ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 28.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми март                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2240 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „С.“ООД, редовно призован, се явяват управителя С.Т. и адвокат М., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция“Обжалване и данъчно осигурителна практика“ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

 

Не се явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.С..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№ 2673/17.03.2017г. от вещото лице С., с искане за удължаване на срока за изготвяне на съдебната експертиза, предвид необходимостта от запознаване с предоставената информация от счетоводителя на дружеството „С.“ООД.

 

АДВОКАТ М.: Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза. Водим допуснатите свидетели и моля да се разпитат в днешното съдебно заседание. Представям и моля да приемете писмени доказателства, а именно преводи на Ви ес декларации за фирма М.С.Г. – 6бр.. Представям със заверен превод и удостоверение за актуално състояние на двете гръцки дружества- 2бр., които са били представени по време на извършване на доставките и 2бр. уверение за промяна на дейност на физическо лице и 1бр. уверение за започване на дейност на физическо лице-занаятчия. Представям и нотариално заверено пълномощно, с което фирма „М.С.Г.“ е упълномощил с генерално пълномощно лицето Х.Х.П. да представлява дружеството пред трети лица.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението си. Да се приемат представените днес доказателства. Да се разпитат допуснатите свидетели.

 

Съдът по доказателствата,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства, а именно - обобщена таблица на вътрешнообщностни придобивания на стоки и получени услуги - 6бр. от следните дати: 30.05.2013г., 30.06.2013г., 31.07.2013г., 30.09.2013г., 22.03.2013г. и 30.11.2012г.; 5 броя уверения от 05.08.2011г, Солун, прот.№8772, уверение за промяна на дейност на физическо лице 3 бр. от 08.08.2012г., декларация №1821, уверение за започване на дейност от физическо лице-занаятчия от 23.07.2012г. и пълномощно № 8.745, като всички те представляват преводи на документи от гръцки език.

 

ПРИСТЪПВА към на разпит на допуснатите свидетели, които бяха въведени в съдебната зала и съдът снема самоличността им, както следва:

 

Х.Х.П. - 43г., гръцки гражданин, семеен,

 

М.С.Г. – 41г., български гражданин, несемеен, не съм бил служител на С. ООД

 

Т.Н.Д. - 42г., българска гражданка, вдовица, бях служител на дружеството жалбоподател

 

Тримата неосъждани, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНИ за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВАТ да говорят истината.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Д., като останалите свидетели бяха изведени от съдебната зла.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д. : Бивш служител съм на дружеството- жалбоподател. Работих в „С.“ООД през периода 2011-2012г., за период от 3-4 години съм работила.

 

АДВОКАТ  М.: На каква длъжност бяхте назначена в дружеството и какви Ви бяха задълженията? Къде Ви беше базата?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Бях завеждащ административна дейност и на тази длъжност съм работила. Задълженията ми включваха обработка на документи- фактури, с доставки, с отношения с контрагенти, клиенти. Да кажем най-общо казано с движението на стоките в склада, когато имаме доставка или изпращаме стока на някои клиенти. Базата беше в гр. София, с.Лозен.

 

АДВОКАТ М.: Чували ли сте за фирма „М.С.Г.“ и по какъв повод?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Позната ми е като име. Познавам я оттам, че сме изпращали стока за тази фирмата в Гърция, на адрес който ми е подаден от централния офис, тук от гр.Бургас. Информация съм получавала по имейл от офиса ни в Бургас.

 

АДВОКАТ М.: Спомняте ли си какви са били взаимоотношенията с тази фирма?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Моята работа беше да оформям документи – ЧМР, което се оформя при изпращане на стоката. Редът на работа беше следния - когато получа информация, че ще има такава стока, получавам информацията по имейл, след което идва камион, аз им проверявам номерата, лиценза на фирмата и записвам всичко на ЧМР. Имам фактура предоставена по имейл за самото съдържание като стоки и количество, като всичките неща ги описвам в ЧМР, след което шофьора идва, аз подписвам документа и шофьора подписва и така.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетелката находящите се от л.153 до л.159 от делото ЧМР-та.

 

СВИДЕТЕЛЯТ   Д.: Всички ЧМР-та, които ми бяха показани, аз съм ги изготвила

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетелката находящите се от л.136 до л.151 от делото ЧМР-та.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Д.: Подписът на ЧРТ-та, които ми бяха показани е мой на печата на „С.“ ООД, долу в ляво. Целият документ е попълнен от мен, включително и посочения лиценз и подписът е мой.

 

АДВОКАТ М.: Може ли да допълните механизма на изпащане на стоката, а именно в колко екземпляра се съставят ЧМР-та. Как се удостоверява получаването на стоката?

 

СВИДЕТЕЛКАТА Д.: Попълвам документ ЧМР при изпращане, давам ги на шофьора. Подписва се от мен и шофьора при изпращане на стоката, ЧМР-то и след това за получаването на стоката, след известно време някакъв човек - служител може би на фирмата, не нашата фирма, а тази която извършва транспорта, ни връща обратно екземпляр, че стоката е получена, с подпис и печат на фирмата. Така се е случва при всички ЧМР-та.

 

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: С един и същи хора ли контактувахте като представители на „М.С.Г.“, че помните толкова добре неща за събития преди 5 години?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: С тази фирма не съм контактувала, а съм контактувала с офиса ни в Бургас, защото оттам имам информация кога ще се изпраща стока.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Спомняте си за тези доставки или по принцип за всички доставки е така, че сте виждали само водачите на камионите?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Спомням си за тези доставки, защото това беше доста рядко, не сме имали други такива клиенти, не сме изпращали по този начин стока, но това е по принцип. Специфичното е, че не сме работили с друга фирма, която да изпращаме стока по този начин, защото това са единични случаи и за това я помня. Имам предвид, че не сме имали други доставки от офиса в София. Обичайно мисля, че се изпращат от Бургас стоките.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Транспортните фирми познати ли са Ви в тези случаи?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Информация за тях съм получавала по имейл, по телефон. Примерно ми се изпраща номера на камиона и името на фирмата, която ще дойде да товари и като дойдат да товарят поверявам имената, записвам имената, лиценза на фирмата, но не съм контактувала с друг освен с шофьора.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: При товаренето на стоката лично Вие ли присъствахте?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Лично съм виждала натоварването на стоката на камиона. Тази стока е натоварена в Бургас и от Бургас идва в София и в София я натоварваме на съответното товарно средство. Стоката предварително е дошла в София от Бургас, след което я товарим за Гърция и се транспортира.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Ваше ли беше задължението да следите какво се товари и оформянето на документите?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Да мое беше задължението, пред мен се товареше и аз оформях документите.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Няма повече въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля Д., която остава в съдебната зала и въведе свидетеля С..

 

АДВОКАТ М.: Чували ли сте за фирма „С.“ООД и ако да, в каква връзка?

 

 СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Познавам фирмата. Работили сме с нея през 2012-2013 година, като свидетелят П. представляваше моята фирма пред тях. Взаимоотношенията бяха търговски. Извършвани са покупки от него за Гърция. Купували сме дъвки, шоколадови изделия и вафли. Аз съм управител на гръцката фирма „Милен Г. С.“.

 

АДВОКАТ М.: Как се извършват доставките, с Ваш транспорт или външен?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Аз, съм предоставил пълномощно на П. и той намираше транспорт, той договаряше доставките и той ги приемаше и в Гърция в склада на фирмата, който се намира в Агиос Василиос, област Лагада, Гърция.

 

АДВОКАТ М.: Като отидат стоките в склада в Гърция, какво се случваше с тях?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Предварително сме имали заявки от Гърция и ние правим заявка, стоката идва в склада и веднага отива по търговските обекти, като аз конкретно не съм се занимавал с доставките на „С.“ООД, а П. се занимаваше с тях.

 

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Вие всъщност познавате ли лично някого или кого познавате от фирма „С.“ ООД?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Не съм контактувал с никого от дружеството „С.“ООД, това се правеше от моя пълномощник П..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Докога сте стопанисвали този склад в Гърция?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.:  Не мога да кажа с точна дата, но предполагам до 2015г. началото на 2016 г. го стопанисвах. Не мога да се сетя.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Имаше ли персонал в склада, лице за контакти евентуално, ако например приходната администрация иска да се свърже с Вас?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: В Гърция, не е като в България. Там имаме сключен договор с наемодателя и неговия номер е даден и с него имат контакт гръцките власти, но като имаме проверка лично сме присъствали. Гръцките власти лично са идвали да проверяват склада, но не мога да кажа точно кога е било - 2013г. или 2014г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Тази проверка свързана с доставките на „С.“ООД ли беше?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Не са ни предоставили информация в каква връзка е проверката. Ние работим и с други фирми.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Имаше ли представител на Вашето дружество или не в склада? Колко голямо беше помещението и имаше ли съоръжения вътре, стелажи? Какво имаше в този склад като оборудване?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Това е едно помещение от около 50кв.м. до 100 кв.м. някъде. Това е празно помещение, само за нас. Имаше малко стелажи, като по принцип ние стоката не я съхраняваме вътре, продавахме я веднага.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Някакво обозначение, табела че Вие държите този склад имаше ли?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Няма го като изискване да има табели и обозначения и нямаше такива, но ако се изискваше щяхме да имаме.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Вие ли приемахте стоката.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Там на място, П. приемаше в склада стоката и той е подписвал документите. Поддържам там счетоводство. 

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Приходната администрация в Гърция осъществявала ли е контакт с Вас, във връзка с проверката?

 

 СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Във връзка с проверката, мисля че следващия свидетел Попадопулос знае повече?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля Г., който остава в съдебната зала и пристъпва към разпит на свидетеля Пападополус, който беше въведен в залата.

 

СВИДЕТЕЛЯТ ПАПАДОПОЛУС: Говоря български език.  Разбирам какво ме питат, просто ако може по-бавно и с по-обикновени думи да ми се говори.

 

АДВОКАТ М.:  Чували ли сте за фирма „С.и“ ООД и в каква връзка, ако я знаете? Какво работите?

 

СВИДЕТЕЛЯТ ПАПАДОПОЛУС: Познавам тази фирма. Аз я намерих от София, като официален голям дистрибутор. Търсих дистрибутор и на мен ми предложиха да работя с него, защото е голям дистрибутор. Работим с него от 2011-2012г.. От него купувахме дъвки, бишкоти, сладки неща. Когато трябваше да правим заявки, моята съпруга, която е българка звъни по телефона и поръчва каквото ни трябва. Тя се разбира с човек от „С.“ООД и каквото искаме те го приготвят, изпращаме пари по банков път и той после ни го праща. Аз работя като представител на фирма „Зуцос“ на която съм управител и като представител на фирмата на Милен Г..

 

АДВОКАТ М.: Как се извършваха доставките?

 

СВИДЕТЕЛЯТ ПАПАДОПОЛУС: За моята фирма, съм транспортирал стоките с мой транспорт. Идва камиона от Гърция взима стоката от Бургас и я караме в Гърция. Аз съм карал камиона и лично съм получавал стоката в Бургас. След като я получа в Бургас стоката я карам в Гърция, в Солун, където фирмата ми има склад около 60-70кв.м. Карам стоката в склада и после я продавам и на едро и на дребно. В самия склад се продава и на едро и на дребно. Там няма постоянно човек, защото аз пътувам, а аз лично продавам. Другата фирма „М.С.Г.“, която представлявах, имах само едно пълномощно от нея и там са написани всичките права, които имах. С това пълномощно съм внасял парите по банков път, ако е малка сумата може на ръка, но ако са много винаги по банков път. Заявките пак се правиха от жена ми по телефона. Транспортът пак го организирахме ние, като стоката я взимахме от София. Първо от Бургас я взимахме стоката, а после от София, където е по- удобно. Нашият транспорт взима стоката от София и я носи в Гърция. Камионът за този транспорт е друга фирма, има шофьор и има и лиценз, така мисля, че беше, защото е голяма фирмата, не съм я проверявал. От името на Милен Г. стоката като я вземем носим в Лагадас, едно село на 15км. от Солун - Агиос Василиос, горе долу е толкова разстоянието.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетеля ЧМР-тата находящи се от л.136 до л.159 от делото.

 

 СВИДЕТЕЛЯТ П.:  ЧМР-тата на л.136, л.137, л.139, л.140, л.142, л.143, л.145, л.146, л.148, л.149 и л.151 са първите екземпляри, на които няма мой подпис. На ЧМР-та л.138, л.141, л.144, л.147, л.150 подписът е мой находящ се в долния ъгъл в дясно върху печата на гръцки език. ЧМР-тата от л.153 до л.159 подписите са мои на всичките, находящ се в кл. 24 , като подписът ми е положен върху печата на гърци език.

 

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Относно доставките към вашата фирма „Зуцос“, казахте че са извършвани с Ваш транспорт, въпроса ми е може ли да уточните превозното средство и да кажете рег.истрационния му номер?

 

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Колата беше „Мерцедес“, товарна, професионален, затворена, с гръцки номера, не мога да се сетя номера, но нещо като КЗН. Колата беше регистрирана на фирмата, собственост на фирмата. Този автомобил го продадох преди 3-4 години и повече, беше стара кола. Номера доколкото си спомням нещо КЗН или КНН 4677, не съм сигурен, не помня.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: При товаренето на стоката казахте, че за вашата фирма от Бургас я товарите, с кого контактувахте в склада в Бургас, кой товареше стоката?

 

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Познавам С., но други хора товареха, не той, негови работници, които не ги познавам. Аз С. познавам, защото с него уговаряхме заявките. Негови работници оформяха документите, като не съм общувал с тях много, тъй като преди не говорех много добре български и не можех да ги разбирам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Работили ли сте едновременно от „Зуцос“ и за Милен Г. със „С.“ООД?

 

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Не помня.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Стоката за Милен Г. от кого я получавахте и на кого я предавахте в Гърция?

 

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Товарихме за Милен Г. стоката в София, но не аз съм я транспортирал, а външна транспортна фирма и разтоварвахме в Солун. Не съм присъствал при товареното на стоката в София, аз я получавах в Гърция, нямаше никой друг в Гърция, освен мен. В Агиос Василиос работя аз в склада на „М.С.Г.“. Имах ключове за този склад и аз работех. Други не са работили, ако имаше нужда приятели помагаха, като съм викал и брат ми.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Как организирахте транспорта на стоката на фирмата „М.С.Г.“?

 

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Стоката се транспортираше с транспортни фирми. Аз работих преди с фирми, които имат по-малки автомобили и като ми трябваха по-големи тези фирми ми дадоха имена на други фирми. Това са български фирми.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Договор имахте ли с тези транспортни фирми и кои са тези фирми?

 

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Нямаме договор с тези фирми за транспорта. Като дойде в Гърция стоката, тогава плащаме. Документи нямаме за тези плащания, те не дават договори. Идва стоката, ако всичко е точно, няма проблем, плащам. Те ни ми дават документи и аз не съм искал такива. Не помня точно имената на фирмите, имат български имена и не ги помня.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Кой от фирмата на „М.С.Г.“ придружаваше стоката?

 

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Не е имало представител на фирмата при транспортирането на стоката. Стоката се кара от шофьор, като някой път може да е имал негов приятел в колата, но представител на фирмата на „М.С.Г.“ не е имало.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Как гарантирахте, че вашата стока ще пристигне с неизвестна фирма? Как се подсигурявахте, че стоката ще пристигне, като сте нямали договор?

 

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Жена ми е българка, звъни по телефона, тя знае всичко. Плащам на С. по банков път, жена ми звъни и уговаря транспортната фирма и тя взима стоката и я носи при мен в Гърция. Стоката я плащам преди да дойде камиона, а на самия шофьор плащам за транспортна.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Някой обажда ли се от транспортната фирма за стоката и ако има някакъв проблем със стоката как процедирахте?

 

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Като дойде стоката, я проверявам и тогава плащам, ако не е наред стоката няма да дам пари. Имало е и проблеми – поначупени, имало е проблеми и пиша забележка на ЧМР. Понякога има проблем крадено, счупено, но като е всичко е наред, защо да не плащам. Не говоря за С., при него всичко е точно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Тези плащания от името на „Зуцос“ и „М.С.Г.“ по банков път ли бяха?

 

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Да по банков път, като от „М.С.Г.“ имах пълномощно .

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Извършвана ли е проверка на вашето дружество и на фирмата „М.С.Г.“ от приходните администрация в Гърция и от звеното с борба с измамите в Гърция?

 

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Да, правиха ми проверка за много неща, заради оборот и т.н. Ние работихме с много хора, не само със С., но и от Англия и Италия.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: От кога нямате регистрация по ДДС в Гърция и кога затворихте фирмата?

 

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Моята фирма не работи от преди 3-4 дни, а „М.С.Г.“ от повече от две-три години не работи.  Регистрацията по ДДС в Гърция нямам от август 2016г.. Регистрация на „М.С.Г.“ няма от както е затворена. Когато затвориш фирмата, спираш и излизаш от системата. За „Зуцос“ не знам кога е излязла от системата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля П., който напусна съдебната зала.

 

АДВОКАТ М.: Представям удостоверение, с което се вижда, че фирмата „Зуцос“ е заличена. Няма да соча други доказателства към момента. Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението си.

 

ЮРИСКОНСУЛТ  Т.: Не възразявам да се приеме представеното удостоверение, но считам същото за неотносимо към спора. Нямам доказателствени искания към настоящия момент. Да се  даде възможност на вещото лице да изготви заключението си.

 

Съдът по доказателствата,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното от процесуалния представител на жалбоподателя известие от 23.08.2016г. за отписване на дружество от Главния търговски регистър, което е с превод на български език.

 

Съдът намира, че следва да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза и предвид липсата на други доказателствени искания към момента ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 09.05.2017г. от 11.00ч., за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице М.С..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:35часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: