ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 28.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми март                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2210 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АКЗ Енергия“ ООД, се явява адвокат С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Й., с пълномощно по делото.

 

СВИДЕТЕЛИТЕ А.Г.Р., З.Ж.С., Г.Н.Н., Д.С.Я., редовно призовани, се явяват лично.

 

СВИДЕТЕЛИТЕ П.Б.Т., Н.Х.И., С.И.В., Г.М.М., нередовно призован, се явяват лично.

 

СВИДЕТЕЛИТЕ Р.Р.З., Д.К.Д., нередовно призовани, не се явяват.

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.И.В., нередовно призован, не се явява. Призовката до свидетеля е върната с отбелязване, че лицето не живее вече на адреса.

 

СВЕДЕТЕЛЯТ З.Н.К., редовно призована, не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№3044/27.03.2017г. от адвокат М.К. с приложена заповед за командироване, съгласно която лицето З.Н.К., не може да се яви в съдебно заседание поради командироване в гр.София за периода от 24.03.2017г. до 29.03.2017г..

 

Явява се вещото лице С.А., редовно уведомена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№1153/06.02.2017г. от ответника, към която са приложени доказателства под опис. С молбата се прави искане за допускане на свидетели.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№1243/07.02.2017г. от жалбоподателя, към която се прави искане за гласни доказателства. Към молбата са приложени „Правила за организация на работната заплата в „АКЗ Енергия“ООД.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№1536/15.02.2017г. от жалбоподателя, с приложени към нея доказателства под опис.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№1812/22.02.2017г. от ответника, с приложени доказателства по опис.

 

НЕ Е ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза.

 

Съдът с определение №426/14.03.2017г в закрито заседание е допуснал исканите от страните свидетели.

 

АДВОКАТ С.: Да се приемат приложените по делото доказателства, като по същество ще изразя становище относно относимостта им. Смятам, че не зависимо, че са явили осем свидетели, целесъобразно би било всички свидетели да бъдат разпитани в едно съдебно заседание. С оглед обстоятелството, че са се явили осем свидетеля, предоставям на съда, дали да бъдат разпитани днес. Аз не водя нашите свидетели в днешното съдебно заседание, защото видях, че депозитът от страна на НАП за призоваване на свидетели е внесен късно, като до петък включително не бяха призовани свидетели по делото и моля за възможност да ги доведа в следващото съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Аз моля да приемете представените доказателства по делото. Не виждам процесуална пречка да бъдат разпитани явилите се свидетели в днешното съдебно заседание, още повече, че същите чакаха достатъчно дълго и са отделили доста време за да дойдат. Няма пречка да бъдат разпитани днес.

 

Съдът по доказателствата,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРИЕМА представените от страните доказателства с молби вх.№1153/06.02.2017г., вх.№1243/07.02.2017г., вх.№1536/15.02.2017г. и вх.№1812/22.02.2017г., чиято относимост ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за изслушване на свидетелите, които се явяват в днес, поради което ПРИСТЪПВА към разпита им, като същите бяха въведени в съдебната зала.

Съдът СНЕМА самоличността свидетелите, както следва:

 

П.Б.Т. –г., семеен,

З.Ж.С. –  г. ,семеен,

Н.Х.И. – г., семеен,

С.И.В. –г., семеен,

Г.Н.Н. –г., семеен,

Д.С.Я. – г., семеен

Г.М.М. –г., несемеен,

А.Г.Р. –, семеен

         Всичките бивши служители на „АКЗ Енергия“ООД, български граждани, неосъждани. ПРЕДУПРЕДЕНИ за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВАТ да говорят истината.

 

СЪДЪТ уведомява свидетелите, че за направените разходи за явяване в съдебно заседание, могат да поискат присъждане на разноски.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Т., като останалите свидетели бяха изведени от съдебната зала.

 

АДВОКАТ С.: Преди разпита на този свидетел искам да представя искова молба от жалбоподателя срещу него, с претенция по чл.220, ал.1 от КТ, с която той няма как да е запознат, тъй като е входирана с днешна дата.

 

СВИДЕТЕЛЯТ ТОЧЕВ: Бивш служител съм на „АКЗ Енергия“. Работил съм в дружеството 5 години от 05.2010г. до 2015г., но не мога да кажа точно дати.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Как получавахте възнаграждението си В „АКЗ Енергия“ и през годините имало ли е промяна в начина на получаването му?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: До 2014г. получавахме възнагражденията си по фиш, заплатата и допълнителното възнаграждение от 40% върху основната заплата, по б. сметка. След тази година, всяка година се преподписваше нов договор с работодателя.

 

АДВОКАТ С.: Какъв договор се преподписваше, може ли да уточните?

               

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Всяка година, нашият работодател преподписваше с „Лукойл“ договор. За последната година след 2014г., това възнаграждение от 40 % върху основната заплата ни казаха, че няма да ни бъде давано на фиш и по банков път, а ще ни бъде давано на ръка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Кой Ви съобщи за това решение и как започнаха да го изплащат това възнаграждение от 40%?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Евентуално началниците, които са били. Даваха ни това възнаграждение срещу подпис на една ведомост, обща.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Моля да предявите на свидетеля, ведомост за изплащане на премии, находяща се на л.280 от делото, за да каже дали така изглежда ведомостта на която са се подписвали?

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетеля, ведомост за изплащане на премии, находяща се на л.280 от делото.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Да, на такива подобни ведомости се разписвахме. Да, точно на такава.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Кое лице персонално, Ви носеше тези възнаграждения?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Те ни ги раздаваха нашите преки началници – Д.К., С.В. и Р. Златков. Викаха ни горе в офиса и там ни ги раздаваха, но виждате че не са цели на ведомостта които бяха, не е това сумата която ни даваха, сумата е по-малка. Даваха не 40%, а по-малко, като ни дърпаха за осигуровки, а след това нищо не са внасяли за осигуровки. Една и съща сума ни се даваше всеки месец. При мен беше 382 лева, иначе 299 лева съм получавал.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да уточним, получавахме сумата без удържаните осигуровки и дължими данъци от работодателя?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Получавах 299лв., а според мен трябваше да получавам 382лв. като разликата считам, че са удържаните данъци и осигуровки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Как ви се даваха тези пари, в пликове ли?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Да, в пликове.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нещо пишеше ли на тези пликове? Къде стояха ведомостите за заплати? Кой правеше вашите заплати и кой е отговарял за вашите заплати във фирмата? Някакви други документи, като РКО, някой да е разписвал във връзка с тези получавани 40%? Как разбрахте, че има някаква нередност? За тези допълнителни възнаграждения бяха ли Ви давани фишове?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: На пликовете пишеше името. Ведомостите за заплати бяха при този който ни даваше пликовете. Дават ни плика и се подписваме. Много се смениха и не си спомням, кой е правил заплатите. Аз лично, не съм подписвал други документи освен ведомостта. Разбрах, че има някаква нередност, тъй като се вижда в края на годината, че сумата върху, която сме осигуряване е различна. За тези допълнителни възнаграждения не ни бяха давани фишове, само на ведомост се подписвахме.

 

АДВОКАТ С.: Разговоря ли ли сте с управителя на дружеството по повод на промяната на изплащане на възнаграждението?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Не, не съм говорил с управителя.

 

АДВОКАТ С.: Имахте ли сключен втори трудово договор с друго дружество? И ако сте имали, получавахте ли оттам заплата?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Няма никакво отношение със спора, този въпрос?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Имах още един допълнителен договор, за още един час с „АКЗ Бургас“. Това са две дружества с един управител и счетоводство, което се води общо. Мисля, че втория договор беше във връзка с някакъв лиценз. Получавахме си заплати от „АКЗ Енергия“ и от „АКЗ Бургас“ и имахме допълнителен фиш от „АКЗ Бургас“, където ни се заплащаше този един час.

 

АДВОКАТ С.: Как разбирате пликът от кое е дружество е?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: На ведомостта пишеше.

 

АДВОКАТ С.: Вие ли преценихте, че това е допълнителното възнаграждение?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Това са подвеждащи въпроси.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Заплатата е получавахме по б. сметка, в плика са парите за премиите и трети път „АКЗ Бургас“ ни изплащаше заплата по банковата сметка към работната заплата. Двете дружества едновременно превеждаха суми по банковата ми сметка, а това по ведомостите касае допълнителното възнаграждение. Ако в плика беше от „АКЗ Бургас“ заплатата, няма как за един час да имаш такава сума от 382лв., щяха да са по-малко.

 

АДВОКАТ С.: Упълномощавали ли сте адвокат Н. да Ви представлява и преговаря с „АКЗ Енергия?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Всички го упълномощиха. Да упълномощавал съм го да преговаря от мое име с „АКЗ Енергия“.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Писмено ли го упълномощихте и всеки по отделно или с общо пълномощно?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Да, писмено го упълномощихме. Мисля, че всеки с отделно пълномощно.

        

         ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

         АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля Т., който остана в съдебната зала и пристъпи към разпит на свидетеля С., който беше въведен в залата.

 

АДВОКАТ С.: Преди разпита на този свидетел искам да представя искова молба от жалбоподателя срещу него, с претенция по чл.220, ал.1 от КТ, с която той няма как да е запознат, тъй като е входирана с днешна дата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Моля да не се позволява да се прави психоатака на свидетелите, а да се представят всички доказателства общо, за да мога да взема и становище.

 

АДВОКАТ С.: Представям и още една искова молба срещу свидетеля Г.М.. Моля представените доказателства във връзка със свидетелите да се имат предвид, като цените техните показания и наличието на задължения към жалбоподателя.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Представените доказателства са неотносими към спора.

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Работих в АКЗ Енергия 5 години от 2010г. до 2015г.. Работех като РНЕО - работник режим настройки и енергийно оборудване. Бях поддръжка на техниката, която управлява процесите в ТЕЦ. Част от доходите ни ги даваха на ръка. По б. сметка ни превеждаха заплатата, а пък на ръка сума, която сега не си спомням как се казваше, нещо премия или помощ. На ръка ни се изплащаше една година от 2014г. до 2015г., преди това пак имаше такава премия, но беше по банков път, към заплатата. На ръка ни ги даваха парите, тези които ни бяха отговорници, за нас това беше Митко К.Д.. На нас ги даваше той, а като го нямаше другите отговорници идваха и ни ги даваха.

Когато ни ги даваха на ръка парите, даваха документ, който подписвахме, но ние нямахме поименен списък на всички служители, които трябва да получат такива доходи. Една и съща сума беше всеки месец. Моята мисля, че беше 370 лв.. Тя по документ беше толкова, но ми удържаха някаква сума и реално получавах 299лева. Удръжките не съм се интересувал и не знам защо са били.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетеля ведомост за изплащане на премии находящ се на л. 280 от делото.

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Точно тази ведомост е за нашата група, в която работих. Точно на такива се подписвахме. Друг документ не съм подписвал. Преди 2014г. ни ги даваха в пълния размер към 350-370лева, тези допълнителни премии и тогава ни ги даваха обща сумата по банков път към заплатата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Знаете ли защо се е взело това решение да Ви се изплащат на ръка тези суми? Парите в плик ли бяха? Ако са били в плик, пишеше ли нещо на него?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Не знам защо е взето това решение и как. Бяха в плик и като го отвориш във вътрешната част на плика пишеше сумата, проверявахме и се подписвахме. Пликът нямаше име. Не, не мога да си спомня точно дали е пишело името или не.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

АДВОКАТ С.: Сумите заявени като премии, тези 370лева, какво смятахте, че са и Вие ли преценихте, че са това?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Това е допълнителната премия. Тази сума от 370лева е нещо основен коефициент, който преди това ни го даваха към заплата. Не мога да кажа за какво беше този коефициент, не си спомням.

 

АДВОКАТ С.: Да сте разговаряли с управителя и той да Вие е заявявал, че ще бъдат изплащани пари в брой и кое налага това? Втори трудов договор имали ли сте?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Не, не съм говорил с управителя и той не ни е съобщавал, защо се дават по този начин тези пари. Да, имах втори трудов договор пак със същия управител, но с фирма „АКЗ Бургас.

 

         АДВОКАТ С.: Как разбрахте, че сумата която се изплаща на ръка не е от „АКЗ Бургас“, а е от „АКЗ Енергия“? Казали ли Ви някой или сам преценихте, че е така? Упълномощавали ли сте адвокат Н., да Ви представлява и преговаря с „АКЗ Енергия“?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: В договорът пише изрично. Вторият договор, че заплатата е 60 лева и не може да бъде тази сума от едната фирма, да бъде заделена от другата. От „АКЗ Бургас“ и те превеждаха по банков път 60 лева. Никой нищо не ни е събрал и казал, дават ни плика, подписваме се и това е. Да, упълномощавал съм адвокат Н. да преговаря от мое име пред „АКЗ Енергия“, като мисля, че поотделно упълномощихме адвокат Н.. Сумата, която получавах в плика беше 299лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: С какво впечатление оставахте като взимахте сумата от 299лв., от коя фирма, че Ви ги дават?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Тези допълнителни премии не знам от коя фирма са ни давани и никой не ни е казвал. Специално мен не ме е интересува от коя фирма са и дали въобще са от фирма.

 

         СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към свидетеля.

        

         Съдът ОСВОБОДИ свидетеля С., който остана в съдебната зала. ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля И., който беше въведен в съдебната зала.

 

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Работя в „АКЗ Енергия“ от 2010 г. до началото на май месец 2014г., но не си спомням дали точно това е периода, аз съм пенсионер човек вече. Работех ел. монтьор. Специално моите пари бяха 600лева. Толкова ми даваха от самото начало до края, докато се махнах. По банков път ми ги даваха 580лв. и 20лева в пликче, за да станат 600лева . Аз не съм получавал нищо допълнително.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ш.: За какво бяха тези 20лева?

 

СВИДЕТЕЛЯТ И.: За кафе за децата ставаха. Аз исках 600лева и понеже 580лева ми превеждаха по банков път, за да станат 600лева, 20лева бяха в плик.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

АДВОКАТ С.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля И. и ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля В., който беше въведен в съдебната зала.

 

СВИДЕТЕЛЯТ В.: От 2010 г. май месец до 2015 г. до края на април месец работех в „АКЗ Енергия“. Работех като ръководител ел.група на сервизната дейност. Трудовите възнаграждения от 2010г. до края ставаше с фиш, като парите по карта по банков път. Последната година допълнителната част, „точката“ му казваме ние, ги даваха в плик, поименни, запечатани и надписани. Имената ги имаше на пликовете, а сумите ги пишеше вътре в пликовете. Ако не се бъркам 770 лева е сумата в плика. Като получавах тази сума се подписвах на едни лист на който пише всички хора и колко лева получават.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетеля ведомост за премии находяща се на л.280 от делото.

 

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Да, така изглеждаше листа на който се подписвахме. Носеха ги парите началника. Н.Х., разпитания преди мен. Той ги носеше в ТЕЦ, той ги даваше на мен или на друг колега и ги раздавахме, включително и аз съм раздавал пликове. Надписани са и идват хората и ги вземаха. Пликовете бяха запечатани. Това са премиите, които са описани в нашите договори, които преди това ги имаше по фишовете и ги получавахме по банков път. Което беше като премия във фиша, ни го даваха после в плик. Не мога да кажа кой го е взел това решение да се дават на ръка. С управителя съм говорил лично по работа, но не съм говорил за възнагражденията.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Премиите, когато ги взимахте с удръжки ли бяха?

 

АДВОКАТ С.: Въпросът е подвеждаш?

 

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Аз получавах в плика 770лева и се разписвах на тази сума, за удръжки никой не ни е казал. На реда пише 100 лева бруто, 60 лева нето и на листа пише 60 лева и на това съм се подписал. 770лева беше премията ми и толкова имаше в плика, а брутната сума не я помня.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: За размера на премията имаше ли значение отработените дни, болничните?

 

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Имаше значение, ако имаш целия месец вземаш цялата премия, ако съм в отпуска не си спомням дали съм получавал премия. Като си в болничен нямаше премия и премията е според отработените дни.

 

АДВОКАТ С.: Втори трудов договор имали ли сте и ако да, как Ви се плащаше възнаграждението по него?

 

 СВИДЕТЕЛЯТ В.: Да, имах втори трудов договор с „АКЗ Бургас“, като управителят е един и същи на двете дружества. В „АКЗ Бургас“ възнаграждението беше с отделен фиш, то ставаше въпрос за 1 час. Получавах парите по б. сметка.

 

АДВОКАТ С.: Като Ви даваха плика, някой казваше ли от кое дружество са или сами достигнахте до този извод?

 

СВИДЕТЕЛЯТ В.: То се подразбира, в едната фирма имам един час. Там става дума за 60 лева мисля, не знам точно. Подразбира се, никой не ми е казал директно това са премии. От „АКЗ Енергия“ се подразбираше, че са сумите, защото вземахме, тази сума, която преди това беше във фиша. Не съм упълномощавал адвокат Н. да ме представлява и преговаря с „АЗК Енергия“.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Кой Ви даваше парите?

 

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Н.Х.И., друг не ми е давал парите. Той разполагаше с кола, той беше шофьор, казват му да отиде да ги вземе и ги носеше. Той само ги носеше, защото имаше кола. Викаха го, отиваше, даваха му ги в една чанта пликовете и ги носеше. Той не ги е определял. Той ходеше с колата, защото администрацията е на 2 км от нас.

Не знам кой му е давал парите. Има си каса, предполагам, че касата са ги дали парите, нормално е.

 

         СТРАНИТЕ: Нямам други въпроси към свидетеля.

        

         Съдът ОСВОБОДИ свидетеля В., който остана в съдебната зала и пристъпи към разпит на свидетеля Н..

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Работих в „АКЗ Енергия“ от 2013 г. до 2015г., май месец. Работех като монтьор енергийно оборудване. Изплащането на заплатите ставаше по два начина, с превод по банка и на касата във фирмата в управлението на фирмата. От самото начало на сключване на договора така ми се плащаше. По банков път 460-480 лева ми превеждаха, на ръка приблизително същата сума ми даваха.  Моят договор е по-различен от на останалите. На 03.09.2013г. мисля, че сключих трудов договор. Когато кандидатствах за работата, отидох на интервю на което присъстваха два механици и главния инженер и когато бях одобрен вече ми съобщиха основното възнаграждение и казаха, че е 1050 лева. Не мога да се сетя точната сума, но около 1015лева, нещо такова. Като отидох в управлението след това да сключа трудовия договор заплатата беше на 1015 лева. Това става края на август и на трети септември вече съм бил назначен на работа. След три-четири дена се обади по телефона прекия ръководител да се явя в офиса и ме посреща началника на личен състав, мисля че г-жа М. беше, ако не се лъжа и като ме посрещна ми обясни, че г-н С.не е съгласен със сключения договор, тъй като отсъстваше, когато го подписвах. Взема ми договора и излезе от стаята и след около 15минути се връща с друг договор, в който пишеше възнаграждение основно 530 лева и ми беше обяснено, че останалата сума до 1015 ще бъде изплащана като вид доплащане към работната заплата. И така още от първия месец получавах 530лева основно възнаграждение, като добавките ги получавах на самата каса в плик. От „АКЗ Енергия“ единствено аз от колегите ходех на касата да получавам суми в плик.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Кое лице Ви даваше парите с плика?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Не мога да си спомня лицето, но имаше случаи от касиерката и от  изчислителката, но не бяха в плик, а се брояха в момента и се подписвах на ведомост. Подписвах се само за съответната сума, която получавах, като не е имало разлика между бруто и нето посочена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: РКО да са Ви давали?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Давали са ми РКО, но не винаги. На тях пише сумата, няма основания за какво се дава, няма основна заплата, постоянно една сума. Аз съм ги дал този РКО в НАП, който съм запазил.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Моля да предявите на свидетеля РКО находящо се на л.282 от делото.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетеля РКО находящо се на л.282 от делото.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Точно за този РКО става въпрос. Този съм получавал. Имал съм трудово договор само с „АКЗ Енергия“. Имал съм отделни изчисления и за „АКЗ Бургас“ и „АКЗ Енергия“, но трудови отношения с „АКЗ Бургас“ не съм имал.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да са Ви удържани суми от този РКО? Удържани ли са Ви суми различни от тези посочени в заплатата по банков път?

 

АДВОКАТ С.: Каза свидетелят, че се е подписвал на ведомост и е получавал РКО за сумата за която е получавал.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Не знам да са ми удържани други суми, освен това по фиш за работна заплата по банков път. На тази по РКО не знам да са ми удържани. Адвокат Н. съм го упълномощавал да преговаря от мое име с „АКЗ Енергия“. Мисля, че отделно пълномощно имах.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: За какво трябваше да преговаря адвокат Н.?

 

СВИДЕТЕЛЯТ  Н.: За мен да преговаря, тъй като моят случай е по-различен. За неизплатените последни доплащания към последния месец получих само по банков път и обезщетението при напускане.

 

АДВОКАТ С.: Кой ви е казал, кой Ви уведоми началника на личен състав М. за трудовия договор? Как не е бил съгласен управителя с договора, не беше ли подписан от него и първия трудов договор?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Уведоми ме г-жа М.. Трудовият договор беше подписан от управителя. Беше подписан от управителя договор, но аз него не съм го виждал лично, не знам дали той е подписал първия трудов договор.

 

         СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ всички свидетели, които се намират в съдебната зала и същите я напуснаха.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Я., който беше въведен в съдебната зала.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Я.: Работих в „АКЗ Енергия“ 4-5 години. Съкратиха ни преди две години май месец 2015г.. Работил съм като заварчик. В началото заплатата беше по банков път заедно с допълнителното възнаграждение, а след това сумата за някакво допълнително възнаграждение просто я изкараха от месечната заплата. До 2014г. ни ги плащаха заедно със заплатата, осем или девет месеца преди да ни съкратят я махнаха тази сума за допълнително възнаграждение от фиша и ни я даваха на ръка. Сумата при мен беше мисля 350 лева. Тази сума продължиха да ми я дават в плик – бяха надписани с името, тире сумата. Пликовете не мога да кажа дали бяха запечатени, но по-скоро не бяха. Тези пликове ни ги даваха преките ръководители единия В., а Р.З. лично. Не ни казаха, поради каква причина е това разделяне. Въпросът беше поставен, че трябва да стане, от ръководството на фирмата така са решили и ние сме с вързани ръце и аз не съм питал, защо е така. Като ни даваха парите се подписвах на списъка.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетеля ведомост за изплащане на премии, находяща се на л.280 от делото.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Я.: Мисля, че не изглеждаха точно така, не беше в табличен вид. Беше ваден от компютъра и имаше името, сумата и разписвахме. Сумата беше една. Срещу каквото сума се разписвах, такава сума получавах в плика, не е имало разлика. Сумата беше една, не е имало бруто или нето в листа на който се разписвахме.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Беше ли Ви ясно, че освен основното ще получавате и допълнително възнаграждение, някаква допълнителна сума?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Я.: Да, бях наясно. Те ни прехвърлиха от едната фирма служебно към другата и заплатите ни се запазиха. В трудовия договор не знам как е записано. През 2014г., като казаха че ще ги плащат отделно сумите, но точно за причината не знам, не можахме и ние да разберем. Такива били изискванията на шефовете и на г-н С... С „АКЗ Бургас“ имах трудов договор също. При тях възнаграждението беше по банков път, заедно с другата заплата. Трудовият договор с „АКЗ Бургас“ беше за един час и не мога да кажа колко е сумата, но беше малка. Някакви единични левова, някъде около 40-50лева на месец се събираха. Като ни даваха тези пари в пликове никой нищо не ние казвал. В другата фирма за 1 час беше договора, не знам защо го направиха, за някакви лицензи, техни неща. Тези пари в плика, не ни казаха от името на коя фирма са, но то и на двете фирми ръководството и счетоводството са едно и също.

 

         АДВОКАТ С.: Списъкът на който се разписвахте само вашето име или имаше?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Я.: На цялата група е списъка. В. беше ръководител на всичките групи и имаше други двама подчинени З. и един на тип и автоматика. В група бях с А.Р., Г.Н..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Вие знаехте ли дали за тези допълнителни възнаграждения са Ви удържани осигуровки?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Я.: Не, не знам. Ние не сме питали. По между си по принцип говорихме някакви неща, предположения, слухове, но никой не каза точно защо се случва това. Просто предполагахме, че не ни правят осигуровки. Нямаше да ни дават пари в плик, а да правят върху тях, да плащаме данъци и осигуровки, поне така мисля. Упълномощавал съм адвокат Н. да ме представлява пред „АКЗ Енергия“, с отделно пълномощно мисля.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля Я., който напусна съдебната зала. ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Р., който беше въведен в съдебната зала.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Работих „АКЗ Енергия“ от 2010г. до април 2015г., когато се пенсионирах. Работех като монтьор турбинно оборудване. Изплащаха ни възнагражденията по банков път, като последната година получавахме една сума, като премия на ръка. Първоначално тази сума, която започнаха да ни я изплащат на ръка, я плащаха заедно със заплатата и беше описана във фиша и това беше до началото на 2014г.. След това започнаха тази сума да ни я дават на ръка. След това, не знам защо, разделиха сумите и защо едната е по банков път и другата на ръка. Сумата беше в плик. По мои спомени нямаше име, а сумата беше от вътрешната страна, като мисля че беше запечатан плика. На мен парите лично ми ги даваха механиците – С., но му забравих фамилията. Там ни ги отваряха и брояха парите. Като ни даваха сумите се подписвахме на една ведомост.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетеля ведомост за изплащане на премии на л.280 от делото.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Така изглеждаше ведомостта и се разписвахме на нея. Не мога да кажа колко точно е сумата. Първо мисля, че беше 450лв., а после по-малка беше сумата. Като се подписвах на тази ведомост за заплата, мисля че имаше една сума, тази която получавахме само. Това беше сумата записана на ведомостта, която получавахме.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Молба до вашия управител да сте писали, че нещо сте недоволен.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Имах един проблем накрая при пенсионирането и именно заради тази сума в плика, взех по малко с около 2000лева при получаването на шестте заплати в обезщетение. Доколкото си спомням при получаване на тези шест заплати взех с около 2000лева по- малко, заради получаване на парите в плик.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оправихте ли се с проблема?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Не, този проблем така си остана. Бях си подготвил документите да заведа дело за пенсионирането, но се отказах по разни лични съображения, тъй като толкова време съм работил там, но после колегите заведоха общото дело и се включих и аз там. Упълномощавал съм адвокат Н. да ме представлява и преговаря с „АКЗ Енергия“. Мисля, че индивидуално го упълномощихме, а не с общо пълномощно.

 

АДВОКАТ С.: Били ли сте с предния свидетел Д.Я. в една бригада. Имахте ли втори трудов договор?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Не мога да кажа дали сме се водили в една бригада или не. В „АКЗ Бургас“ имах втори трудов договор и като ми даваха заплата.

 

АДВОКАТ С.: Казаха ли Ви сумата в плика от коя фирма е?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Възразявам срещу този въпрос.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Р.:*** ми даваха парите по банков път. Имахме два фиша от двете фирми. Тези пликове с парите, които ни ги даваха бяха премия за трудово участие.

 

АДВОКАТ С.: Кой Ви каза, че тази сума е за премия?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Аз знаех, че това е премията. Получаваме коефициент към заплатата и в един момент ни казват, че ще ни го дават в плик.

 

АДВОКАТ С.: Ежемесечно, когато идваха да Ви дават пликовете, какво Ви казваха?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Никой не е идвал да ни ги дава, идват в стаята на механиците и казват, премиите дойдоха и отиваме и се нареждаме на опашка и си ги взимаме.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетелят Р., който напусна съдебната зала. ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля М., който беше въведен в съдебната зала.

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: В „АЗК Енергия“ работих от 2010г. до 2015г. като КИП, монтьор КИПА. В началото, на фиш, възнаграждението го получавахме по банков път. Осем месеца преди на напуснем „АКЗ Енергия“ започнаха да ни дават допълнителното възнаграждение на ръка. Тези последни осем месеца на фиш и по картов път даваха основната заплата, а ОКА в пликове, което е някакво допълнително възнаграждение. При мен тази допълнителна сума беше във фиша 360-370лв., а след това на ръка беше по-малка, поне с 20-30 лева, но не мога да кажа каква беше точно сумата. Пликовете всеки можеше да ги раздаде. При нас двама човека от механиците ги даваха Д.Д. и В.. Те ги раздаваха, но всеки можеше да ги раздаде. Парите бяха в пликове с имена и запечатани. Не мога да се сетя дали пише сумата

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетеля ведомост за изплащане на премии находяща се на л.280 от делото.

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Така изглежда долу-горе документа на който се разписвахме като получавахме парите в плика, но беше на тетрадка, по-късо и по-тесничко. Не мога да се сетя, но мисля че беше сумата само която получавахме в плика записана на този документ. Не си спомням дали е имало за бруто и нето. Р. беше по отракан от другите, много говори и излезе от оперативната и каза че управителя, казал че вече ще дават пари под масата , в плик. Не мога защо се е наложило това и да питаме никой няма да каже. Втори трудов договор с „АЗК Бургас“ мисля че имах, но не знам със сигурност.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Претенция към „АКЗ Енергия“ имате ли?

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Претенции не съм имал. Дела не съм водил, въпреки че съм имал основно финансови претенции. Толкова работа сме вършили и извън това което е по договор, като косене, почистване, какво ли не, пък не са ни плащали.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Как разбрахте, че върху тези допълнителни суми не са изплащани осигуровки?

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Някой каза, но не знам кой. Това по между ни, ние си го коментирахме. Като ни даваха пликовете обяснения не са давали.

 

АДВОКАТ С.: Как ставаше самото даване на тези пари?

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Кольо го викаха,  отиваше взимаше ги, идваше и ги даваше на В.. Имаше една стая горе и звънят на телефона, като звъннат на един телефон, научавахме, че дават парите и отивахме и се нареждахме на опашка. Ние бяхме пълни роби, от всякъде мачкани. Упълномощавал съм да ме представлява адвокат Н. при преговори с „АКЗ Енергия“. Не си спомням дали беше общо пълномощното, подписах някакви работи, но мина толкова време и не си спомням.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля М., който напусна съдебната зала.

 

Съдът след като съобрази, че никой от разпитаните свидетели в днешното съдебно заседание не направи искане за присъждане на разноски, намира, че сумата за тяхното призоваване следва да бъде върната, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

Да се ВЪЗСТАНОВИ за тези свидетели съответната сума – 160лева, след представяне на нарочна молба от ответника.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства към настоящия момент. Да се призоват свидетелите, които не се явиха в днешното съдебно заседание и да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението си.

 

Съдът счита, че следва да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза, както и отново да бъдат призовани, нередовно призованите свидетели, поради което ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.05.2017г. от 11,30ч., за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. уведомено от днес.

 

Да се ПРИЗОВАТ неявилите се в днешното съдебно заседание свидетели.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: