ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 08.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На осми октомври                                    две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2208 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СТЕНИКОЛ ТУР“ ЕООД, редовно уведомен, представлява се адвокат С.И., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на областен отдел „Автомобилна администрация“ – гр. Бургас към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, редовно уведомен, явява се лично.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „СТЕНИКОЛ ТУР“ ЕООД против  заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 14-1955/09.08.2018 г., издадена от началника на областен отдел „Автомобилна администрация“ – гр. Бургас към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, с която на дружеството-жалбоподател е наложена принудителна административна мярка по чл. 106а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 от Закона за автомобилните превози – спиране  от движение за срок от шест месеца, чрез сваляне и отнемане на предна табела и отнемане на свидетелство за регистрация част ІІ № 005382481 на лек автомобил УАЗ с рег. №А2168ВХ, собственост на „СТЕНИКОЛ ТУР“ ЕООД, с искане от съда за отмяна на заповедта като неправилна, незаконосъобразна и необоснована, издадена при съществено нарушение на административно-производствените правила, в противоречие с матералноправните разпоредби и в несъответствие с целта на закона.

 

На основание чл. 163, ал. 3 АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА на ответника, че следва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

АДВОКАТ И. :Поддържам жалбата. Моля да приемете като писмени доказателства копие от регистрационен талон на автомобил рег. № А2168ВХ; отговор на мое запитване до Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ дали подлежат на лицензиране автомобили от вида какъвто е процесният, именно леки, чиито места без мястото на водача не надвишават 8; договор за наем от 07.08.2018 г., сключен между фирма „СТЕНИКОЛ ТУР“ ЕООД, чиято собственост е автомобилът и фирма „СТЕНИКОЛ“ ЕООД, с който се установява, че автомобилът е предоставен на друга фирма; копие от трудов договор от 08.08.2018 г. на водача Н.Д.Б., който е назначен във фирма „СТЕНИКОЛ“ ЕООД; разпечатка от търговския регистър на фирма „СТЕНИКОЛ ТУР“ ЕООД и копие от заявление от мое име до началника на областен отдел „Автомобилна администрация“ по повод това, че този и други автомобили са паркирани и въдворени съгласно Закона за автомобилните превози след издаването на принудителната административна мярка на паркинг, който няма нищо общо с охраняем и би следвало да бъдат преместени и сложени на охраняем паркинг, но до момента нямам официален отговор дали е възможно да бъдат преместени.

Прилагам договора ми за правна защита и съдействие с фирма „СТЕНИКОЛ ТУР“ ЕООД, от която ми е заплатено възнаграждение и списък на разноските, направени от доверителя ми „СТЕНИКОЛ ТУР“ ЕООД.

Моля да бъде допуснат един свидетел, който водя. Това е лицето С.И. – водач на също такъв автомобил, който е бил на място и с неговите показания ще установим, че водачът Н.Б., управлявал процесния автомобил, нито е превозвал пътници, нито е имал намерение да превозва такива, нито е имал някакви обозначителни табели като такси, тоест основният факт, че автомобилната фирма „СТЕНИКОЛ ТУР“ ЕООД не е извършвала превоз на пътници.

ОТВЕТНИКЪТ: Оспорвам жалбата. Заповедта да остане в сила.

Прилагам писмена защита и наказателно постановление, което е  издадено срещу водача. Оспорвам трудовия договор, който представи процесуалният представител на жалбоподателя, тъй като за „СТЕНИКОЛ ТУР“ ЕООД съм направил справка, понеже имаме достъп до регистрите на НАП, и от тази справка се вижда, че няма сключени трудови договори, тоест този е с невярно съдържание или поне не е регистриран в НАП, което означава, че водачът не работи във фирма „СТЕНИКОЛ ТУР“ ЕООД. Това е справка от информационната система на НАП.

Представили сме по делото въпросни листи към обясненията от самите туристи, че са дали показания, че заплащат за превоза.

Прилагам справки от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, от които се вижда, че фирмата няма нито лиценз за извършване на обществен превоз на пътници, нито удостоверение за извършване на таксиметров превоз, нито водачът като лице също няма издадени лиценз за извършване на обществен превоз и удостоверение за извършване на таксиметров превоз.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с жалбата до съда, тези, представени като административна преписка по издаване на оспорената заповед съгласно опис, съдържащ се в придружително писмо до съда и днес представените от страните писмени документи, описани по-горе в протокола, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с жалбата до съда, тези, представени като административна преписка по издаване на оспорената заповед съгласно опис, съдържащ се в придружително писмо до съда и днес представените от страните писмени документи, описани по-горе в протокола.

 

Намира, че следва да уважи искането на пълномощника на жалбоподателя за събиране на гласни доказателства по делото в режим на довеждане чрез разпит на посоченото лице, като обявява на страните, че те ще бъдат ценени наред с всички установени факти и обстоятелства и обсъдени с крайния съдебен акт, поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства по делото чрез разпит на лицето С. З. И..

Същият беше въведен в залата.

Съдът ПРИСТЪПВА към снемане самоличността и разпит на свидетеля, както следва:

С. З. И. – роден на *** г. в ***, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност, която носи за лъжесвидетелстване по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

 

АДВОКАТ И.: На 08.08.2018 г. работили ли сте във фирма „СТЕНИКОЛ“ ЕООД – гр. Несебър, като какъв, в какво се изразя Вашата работа?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Работих към фирма „СТЕНИКОЛ“ ЕООД само за един ден на 08.08.2018 г. като шофьор. Този ден отидохме в Слънчев бряг. На 07.08.2018 г. правихме ремонт на автомобилите и на 08.08.2018 г. шефът реши да ни направи екскурзия. Искахме да си направим маршрут само шофьорите и тогава  бяхме спрели на паркинг в Слънчев бряг на Перотата. Там се събрахме всичките и дойдоха, поискаха ни документите, ние си ги дадохме и ни закараха на Перчемлиев и там ни написаха актовете за установяване на административни нарушения.

АДВОКАТ И.: Колегата Ви Н.Б.,  който също управлява такъв автомобил, беше ли с Вас паркирал?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Н.Б. беше паркирал до хотел „Сезони“.

АДВОКАТ И.: В автомобила на Н. имаше ли някакви пътници?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Нямаше никакви пътници, освен него нямаше други хора.

АДВОКАТ И.: Вас спирал ли ви е служител с автомобила и Вашия колега Н.?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Никой не ни е спирал. Ние бяхме спрели там и след това дойдоха и поискаха документите на автомобила и шофьорските книжки. Никой не е вдигнал палки и не ни е спирал.

АДВОКАТ И.: Други автомобили бяха ли проверявани или били ли са спирани от служителите на жандармерията в този ден и час?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Да, имаше роувъри, мерцедеси, които спряха със стоп палки. От Слънчев бряг пътуваха за с. Тънково и те тогава ги спряха на пътя.

АДВОКАТ И.: В тези автомобили имаше ли натоварени пътници?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Имаше, тези автомобили бяха с пътници.

АДВОКАТ И.: Кога служителите на жандармерията дойдоха при вас, за да ви искат документите –  преди да спрат тези автомобили или след това?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Преди да ги спрат.  Жандармерийската кола беше там и спряхме, защото щяхме да пътуваме, поискаха документите. Не ни казаха какво е, що е, взеха ни документите и от там под конвой да оставим автомобилите в гр. Несебър, свалиха номерата и ни написаха актовете.

АДВОКАТ И.: Служителите на автомобилна администрация с техен обозначен автомобил ли бяха на паркинга „Перота“?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Да.

АДВОКАТ И.: Кога дойдоха служителите на Автомобилна администрация?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Имаше един автомобил и после дойдоха и другите микробуси.

АДВОКАТ И.: Всички служители заедно ли бяха – на жандармерията и на автомобилната администрация.

СВИДЕТЕЛЯТ И.: На жандармерията бяха там, после дойдоха от ДАИ и ни закараха под конвой в гр. Несебър. Накараха ни да свалим номерата и ни взеха талоните.

АДВОКАТ И.: Къде Ви писаха актовете за административно нарушение?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: В гр. Несебър.

АДВОКАТ И.: Автомобилът на колегата Ви Н.Б. има ли обозначителни знаци за таксиметров автомобил?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Не, няма.

АДВОКАТ И.: Вашият автомобил имаше ли?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Той се беше развалил и щеше да го карам на Слънчев бряг за ремонт, даже го дърпахме до гр. Несебър.

ОТВЕТНИКЪТ: Казахте, че  автомобилите са били на паркинг. Как стигнаха до там?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Защото правихме предния ден ремонт на всичките автомобили и решихме да ги заредим в Слънчев бряг и от там да се приберем.

ОТВЕТНИКЪТ: Питам за 08.08.2018 г. как стигнаха автомобилите на този паркинг „Перота“.

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Ние заредихме в Слънчев бряг и оттам се изчакахме, за да си направим екскурзията. Автомобилите бяха спрени. Те бяха отстрани, не на паркинга.

АДВОКАТ И.: Нямам други въпроси към свидетеля.

ОТВЕТНИКЪТ: Същия ден този автомобил предполагам, че е нощувал, значи е бил някъде, тоест Вие с управление сте ги закарали там?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Да.

ОТВЕТНИКЪТ: Казахте, че ще си правите екскурзия без туристи.

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Шефът така ни разреши. Ние сме го питали.

ОТВЕТНИКЪТ: Нямам други въпроси към свидетеля.

АДВОКАТ И.: Имам още един въпрос към свидетеля: От с.Александрово до база „Перота“ возили ли сте някакви пътници?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Не. На 07.08.2018 г. правихме ремонт и той ни разреши да ги заредим и да направим екскурзия и да ги пробваме след ремонта.

АДВОКАТ И.: Нямам други въпроси.

 

Поради изчерпване на въпросите съдът приключи разпита на свидетеля.

 

АДВОКАТ И.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ОТВЕТНИКЪТ: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ И.: Уважаема госпожо Председател, от събраните по делото доказателства се установява, че с процесния автомобил по никакъв начин не е  извършван транспорт на пътници, още по-малко същият подлежи на каквото и да е лицензиране и ако все пак е бил спрян на пътя, той е следвало да бъде по Закона за движение по пътищата, а не по Закона за автомобилните превози, а оттам и спрян от движение с настоящата принудителна административна мярка.

Отделно считам, че липсва материална компетентност на автомобилна администрация, тъй като тя има правомощия по Закона за автомобилните превози, а въпросното превозно средство не подлежи на лицензиране по никакъв начин. Установи се, че то не е таксиметров автомобил, тоест не би подлежал на контрол от страна на автомобилната администрация.

Моля за предоставяне на 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Моля да бъдат признати на жалбоподателя „СТЕНИКОЛ ТУР“ ЕООД направените разноски за един адвокат и такса и присъдени в тежест на административния орган.

ОТВЕТНИКЪТ: Моля да потвърдите заповедта, тъй като с автомобила е извършван обществен превоз на пътници. Това, че свидетелят отрича, не отговаря на истината, тъй като при извършването  на проверката на пътя самият водач в обясненията си собственоръчно е описал, че извършва обществен превоз на пътници туристи срещу заплащане, което е дал писмено със собственоръчен почерк. Също така туристите в автомобила също са попълнили въпросници, в които са упоменали дори сумите, които са заплатили за извършената екскурзия, така че твърденията на свидетеля не отговарят на истината. Извършен е обществен превоз на пътници. Това, че един определен автомобил не подлежи на регистриране, както е в писмото, което Ви представи жалбоподателят, това че не подлежи на лицензиране, не означава, че с това превозно средство не може да се извършва обществен превоз. Това превозно средство е 6 плюс 1 места, което по Закона за автомобилните превози и Наредба № 34 за извършване на таксиметрови превози може спокойно да бъде регистрирано и да бъде издадено удостоверение за таксиметров превоз. Това, че жалбоподателят не е направил тези задължения, за да му бъде издадено удостоверение за таксиметров превоз, не му дава правото да извършва обществен превоз на пътници.

Моля да потвърдите заповедта.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок, считано от днес, на пълномощника на жалбоподателя да представи по делото писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: