ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 08.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На осми октомври                                    две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2212 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СТЕНИКОЛ ТУР“ ЕООД, редовно уведомен, представлява се адвокат С.И., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на областен отдел „Автомобилна администрация“ – гр. Бургас към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, редовно уведомен, явява се лично.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „СТЕНИКОЛ ТУР“ ЕООД срещу  заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 14-1962/09.08.2018 г., издадена от Началника на областен отдел „Автомобилна администрация“ – гр. Бургас към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, с която на дружеството-жалбоподател е наложена принудителна административна мярка по чл. 106а, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и т. 4 от Закона за автомобилните превози – спиране  от движение за срок от шест месеца, чрез сваляне и отнемане на предна табела и отнемане на свидетелство за регистрация част ІІ № 005382475 на лек автомобил УАЗ с рег. №А3242ВТ, собственост на „СТЕНИКОЛ ТУР“ ЕООД, с искане за отмяна на заповедта като неправилна, незаконосъобразна и необоснована, издадена при съществено нарушение на административно-производствените правила, в противоречие с матералноправните разпоредби и в несъответствие с целта на закона.

 

На основание чл. 163, ал. 3 АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА на ответника, че следва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

АДВОКАТ И. :Поддържам жалбата. Моля да приемете като писмени доказателства копие от регистрационен талон на автомобил рег. № А3242ВТ; отговор на мое запитване до Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ дали подлежат на лицензиране автомобили от вида какъвто е процесният, именно леки, чиито места без мястото на водача не надвишават 8; договор за наем от 07.08.2018 г., сключен между фирма „СТЕНИКОЛ ТУР“ ЕООД, чиято собственост е автомобилът и фирма „СТЕНИКОЛ“ ЕООД, с който се установява, че автомобилът е предоставен на друга фирма; копие от трудов договор от 07.08.2018 г. на водача С. Т.Д., който е назначен във фирма „СТЕНИКОЛ“ ЕООД; разпечатка от търговския регистър за фирма „СТЕНИКОЛ ТУР“ ЕООД и копие от заявление от мое име до началника на областен отдел „Автомобилна администрация по повод това, че този и други автомобили са паркирани и въдворени съгласно Закона за автомобилните превози след издаването на принудителната административна мярка на паркинг, който няма нищо общо с охраняем и би следвало да бъдат преместени и сложени на охраняем паркинг, но до момента нямам официален отговор дали е възможно да бъдат преместени.

Прилагам договора ми за правна защита и съдействие с фирма „СТЕНИКОЛ ТУР“ ЕООД, от която ми е заплатено възнаграждение и списък на разноските, направени от доверителя ми „СТЕНИКОЛ ТУР“ ЕООД.

Моля да бъде допуснат един свидетел, който водя. Това е лицето С. Т.Д. – водачът на автомобила, който е бил на място и с неговите показания ще установим, че нито е превозвал пътници, нито е имал намерение да превозва такива, нито е имал някакви обозначителни табели като такси, тоест основният факт, че автомобилната фирма „СТЕНИКОЛ ТУР“ ЕООД не е извършвала превоз на пътници.

ОТВЕТНИКЪТ: Оспорвам жалбата. Заповедта да остане в сила.

Прилагам писмена защита.

Оспорвам трудовия договор, който представи процесуалният представител на жалбоподателя, тъй като за „СТЕНИКОЛ ТУР“ ЕООД съм направил справка, понеже имаме достъп до регистрите на НАП, и от тази справка се вижда, че няма сключени трудови договори, тоест този е с невярно съдържание или поне не е регистриран в НАП, което означава, че водачът не работи във фирма „СТЕНИКОЛ ТУР“ ЕООД. Това е справка от информационната система на НАП.

Представили сме по делото въпросни листи към обясненията от самите туристи, че са дали показания, че заплащат за превоза.

Прилагам справки от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, от които се вижда, че фирмата няма нито лиценз за извършване на обществен превоз на пътници, нито удостоверение за извършване на таксиметров превоз, нито водачът като лице също няма издадени лиценз за извършване на обществен превоз и удостоверение за извършване на таксиметров превоз.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с жалбата до съда, тези, представени като административна преписка по издаване на оспорената заповед съгласно опис, съдържащ се в придружително писмо до съда и днес представените от страните писмени документи, описани по-горе в протокола, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с жалбата до съда, тези, представени като административна преписка по издаване на оспорената заповед съгласно опис, съдържащ се в придружително писмо до съда и днес представените от страните писмени документи, описани по-горе в протокола.

 

Намира, че следва да уважи искането на пълномощника на жалбоподателя за събиране на гласни доказателства по делото в режим на довеждане чрез разпит на посоченото лице, като обявява на страните, че те ще бъдат ценени наред с всички установени факти и обстоятелства и обсъдени с крайния съдебен акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства по делото чрез разпит на лицето С. Т.Д..

Същият беше въведен в залата.

Съдът ПРИСТЪПВА към снемане самоличността и разпит на свидетеля, както следва:

 

С. Т.Д. – р. ***, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност, която носи за лъжесвидетелстване по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

АДВОКАТ И.: Работили ли сте във фирма „СТЕНИКОЛ ТУР“ ЕООД – гр. Несебър с управител С.Х., кога, като какъв?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Бях назначен в „СТЕНИКОЛ“ ЕООД от 07.08.2018 г. на работа. На 08.08.2018 г. излизам на работа в „СТЕНИКОЛ“ ЕООД. Сутринта отидох да запаля джипа и да отида в Слънчев бряг на паркинга „Перота“. В 9:00 часа на 08.08.2018 г. бях там. Там спрях на паркинга. След колко минути не мога да кажа дойдоха от жандармерията. Даже ги попитах нещо да не е станало в Слънчев бряг. Те казаха, че няма нищо. Почнаха да идват други джипове от нашите от „СТЕНИКОЛ“ ЕООД и в това време спират джипове на пътя с някакви туристи. Жандармерията ги спираше и ги пробутаха при нас, защото те бяха на пътя, а ние на паркинга и ни събраха да пишем някакви обяснения, от НАП ли откъде казаха, че са. Около 11:00 часа ни строиха и казаха да караме напред. Вкараха ни в гаража на Перчемлиев. Дойдоха от ДАИ с тяхната кола и ни казаха да сваляме номерата и почнаха да пишат актове. Написаха ни актове и ни пуснаха да си ходим.

АДВОКАТ И.: Сутринта откъде тръгнахте?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Аз тръгнах от с. Александрово. Предния ден правих ремонт на джипа и го докарах пред нас на площада, защото в с.Александрово имам имот, затова казвам пред нас.

Отивам на Слънчев бряг на паркинга. Оттам вече ще видим какво ще правим, каквото каже началникът – ще орем ли, ще копаем ли, каквото нареди той.

АДВОКАТ И.: От с. Александрово до паркинг „Перота“ возили ли сте някакви пътници?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Никакви пътници не сме возили.

АДВОКАТ И.: На паркинга на Перота, когато дойдоха да ви проверяват жандармерията, НАП и впоследствие ДАИ, имаше ли в автомобила някакви пътници?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Не е имало пътници, нито са ме спирали. На паркинга бях спрял, след това дойде жандармерия и от НАП дойдоха.

АДВОКАТ И.: Защо сте писали някакво обяснение, че возите пътници? Кой Ви е казал да пишете?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Като ти сложат вилата на врата, ще пишеш. Казаха да си пиша името, ЕГН и отдолу да пиша: „Фирмата извозвала туристи, правила сафари“, и така писахме, какво да правим.

АДВОКАТ И.: Истина ли е това – фирмата извозвала ли е туристи?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Не е извозвала. Това го писах от немай-къде.

АДВОКАТ И.: За какво щяха да се използват тези джипове?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: За някаква работа, не знам стопанска работа ли ще е, офроуд ли да правят с тях, не знам.

АДВОКАТ И.: Има ли автомобилът, който Вие управлявахте, обозначителни знаци за такси?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Няма никакви знаци нито за такси, нито нищо.

АДВОКАТ И.: Нямам други въпроси към свидетеля.

ОТВЕТНИКЪТ: Тъй като станаха много лицата с име С., Вие ли сте С. Т.Д. и кой автомобил сте управлявали?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Да, аз съм С. Т.Д.. Управлявах автомобил първите му цифри бяха 32, но другите 42 или 46 бяха, не си спомням.

ОТВЕТНИКЪТ: Казахте, че сте писали обяснения и споменавате, че някой Ви е накарал насила да ги пишете?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Никой не ни е бил. Аз не знам какво да пиша и той казва: „Пиши така: Фирмата изпълнява сафари“.

ОТВЕТНИКЪТ: В джипа е нямало туристи, а Вие пишете, че има.

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Аз не съм писал, че има туристи в джипа.

ОТВЕТНИКЪТ: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите съдът приключи разпита на свидетеля.

 

АДВОКАТ И.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ОТВЕТНИКЪТ: Да не се приемат показанията на водача, тъй като той има интерес да промени показанията си, тъй като наказателното постановление е срещу него и той е бил водач на въпросния автомобил.

Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВОКАТ И.: Доказателство за представения трудов договор не е регистрацията му в НАП. Служителят е започнал един ден на работа. На мен ми предостави оригиналния договор още по време на писането на жалбата и твърдя, че съм видял оригиналния договор с подпис и печат, а дали е регистриран в НАП или не за един ден, той не е успял да работи повече, тъй като е с прекратена регистрация и не е бил длъжен да бъде регистриран. Аз съм представил копие на договора със служителя.

 

СЪДЪТ по доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ И.: Уважаема госпожо Председател, от събраните по делото доказателства се установява, че с процесния автомобил по никакъв начин не е  извършван транспорт на пътници, още по-малко същият подлежи на каквото и да е лицензиране и ако все пак е бил спрян на пътя, той е следвало да бъде по Закона за движение по пътищата, а не по Закона за автомобилните превози, а оттам и спрян от движение с настоящата принудителна административна мярка.

Отделно считам, че липсва материална компетентност на автомобилна администрация, тъй като тя има правомощия по Закона за автомобилните превози, а въпросното превозно средство не подлежи на лицензиране по никакъв начин. Установи се, че то не е таксиметров автомобил, тоест не би подлежал на контрол от страна на автомобилната администрация.

Моля за предоставяне на 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Моля да бъдат признати на жалбоподателя „СТЕНИКОЛ ТУР“ ЕООД направените разноски за един адвокат и такса и присъдени в тежест на административния орган.

ОТВЕТНИКЪТ: Моля да потвърдите заповедта, тъй като с автомобила е извършван обществен превоз на пътници. Това, че свидетелят отрича, не отговаря на истината, тъй като при извършването  на проверката на пътя самият водач в обясненията си собственоръчно е описал, че извършва обществен превоз на пътници туристи срещу заплащане, което е дал писмено със собственоръчен почерк. Също така туристите в автомобила също са попълнили въпросници, в които са упоменали дори сумите, които са заплатили за извършената екскурзия, така че твърденията на свидетеля не отговарят на истината. Извършен е обществен превоз на пътници. Това, че един определен автомобил не подлежи на регистриране, както е в писмото, което Ви представи жалбоподателят, това че не подлежи на лицензиране, не означава, че с това превозно средство не може да се извършва обществен превоз. Това превозно средство е 6 плюс 1 места, което по Закона за автомобилните превози и Наредба № 34 за извършване на таксиметрови превози може спокойно да бъде регистрирано и да бъде издадено удостоверение за таксиметров превоз. Това, че жалбоподателят не е направил тези задължения, за да му бъде издадено удостоверение за таксиметров превоз, не му дава правото да извършва обществен превоз на пътници.

Моля да потвърдите заповедта.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок, считано от днес на пълномощника на жалбоподателя да представи по делото писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: