ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 25.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети април                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  2214 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.Н., редовно призован, се явява лично.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е доказателство за внесен депозит по допуснатата експертиза на 19.04.2017г., като с определение в закрито заседание от 21.04.2017г. са определени вещите лица, които следва да изготвят експертизата.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.: Желая да бъде представляван от още един адвокат, който ще ме представлява в следващото съдебно заседание . Моля, да се предостави възможност на вещите лица да изготвят заключението по допуснатата експертиза. Няма да соча други доказателства, към момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се предостави възможност на вещите лица да изготвят заключението си. Представям с копие за жалбоподателя, документ изходящ от архитект при Община Бургас, с цел да установим, че процесния имот е част и попада в ПУП на кв.Акациите, което има връзка с предпоставките касаеща ТБО. Нямам други доказателствени искания, към момента.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Няма спор ще имотът се намира в кв.Акациите. Ние спорим за размера на ТБО и за това че не извършва услугата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРИЕМА представеното в днешното съдебно заседание писмо №94-01-37853/3/ 07.03.2017г. издадено от гл. експерт „ГАТИ“ при Община Бургас.

 

ДАВА възможност на вещите лица да изготвят своето заключение.

 

Съдът, предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.06.2017г. от 11.00ч.,  за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Да се УВЕДОМЯТ вещите лице С.А. и К.М..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: