ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.01.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На седемнадесети януари                                две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2208 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ С.П.С.,  редовно и своевременно призован, се явява лично, доведен от органите на  съдебната охрана.                

ОТВЕТНИКЪТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  НАКАЗАНИЯТА“СОФИЯ, редовно и своевременно призован,  не изпраща процесуален представител.

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор Ч..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

ИЩЕЦЪТ С.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР Ч.: Да   се даде ход на делото.

 

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото с входящ № 13785/21.12.2017 година  от ответната страна е постъпило писмо, във връзка с разпореждане на съдебния състав от предходно съдебно заседание, към което са представени следните писмени доказателства: Заверено копие на справка с рег.№ 399/21.10.2017 година на ВИД Началник на Затвора гл.инспектор Бр.М., приложена по адм.дело №1623/2015 година по описа на Административен съд град Бургас;  Решение №827/27.04.2016г.по адм.дело №1623/2015г.по описа на Административен съд град Бургас; Решение №5472/2.05.2017г., постановено по адм.дело №8305/2016 г.по описа на ВАС, с което е потвърдено решение №827/27.04.2016г.,постановено по адм.дело №1623/2015 г.по описа на Административен съд град Бургас.Същите са представени с копие за ищеца С..

Съдът докладва, че по делото с входящ №11/02.01.2018 година от Затвора град Ловеч е постъпила изисканата от съдебния състав характеристична справка и справка за заявяване за конвой от ОЗ“Охрана“ на доживотно осъдени лица за представянето им в насрочени съдебни заседания по отношение на л.св.Г.В.В..

Съдът докладва, че по делото с входящ № 197/08.01.2018 година  от Началника на Затвора град Бургас комисар М. е получено изисканото становище, относно прозорците /капандурите/ на вратите на спалните помещения, както и копие  справка за ищеца С.П.С..

Съдът докладва, че по  електронната поща на съда е постипила справка вх.№ 355/15.01.2018 година с характеристичните данни за лицето л.св. И.Н.Р.. Същата е постипила и по пощата на 17.01.2018 година.

ИЩЕЦЪТ С.: Да се приемат доказателствата.Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОР Ч.:Да се приемат доказателствата. Няма да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът като взе предвид обстоятелствто, че делото е изяснено от фактическа  страна,

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене

ДАВА ход на делото по същество.

ИЩЕЦЪТ С.: Аз не искам да губя времето на съда. Разпитаните свидетели и аз бяхме изчерпателни. Моля да се уважи исковата ми  молба.

ПРОКУРОР Ч.:  Моля да приемете исковата молба за  неоснователна и недоказана и отхвърлите претенцията.По делото доказателствата са в насока обобщаваща и детайлизираща каква е ситуация в Затвора, но даказателства за преки и непосредствени вреди спрямо ищеца липсват по делото, поради което считам, че претенцията е неоснователна.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:53часа

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: