ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 02.11.                                                                       град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На втори ноември                                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

           ЧЛЕНОВЕ: 1. Румен йосифов

              2. ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов

Административно дело номер 2249 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:07 часа се явиха:

 

За протестиращата страна - Окръжна прокуратура Бургас, редовно уведомена, се явява прокурор Колев. 

ОТВЕТНИКЪТ - Общински съвет – Средец, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

          ДОКЛАДВА протеста на прокурор от Окръжна прокуратура – Бургас.

         

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста.

Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

          Съдът намира, че следва да се приемат представените с протеста и с административната преписка писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ДАВА ХОД по същество:

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми касационни магистрати, поддържам протеста. Считам, че представените писмени доказателства по административната преписка не са заверени и като такива не следва да се приемат в днешно съдебно заседание. От представените разпечатки също не са вижда кога са направени. Моля да задължите Общински съвет Средец да представи заверени писмени доказателства по преписката, за да може да се приобщят към делото.

 

Съдът намира, че следва да се задължи административният орган да завери за вярност в оригинал представената административна преписка, както и да представи доказателства на коя дата е била публикувана Наредбата в представените разпечатки на л. 102, л. 103 и  л. 104 от делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

Задължава ответника да завери за вярност в оригинал представената административна преписка, както и да представи доказателства на коя дата е била публикувана Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Средец в представените разпечатки на л. 102, л. 103 и  л. 104 от делото, в 7-дневен срок от уведомяването.

 

Отлага делото и го насрочва за 18.01.2018 г. от 10:00 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: