ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 06.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На шести ноември                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2210 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СТЕНИКОЛ ТУР“ ЕООД, редовно призован, се представлява от управителя С.Х.и адв. С.И. с пълномощно на лист 3 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ БУРГАС, редовно призован, не се представлява.

 

 

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от „Стеникол тур“ ЕООД против заповед № 14-199/09.08.2018 г., издадена от К.Г.- началник на областен отделАвтомобилна администрацияБургас, с която е наложена принудителна административна мярка по чл.106а, ал.1, т.1, ал.2, т.1 и т.4 от Закона за автомобилните превози – спиране от движение за срок от 6 месеца, чрез сваляне и отнемане на предна табела и отнемане на свидетелство за регистрация част ІІ № *** на лек автомобил УАЗ *** с рег.№ ***, собственост на дружеството-жалбоподател.

 

АДВ.С.: Поддържам жалбата. Представям свидетелство за регистрация на процесното моторно превозно средство, отговор от изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ с изх.№ 50-00-868/1/21.09.2018 г. - пратен ми е имейла, поради тази причина не съм го заверил. Посоченият отговор е по повод на запитване дали подлежат за лицензиране автомобили от този вид извън таксиметровите. Представям и договор за наем между собственика на автомобила  и „Стеникол тур“ ЕООД, където е и процесният автомобил, трудов договор на управляващия автомобила С. З. И., справка, че договорът е регистриран в НАП. Представям копие от заявление от мен във връзка с това, че автомобилът е въдворен в паркинг, който по смисъла на закона не е охраняем и с молба да бъде допуснато преместването му на друг паркинг, където ще бъде охраняван, за да не се допускат посегателства. С това заявление ще докажа, че автомобилът не е закаран на охраняем паркинг. Представям справка от Търговския регистър за фирма – конкретно за „Стеникол тур“ ЕООД, договор за правна защита и съдействие, с която справка доказваме правните разноски и списък на разноските.

Моля да бъде допуснат един свидетел да докаже, че не е извършено това нарушение, за което е  съставена принудителната административна мярка.

СЪДЪТ КЪМ АДВ. С.: По съставения акт за установяване на административни нарушения има ли издадено наказателно постановление?

АДВ.С.: Има издадено наказателно постановление, обжалвано е пред Районен съд Несебър, още е на производство.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че в мотивите на обжалваната заповед се твърди, че жалбоподателят не разполага със съответни лицензи за превоз на пътници на територията на Република България, именно това е основанието за налагането на принудителната административна мярка. Липсата или наличието на лиценз не се установява със свидетелски показания. Със свидетелски показания може да бъде установено какъв вид превоз е бил извършван в конкретния момент. Съдът СЧИТА, че следва да допусне поискания свидетел с оглед установяване на това обстоятелство.

Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата, приложени към жалбата, както и доказателствата, представени в днешното съдебно заседание.

         ПРИЕМА административната преписка съгласно описа на лист 8 по делото.

ДОПУСКА до разпит един свидетел.

СЪДЪТ КЪМ АДВ. С.: Въведете свидетеля!

В залата е въведен свидетелят.

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетеля, както следва:

С. З. И. - 48 години, български гражданин, неосъждан, служител на „ВиК” Несебър, към 08.08.2018 г. работил в „Стеникол“ ЕООД. Свидетелят, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от Наказателния кодекс, обещава да говори истината.

Съдът  ИЗВЪРШВА справка между ЕГН на свидетеля и ЕГН на лицето, описано като нарушител в акта за установяване на административни нарушения от 08.08.2018 година (лист 11 от делото).

 

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл.290 от Наказателния кодекс. Обещавам да говоря истината.

Съдът КОНСТАТИРА, че е налице съвпадение между ЕГН на свидетеля, въведен в днешното съдебно заседание и ЕГН на нарушителя по акта за установяване на административни нарушения от 08.08.2018 (лист 11 от делото).

АДВ.С.:  На 08.08.2018 година какво се случи?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: На 7-ми август правихме ремонт, тръгнахме за Слънчев бряг да заредим джиповете и да минем по черния път. Бяхме спряли до хотел „Сезони“(“Перота“), за да се съберем всички да тръгнем заедно.Бяхме девет джипа. Единия си замина, само осем останахме. Дойдоха полицаи. Спряхме до хотел „Перота“. Ние го знаем  хотел „Перота“, а той се казва хотел „Сезони“. Там като се съберем всичките - да си пътуваме за с.Александрово. Дойдоха полицаи, поискаха документите ни, дадохме ги, имаше и служители на ДАИ имаше, провериха ни всички документи. След това върнаха ни документите и ни закараха в Несебър на един паркинг и от там взеха предните номера на автомобилите и талоните на автомобилите, и нашите сините талони на шофьорските книжки.

АДВ.С.: Освен Вашите имаше ли други спряни автомолили на паркинга на хотел „Перота“?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Имаше ровъри, мерцедеси, на които беше вдигната стоп-палка. Те бяха с пътници.

АДВ.С.:  От къде на къде се движеха те?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: От Слънчев бряг за с. Тънково се движеха. Спрените бяха около 17.

АДВ.С.:  Какво се случи със спрените автомобили знаете ли?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: И тях ги докараха на паркинга в Несебър. Отнеха им предните номера и талоните.

АДВ.С.: В автомобила, който управлявахте, возихте ли него ден пътници?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Не.

         АДВ.С.:  Имало ли е натоварени пътници в атомобила, който управлявахте?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Не.

АДВ.С.: Автомобилът има ли отличителни знаци на таксиметров примерно?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Не.

АДВ.С.: Като бяхте назначен в тази фирма, в какво се изразява Вашата дейност като шофьор?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Превоз на хора за селскостопанска нужда. Не съм возил хора за селскостопански нужди в автомобила. Карах само на 7-ми и 8-ми август автомобила без хора.

АДВ.С.:  На 7-ми карали ли сте автобоила?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: На 7-ми август правихме ремонт на автомобила.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ И.: Защо трябваше да се събирате всичките автомобили, за да тръгнете едновременно?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Имаше някой, който не вървеше – не вървеше автомобил с регистрационен номер ***, който го дърпахме до Несебър.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ И.: Преди малко заявихте, че трябвало да пътувате за село Алексадрово, а сега обяснявате, че е трябвало да дърпате автомобил до Несебър. В каква посока трябваше да се движите през този ден?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Трябваше да се прибирам с автомобила до Несебър.

Съдът ПРЕДУПРЕЖДАВА свидетеля още веднъж, че носи наказателна отговорност за показанията, които дава в съдебното заседание. СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ И.: Осъзнавате ли това, което Ви предупреждавам? Разбирате ли какво Ви предупреждавам?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Да.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ И.: Защо трявбаше да минете по черния път, за да се прибирате за село Александрово?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Да изпитаме автомобилите дали ще работят.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ И.: За какво бяха преднаначени тези автомоибли, събрани наведнъж?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: За селскостопанска дейност.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ И.: Някой друг освен Вас пътуваше ли с автомобила за село Александрово?

СВИДЕТЕЛЯТ И.:***.

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетеля обяснение на лист 22 от делото.

Свидетелят се запознава със завервено ксерокопие на обяснението.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ И.: Подписът под това обяснение Ваш ли е?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Да.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ И.: Във връзка с това за какво написахте това обяснение, във връзка с какви обстоятелства написахте това обяснение? Разкажете!

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Накараха ни да напишем. Служителите от ДАИ ни накараха да напишем и аз написах това обяснение.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ И.: Подписът под обяснението Ваш ли е?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Да.

АДВ.С.: Остана неизяснено колко всъщност си управлявал този джип - на 7-ми август си правил ремонт. На 8-ми август какво свърши, управлявайки джипа от сутринта?

СВИДЕТЕЛЯТ И.:*** до Слънчев бряг и до хотел „Сезони“.

АДВ.С.: От  хотел „Сезони“?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: От хотел „Сезони“ на паркинга в Несебър, където бяха свалени предните табели и спрян от движнеие джипа.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ И.: Как бяхте наясно, че с тези моторни превозни средства се извършва селскостопанска работа, след като твърдите, че сте работили само 2 дни и не сте возили никой на тях?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Те бяха предназначени за селскостопански дейности. На 7-ми август като правихме ремонтите, тогава се разбра. Аз така разбрах от хората – от другите хора.

АДВ.С.: Нямам други въпроси към свидетеля.

Свидетелят беше освободен от съдебната зала.

 

Съдът счита, че НЕ СЛЕДВА ДА ПРИКЛЮЧИ събирането на доказателствата по делото.

Предвид установените факти следва да бъде призован като свидетел старши инспектор Г.А.Р. – служител на Областен отдел „Автомобилна администрация“ - гр. Ямбол, с административен адрес: ***.

         Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЗОВАВА като свидетел старши инспектор Г.А.Р. – служител на Областен отдел „Автомобилна администрация“ - гр. Ямбол, с административен адрес: ***.

         ДА СЕ ИЗПРАТИ призовка на свидетеля.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 22.01.2019 г. от 13:15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: