас, редовно призована,  се явява прокурор Стоянова.

Ответникът Общински съвет Средец, редовно призован, няма представител.

За Прокуратурата на Република България чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Съдът ДОКЛАДВА, че от ответника са постъпили писмени доказателства описани в молба вх.№ 1185/2018г., за които той е бил задължен.

Съдът ДОКЛАДВА, че на 02.02.2018г. от Окръжна прокуратура Бургас е постъпило писмено становище.

 

Становище по касационната жалба и доказателствените искания:

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от председателя на Общински съвет Средец писмени доказателства, съгласно опис на л.122 от делото.

 

Като взе предвид становището на страната за липса на доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Уважаеми съдии, поддържам протеста на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас, по мотивите изложени в него, касаещи незаконосъобразността на оспорените разпоредби. Поддържам оттеглянето на протеста по чл.42 от съответната Наредба.

Моля да присъдите на Окръжна прокуратура Бургас разноски в размер на 20лв. Представям списък с разноски.

 

Съдът, обявява устните състезания за приключили.

 

Съдът уведоми страните, че ще обяви решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: