ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 04.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти юли                                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2210 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „АКЗ Енергия“ ООД, редовно уведомен, се явява адвокат С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., с пълномощно по делото.

 

Не се явява СВИДЕТЕЛЯТ Д.К.Д., нередовно призован.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

НЕ Е ПОСТЪПИЛО заключение от вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

 

Призовката до свидетеля Д.К.Д. не е връчена, като на нея са извършени отбелязвания за четири посещения на четири различни дати на адреса на лицето, при които той не е открит, съответно посочено е че са оставени съобщения на които лицето не се отзовава.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Моля да ми предоставите възможност да изготвя заключението. 

 

АДВОКАТ С.: Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза. Моля в днешното съдебно заседание да се разпита г-жа М.К., допусната от съда, която е управител на „Денекс М“ ЕООД.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението. Моля също така да бъде направен още един опит да бъде призован свидетеля Д.Д. за следващото съдебно заседание.

 

Съдът счита, че до свидетеля Д.Д. следва да бъде изпратено ново съобщение за следващото съдебно заседание, като в същото отново се посочат дадените в преходното съдебно заседание указания, а именно че ако не се яви без уважителни причини ще бъде разпоредено принудителното му довеждане и ще му бъде наложена глоба

 

Съдът намира, че следва да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза, като това следва да бъде сторено най-късно пет дни преди следващото съдебно заседание.

 

Съдът, счита че не са налице процесуални пречки за разпит на допуснатия свидетел, който беше въведен в съдебната зала, поради което СНЕМА самоличността му както следва:

 

М.Д.К. - г., семейна, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не съм работила в „АКЗ Енергия“ ООД на трудов договор. Имах консултантски договор за счетоводно обслужване с „АКЗ“, което дружество е майка. Съгласно договора трябваше да обслужвам и останалите дружества - „Акз Бургас“, „АКЗ Енергия“ и другите фирми, но не им помня имената. Този договор е от месец февруари 2013г. до м.юли 2014г.. Договора беше сключен с фирмата - „Денекс М“ ЕООД и като такъв си продължи до края. Аз като физическо лице съм ходила всяка седмица за този период по един ден. Идваха вземаха ме и ме връщаха. Офисите на АКЗ, са на територията на Нефтозавода и там ходех.

 

АДВОКАТ С.: През периода, в който сте обслужвали „АКЗ Енергия“ известно ли Вие да са извършвани плащания в брой и по банков път? Как се извършваха плащанията в дружеството.

 

СВИДЕТЕЛКАТА К.: В „АКЗ Енергия“ плащане в брой, аз почти не си спомням да имаше. Там всичко минаваше по банков път, а именно заплати, доставки и други услуги. Над 99 % всичко е било по-банков път. В брой да е било нещо дребно, но не мога да се сетя даже точно в брой какво се плащаше. Трудовите възнаграждения бяха по банков път с авансово плащане. Бяха много работници, около 30-40 човека, не помня точно.

 

АДВОКАТ С.: Как извършвахте консултациите? С главния счетоводител ли комуникирахте?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Искам да поясня, че когато сключих договор с „АКЗ Енергия“, то дружеството беше останало без главен счетоводител, поради напускането на предходния и идеята беше да си изберат главен счетоводител и докато се утвърди някой на тази длъжност, аз да ги консултирам, да няма някакви нарушения на данъчното и счетоводното отчитане. За периодът още от началото, докато приключи договора ми с „АКЗ Енергия“ се смениха може би трима или четирима главни сечтоводителя, не мога да кажа колко точно. В този период в който ги консултирах, като реша че трябва да отида, решавам в сряда, отвивам сутринта минавам през всички стаи на счетоводството и всеки, който има въпроси ме пита, включително и главният счетоводител, защото е трудно човек като дойде от някъде другаде да се ориентира още в първия момент. С извършените счетоводни документации долу-горе на седмица съм гледала оборота, като не мога да видя всички счетоводни операции, но там си има хора, като всеки отговаря за дадена счетоводна операция. Всеки като има въпроси ги задава на мен. Следващият път като видя оборота, трябва всичко да е наред. Ако имам въпроси им задавам.

 

АДВОКАТ С.: Месец май 2014г., кой правеше ведомостите за заплатите?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Ведомостите се правиха в отдел ТРЗ, личен състав. А.се казваше, не си спомням точно фамилията, която правеше ведомостите за заплати. А. беше ТРЗ, а си имаше друг човек личен състав – Л. М., която се занимаваше с трудовите договори, а именно тяхното оформяне за назначаване и освобождаване.

 

АДВОКАТ С.: Да си спомняте в „АКЗ Енергия“ в сметка „каса“ да е имало излишъци или някакви големи наличности?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Както казах преди малко, там нямаше някаква каса да се изплаща нещо, само някакви дребни суми и не мога да кажа. Не е имало някакви големи суми.

 

АДВОКАТ С.: Известно ли Ви е за периода на вашия договор с „АКЗ Енергия“, да са изплащани пари в брой на служителите?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не, абсурд.

 

АДВОКАТ С.: Имаше ли от къде да дойдат такива пари?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: В „АКЗ Енергия“ имаше колективен трудов договор. Виждала съм, там се плащаше по ведомост, на бройки работни дни, всичко както си беше, както пише в договора, така им се плащаше и всичко се плащаше по банков път.

 

АДВОКАТ С.: През месец май 2014г. да си спомняте да са изплащани дивиденти в „АКЗ Енергия“?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: В „АКЗ Енергия“ не си спомням да са плащани дивиденти за периода, в който изобщо съм консултирала фирмата.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Казахте, че договорът Ви е бил до юли 2014г., т.е. от тогава не сте обслужвали и не сте давали консултации на „АКЗ Енергия“.

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да, след приключване на договора, не съм давала консултации на фирмата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: В договорът е записано да подавате справки за дневниците за покупките, дневник за продажби, справка декларация по образци 1 и 6, данъчна декларация за годишен данък печалби. Правили ли сте го?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Първите няколко месеца докато обучавах хора да го правят, с техния подпис там на място съм ги подавала. Не си спомням точно подписът на управителя на дружеството ли беше или на самото дружество, но се подаваха от електронен път, ДДС от едно място, образец 1 от друго място. С моя помощ са подавани първите месеци.

 

ЮРИКОНСУЛТ Й.: Вие били ли сте наясно преди този период - май месец 2014г., дали тези работници са получавали освен заплатите си и премии, когато всичко е било по банков път?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Мога да кажа за премии за месец декември, защото са ми правили впечатление. Тогава имаше някакви допълнителни възнаграждения, които бяха описани във ведомостите.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Виждали ли сте преди периода месец май 2014г., освен заплатите да са изплащани и премии за всеки месец?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Имаше, но не се сещам кога точно, но със сигурност за декември месец мога да кажа, че имаше. Преди май месец 2014г., имаше някакви допълнителни плащания, съгласно този колективен договор и се начисляваха вътре във ведомостта. Всичко беше на една ведомост.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Моля да предявите ведомост за изплащане на премии находяща се на л.280 от делото и да каже свидетелят така ли изглеждаха ведомостите за заплати?

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетелката ведомост за изплащане на премии находяща се на л.280 от делото.

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Ведомостите не изглеждаха по този начин, както тази на л.280 от делото, която ми се показа. Имаше си основна заплата, заработка, премии. Не изглеждаше така ведомостта за заплати. Беше много по-дълга, имаше повече колони. Тези ведомости за заплати, мисля, че А. ги подписваше. Проверяваха се и мисля, че се подписваха.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Чували ли сте за някакви спорове между „Акз Енергия“ и работници, относно премиите?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Сега като ми се обадиха във връзка това дело разбрах, че има проблеми.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Този счетоводител, който е бил назначен - З.К., след като тя се научи продължихте ли да ходите да ги консултирате?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Аз ходих да ги консултирам до края на юли до като г-н С.. не ми предописа договорът, което за мен беше факт, че си харесва счетоводителката, която е назначил. Като приключих отношенията си с дружеството В. Г. беше счетоводител мисля, че Г. и беше фамилията.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Когато ведомостите за заплати бъдат изготвени месечно, дали работниците се подписват на тези ведомости?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: На тях им плащаха с масова плащане по банков път и мисля, че не се подписваха.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

АДВОКАТ С.: Какви бяха счетоводните продукти с които работеше счетоводството на „АКЗ Енергия“?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Счетоводството се водеше на WorkFlor а пък заплатите бяха на програма СТИЛ. Докато бях там се работеше с тези програми и не са сменяни. Никой главен счетоводител, не знам да е имал претенции към програмите.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към свидетеля.

 

СЪДЪТ освободи свидетеля, който напусна съдебната зала.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към този момент.

 

 Съдът с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства и изготвяне на съдебно-счетоводната експертиза, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.10.2017г. от 11,30ч., за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени.

 

Да се ПРИЗОВЕ отново свидетелят Д.К.Д., като в призовката се впишат дадените указания

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.25часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: