ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 18.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На осемнадесети януари                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2241 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:32 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.К.К., редовно призован, се явява лично.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт М.В., редовно упълномощена.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П. Б.К.-Г., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Ф.К., нередовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.К.Т., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.К.С., нередовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б.И.О., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Г.С., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Й.К.С., нередовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ВАСИЛЕВА: Във връзка със заинтересованите страни в административното производство бяха установени допълнително две лица, за които са постъпили удостоверения за наследници на техни наследодатели от община Поморие – наследник на Б. Т.К. –Т.Б.В. и наследник на Ф.Т. К. – Щ.Ф.К.. Те са уведомени, на тях е изпратена процесната заповед, срокът за обжалване е изтекъл, не са постъпили жалби. Не сме посочили, освен това, в списъка за заинтересовани страни и лицето Т.К.С., която също е съсобственик. Към момента на съставяне на придружителното писмо тя е била уведомена, но това е наш пропуск. Адресът на Т.К. ***.

Представям нарочна молба, в която съм описала всички доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че ход на делото не следва да се дава в днешно заседание, предвид наличието на нередовно призовани заинтересовани страни, както и такива, които не са конституирани в качеството на заинтересовани страни при наличието на предпоставки за това. Поради това следва да бъдат редовно призовани лицата К.Ф.К., К.К.С. и Й.К.С., след извършване на справка в Регистъра на населението за постоянен и настоящ адрес, включително и по реда на чл. 47 ГПК с отразяване на датата на която е залепено евентуално уведомлението по този ред.

Следва да бъдат конституирани като заинтересовани страни по спора и призовани на адресите, посочени от пълномощника на ответника лицата – Т.Б.В., Щ.Ф.К. и Т.К.С..

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

КОНСТИТУИРА в качеството на заинтересовани страни Т.Б.В., Щ.Ф.К. и Т.К.С., които да бъдат призовани на адресите, посочени в молба, депозирана по делото от юрисконсулт Василева.

Да се призоват лицата К.Ф.К., К.К.С. и Й.К.С., включително и по реда на чл. 47 ГПК.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.02.2017 г. от 11:00 часа, за която дата редовно призованите и явилите се страни – редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призоват нередовно призованите страни и новоконституираните страни.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: