ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 06.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На шести ноември                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2214 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СИС ТУР“ ЕООД, редовно призован, се представлява от управителя С.Х.и адв. С.И. с пълномощно на лист 3 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ БУРГАС, редовно призован, не се представлява.

 

 

АДВ. И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от „Сис тур“ ЕООД против заповед № 14-1956/09.08.2018 г., издадена от К.Я.Г.- началник на областен отделАвтомобилна администрацияБургас, с която е наложена принудителна административна мярка по чл.106а, ал.1, т.1, ал.2, т.1 и т.4 от Закона за автомобилните превози – спиране от движение за срок от 6 месеца, чрез сваляне и отнемане на предна табела и отнемане на свидетелство за регистрация част ІІ № ***на лек автомобил УАЗ *** с рег.№ ***, собственост на дружеството-жалбоподател.

 

АДВ. И.: Поддържам жалбата. Представям като доказателство талона на автомобила ***. Също така представям и отговор от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ с изх.№ 50-00-868/1/21.09.2018 г. относно извършване на превоз на пътници с пътни превозни средства до 8+1 места, който отговор е получен на имейла ми. Представям и договор за наем на автомобил с рег.№ *** между „С и С Тур“ ЕООД и „Стеникол“ ЕООД, трудов договор на П.В.К.– шофьор на автомобила, справка от НАП, че договорът е регистриран, заявление от мен във връзка с това, че автомобилът е въдворен в паркинг, който по смисъла на закона не е охраняем и с молба да бъде допуснато преместването му на друг паркинг, където да бъде охраняван, за да не се допускат посегателства върху него. Представям и договор за правна защита и съдействие, както и списък на разноските по настоящото дело.

 

Съдът счита, че доказателствата са относими, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата, представени от процесуалния представител на жалбопоадтеля с жалбата и доказателствата, представени в днешното съдебно заседание.

         ПРИЕМА административната преписка съгласно описа на лист 8 по делото.

 

АДВ. И.: Моля да бъде допуснат до разпит един свидетел, с който ще установяваме фактите във връзка с действията на административните органи по устоновяване на нарушението и налагането на принудителната административна мярка.

 

Съдът СЧИТА, че искането на адвокат И. е основателно и следва да бъде уважено.

СЪДЪТ КЪМ АДВ.И.: Въведете свидетеля!

Свидетелят е въведен в залата.

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличнотста на свидетеля, както следва:

С. З. И. - 48 години, български гражданин, неосъждан, служител на „ВиК” Несебър, към 08.08.2018 г. работил в „Стеникол“ ЕООД. Свидетелят, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от Наказателния кодекс, обещава да говори истината.

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл.290 от Наказателния кодекс. Обещавам да говоря истината.

АДВ. И.: По отношение на колегата Ви П.К., управляващ автомобил с № *** - какво се случи на 08.08.2018 година? Можете ли да разкажете какво му направиха, видяхте ли?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: На осми август тръгнахме от село Александрово за Слънчев бряг, заредихме уазките, К. беше с нас. Който е заредил - спирахме на  хотел „Пирота“ /хотел „Сезони“/, там се изчаквахме всичките, от там щяхме да пътуваме за с.Александрово по черния път. Една полицейска кола беше спяла там и ми поискаха докумените. Служителите на Държавна автомобила администрация също бяха там. Поискаха документите на аузките и после ни ги върнаха, закарахме автомобилите в Несебър на паркинга и там ни свалиха предните номера и взеха талоните, написаха ни актове.  Автомобилите служеха за селскостопанска дейност.

АДВ. И.: На мястото, където Ви поискаха докумените, имаше ли други спрени автомобили - преминаващи, преминали?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Имаше, които се движеха от Слънчев бряг до село Тънково. Имаше хора в тях. Стоп палка им бяха вдигнали.

АДВ. И.: Имаше ли в спрените от полицията автомобили пътници?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Да.

АДВ. И.: В автомобила на П.К.имаше ли натоварени пътници?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Не.

АДВ. И.: Знаете ли да е извършвал превоз на пътници П. К.?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Не.

АДВ. И.: Дали е бил назначен за извършване на превоз на пътници?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Не.

АДВ. И.: Знате ли дали му съставиха акт на него?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Да, съставиха му.

         СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ И.: К. писа ли обяснение във връзка с проверката на осми август?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Всичките сме писали.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ И.: Защо трябваше да се съберете всички с автомобилите в една и съща точка?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Защото имаше някой, който не вървеше.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ И.: Един не беше ли достатъчен да подкрепя, който не върви?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Това е уазка - руска машина, може всеки момент да се развали?

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ И.: Какви бяха трудовите  функции на К. във фирмата? Какво правеше там?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Шофьор е.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ И.:  Случвало ли се е заедно да управлявате автомобила, освен този случай?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Не.

АДВ. И.:  Нямаме други въпроси към свидетеля.

Свидетелят беше освободен от съдебната зала.

 

Съдът счита, че НЕ СЛЕДВА ДА ПРИКЛЮЧИ събирането на доказателствата.

Като свидетел следва да бъде призован Г.А.Р. - старши инспектор при Областен отдел „Автомобилна администрация“ – гр. Ямбол, с административен адрес: ***. Той е органът, съставил акта за установяване на административно нарушение, който е послужил като фактическо основание на админитсративния орган за издаване на обжалваната заповед.

 

Затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЗОВАВА като свидетел старши инспектор Г.А.Р. – служител на Областен отдел „Автомобилна администрация“ - гр. Ямбол, с административен адрес: ***.

         ДА СЕ ИЗПРАТИ призовка на свидетеля.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 22.01.2019 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: