ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,24.09.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти септември            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2247 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят П.К.П., редовно призован, не се явява лично. За него се явява представител по пълномощие адвокат Ж., надлежно упълномощена, с представено на л.66 пълномощно.

         За ответника Общински съвет Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощия юрисконсулт Т., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

         Явява се вещото лице В.А..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от назначеното вещо лице, в която посочва, че поради голям брой назначени експертизи и влошено здравословно състояние не е успяла да изготви заключението по настоящето дело и иска да й бъде предоставен по-голям срок за изготвянето му.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Поддържам подадената си молба.

 

АДВОКАТ Ж. – Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението си по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Не възразявам да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

Като взе предвид становищата на страните, съдът намира, че следва да предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице да изготви експертното заключение, като му УКАЗВА, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да го депозира по делото.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.12.2013г. от 11.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Вещото лице уведомено в съдебно заседание.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: