ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети февруари                      две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2232 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:57 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.С.Б., редовно призована, се явява лично.

За ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕ - Директор на ТП на НОИ гр. Бургас, редовно призован, явява се юрисконсулт Д., с представено от днес пълномощно.

 

 По хода на делото:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

 Съдът, с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по жалба от С.С.Б. против Решение № 95-88697-4/20.10.2014 г. на директора на ТП на НОИ гр. Бургас, с което е потвърдено Разпореждане № 9/09.09.2014 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО в ТП на НОИ - Бургас.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.: Поддържам жалбата. Нямам възможност да събера допълнителни доказателства. Към този момент нямам възможност да ангажирам допълнителни доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам така подадената жалба. Нямам доказателствени искания.

 

 

Съдът, с оглед задълженията си по реда и при условията на чл. 171, ал. 4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателката, че за някои обстоятелства от значение за делото не сочи доказателства. В този смисъл, съдът УКАЗВА на жалбоподателката Б., че за доказване на заявените в жалбата факти и твърдения, същата има възможност да ангажира допълнителни доказателства, в т.ч. и посредством искане за допускане на експертиза, която да удостовери заявените в жалбата твърдения.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Б.: Още веднъж заявявам, че нямам възможност – нямам пари за ангажиране на допълнителни доказателства, в т.ч. и за експертиза. На мен един общински съветник ми каза, че следва да поискам осъвременяване на пенсията, поради което и аз подадох тази жалба. Искането ми е просто пенсията ми да се актуализира на 350 лв.

 

Съдът, като взе предвид изричното изявление на страните, че няма да ангажират допълнителни доказателства, в т.ч. и изричното изявление на жалбоподателката, че няма да ангажира доказателства, различни от тези представени с административната преписка и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Б.: Аз съпоставям моята пенсия с пенсията на колежките ми, с които навремето сме работили заедно. Аз бях командирована детска учителка и през всичките години ни даваха допълнителни заплати. През 1989 г. бях директор на детската градина в с. Ч.. Получавах повече пари от колежките ми, които не бяха командировани. А когато бях през 1997, 1998, 1999 г. директор с група, получавах малко повече - директорски пари. Другите ми колежки не бяха директори. Независимо от това, те получават повече в момента от мен, като техните пенсии са около 300 лв. докато моята е 196 лв. през лятото и с увеличението - 198 лв. Искането ми е да бъдат уравнени пенсиите.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да потвърдите решението на директора на ТП на НОИ гр. Бургас.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: