ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.12.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На тринадесети декември                             две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2208  по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ С.П.С.,  редовно и своевременно призован, се явява лично, доведен от органите на  съдебната охрана.                

ОТВЕТНИКЪТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  НАКАЗАНИЯТА“СОФИЯ, редовно и своевременно призован,  не изпраща процесуален представител.

Явяват се свидетелите Г.В.В. и И.Н.Р., доведени от органите на съдебната охрана.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор С.

По хода на делото:

ИЩЕЦЪТ С.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР: Да   се даде ход на делото.

Съдът докладва, че по делото е постъпил писмен отговор  входящ № 13188/07.12.2017г. от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, чрез пълномощника ю.к.Ч., към който са приложени писмени доказателства, както следва: Заверено копие  на заповед № Л-1165/20.03.2017 г. за осъществяване на процесуално представителство на ю.к.Ч..

 

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано поискова молба от С.П. С., ЕГН **********, с която се претендира  от ищеца обезщетение в размер на 36 000 /тридесет и шест хиляди/ лева, ведно със законната лихва за претърпени неимуществени вреди, вследствие противоправни действия и бездействия на ответника спрямо ищеца за времето за времето от 23.10.2012 г. до 23.10.2017 г.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

 

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест ищеца е да установи всяко едно от изложените в исковата молба твърдения, касаещи претендираните нарушения на битовите условия в мястото за изтърпяване на наказнието лишаване от свобода, а именно Затвора Бургас. От друга страна съдът припомня, че е налице и служебно задължение по чл.284 ЗИНЗС да изиска съществуващи и налични в Затвора град Бургас доказателства, включително писмени становища и информация, касаеща условията за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода от ищеца. С оглед презумцията  на чл.284 ЗИНЗС в случай, че горните обстоятелства бъдат установени и надлежно доказани, в тежест на ответния орган ще е, да обори установената  със закона презумция, че ищецът е страдал и е претърпял неимуществени вреди от доказаните лоши битови условия през процесния период.

Съдът докладва, че с цитирания по- горе писмен отговор на ю.к.Ч. е приложено и становище от комисар Б.М.- *** на Затвора град Бургас, относно помещенията, в които през процесния период ищецът е изтърпял наказнието лишаване от свобода, с данни за тяхната квадратура,   хигиената, водоснабдяването, реда за ползване на помещения за бани, тоалетни, достъп до труд и т.н., включително условията за достъп и престой на открито. Представена е медицинска справка, като е посочено, че ищецът постъпил в Затвора град Бургас  на 26.09.2011 г.Отбелязано е, че в здравния му картон няма отразени данни за хронични заболявания, подлежащи на диспансерен учет, както и няма извършени прегледи  при външни специалсти за периода 2015г.– 2017г.  Представено  е копие от здравен картон с отразени посещения при лекаря.

ИЩЕЦЪТ С.: Поддържам исковата молба.Аз не съм запознат със становището на Б.М..

Съдът ИЗЧЕТЕ  на страните в производството приложено към отговора на исковата молба становище от началника на Затвора Бургас.

ИЩЕЦЪТ С.: Констатирам обстоятелство, което считам за невярно, а именно, че съм постъпил на 26.09. 2012г, аз постъпих в Затвора през 26.09.2011 година, така както е отразено  в медицинската справка. Посоченото в становището не е вярно. Аз съм бил и в други килии –килия №9,№15, не знам защо са посочени само тези килии. С И.  Р. съм бил в 9-та килия  през годините. Има такива, които не са написани.Били сме много повече - 12,13,15 човека.На вратите, които се заключват имаше вратичка, но те ни ги завариха лятото на 2014 година. В 15- килия/315/ люковете бяха заварени, говорим за периода от време,  в който сме заключени. През деня вратите са отворени, вечер се отваряха люковете,  но вече са заварени. Нямаше душове, бяха счупени, почти 200 човека бяхме на три тоалетни.Квадратурата и в момента пак не отговаря  на изискванията. Не ни дават да имаме  простори в спалните помещения. Простираме дрехите по леглата и столовете, общо взето където намерим.Уточнявам, че престоя на открито  не е от  09:30- 00:30 ч., както е посочено в доклада,а е от 09:30 до 10:30 – един час.За момента в затвора се ползва само едно каре. Да второто излизане е за 45 минути. Няма санитарен възел на карето и ако  изпитваме необходимост  няма къде да се облекчиш, трябва да влезем вътре, което съкращава времето за престой на открито. Отразеното в здравния картон е вярно. Със свидетеля В. от 03.03.2014 сме били в една килия,  а след това  в съседни килии на един етаж. С И.Р. бяхме настанени в 9-та килия- на втория етаж /209/.Няколко години сме били заедно в тази килия-209-та.Били сме пренатъпкани на три вишки.

Съдът пристъпи към разпит на доведените от ОЗ „Охрана на съдебната власт“ свидетели, като ги предупреди за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Свидетелят И.Н.Р. беше отведен от съдебната зала, като съдебният състав пристъпи към разпит на свидетеля Г.В.В..

 

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Доколко разбирам делото е за лоши битови условия в Затвора Бургас Специално мога да свидетелствам за перода, в който сме били заедно с ищеца – от 03.09.2011 г. до момента на напускане на втора зона с повишена сигурност на втория етаж в корпуса на Затвора Бургас, като не си спомням точно годината, когато той напусна.Мисля, че  напусна когато  получи окончателна придсъда  и беше разпределен по етажите. През този период  бяха 10 килии, бяхме размествани във времето, но винаги сме били по двама в килия от 6 кв.м. с размери на килията- 1.50м,1.60 м на 3.00 м,  която обща квадратура  е за двама човека. Вътре има  една двойна вишка- две легла едно върху друго, едно или две метални шкафачета, има една малка като масичка- дървена, без столеве за хранене. Ние се храним вътре  и тъй като няма столчета, ползваме кофите, на които сядаме.Ползваме една кофа за тоалетна. Ние сме 24 часа заключени в тези килии, тези килии са еднакви за всички.С ищеца С. сме били близо 3 години заедно във втора зона. От момента на постъпване той ме завари там и бяхме заедно до негово напускане. Специално за дневната светлита, която влиза през прозореца- с размери 1.30 м  на  75 см, тъй като светлия отвор е доста малък, а не от стена до стена. Има дебела шина по средата на тези решетки, мрежа и водобрани отгоре над прозореца така, че светлия отвор е силно редуциран от тези ограничения, поради което, както светлината е по-малко така и въздуха  е значително по-малко, отколкото е необходимо. График има за храната. График за тоалет – тоалет има сутрин, обед и вечер, съчетан с храненето, който е по три пъти на ден, по половин час. Ако тава разбират график за тоалет, това е вярно, но през останалата част от деня се ползва за млака и голяма нужда кофата 24 часа през денонощието. Има случаи когато при почукване отварят за голяма нужда или пък отварят с голямо закъснение,  но казват, че не са длъжни  и в кофата се извършват тези нужди.За кофата  не дават препарат, тя се мие само с вода. Когато  урината са отлага тя ужасно мирише. Това нещо с вода е невъзможно да се измие, тъй като урината е много силна. Осветлението-има една малка обикновенна лампа, която свети денонощно, но тя не компенсира липсата на дневна светлина. Нощем от нея не може да се спи, защото не я угасят. На всеки половин час минават да видят през шпионката или докато се отваряха капаците, които бяха с размери 25-25 см. Зимата да влезе свеж въздух от коридира и по- хладен, защото  от момента,  в който го  надуят  парното става като сауна. Това парно го надуват почти до 100 градуса  и затова Горан умря, беше сварен, така го надуват, че вътре става като сауна. Става над 30 градуса и при голям студ, само с отваряне на капака на вратата на килията може да се регулира. Лятото  като ги отворим и  от прозореца става едно естествено течение и  проветрение, защото е много горещо.Капаците бяха заварени  през 2014 година. Първо ги направиха да се заключват, а преди това ние си отваряхме когато искаме. 2014 година решиха да ги заключат, монтираха специални заключалки и после ги счупиха и накрая ги завариха и пробиха по средната дупка за шпионка. През половин час минават да видят, какво става, което нарушава личното ни простраство. Пълно беше с хлебарки още с постъпването, правехме капани пълни с хлебарки. През 2014 година напръскаха,  иначе редовно са пръскали, но като пръскат те са множат, това е факт. 2014 година пръскаха с препарат,  изкараха всички и напръскаха и изчезнаха хлебарките и до настоящия момент няма. Но се появиха дървеници и сега съм целия изяден от дървеници, защото аз съм от снощи тука. Очите ми са затворени, през дрехите ме хапят, главата, лицето бузите. Изцяло съм изяден от дървеници. Затворът е пълен с дървеници, няма място където да няма. Аз в момента бях настанен в отремонтирана част, която е като дву- зведен хотел, с тоалетна, мивка, без баня, всичко е ново направено, както трябва, но  оборудването – шкафчета, легла, дюшеци е като в цигански катун, но от най- долните. Вишките са старите,  мръсните дюшеци, пълни с дървеници, не са боядисали тези вишки. Можеха да сложат нови дюшеци,  защото тези са пълни с дървеници. И  в новата част е пълно с дървеници и условията също са толкова нечовешки, защото от дървениците не може да се спи едно ухапване води до силен сърбеж, парене и болка, от която се събуждаш  и почваш да се чешеш.Лампите вече  ги гасят ношем,  дървениците са нощни насекоми. Излизат  само  нощем, това е  ужасно нечовешко  и жестоко. Да не можеш да спиш.Аз се извинявам за вида, в който съм, защото съм  подпухнал и недоспал.  Аз бях принуден да спя в тези условия. Достъп до открито пространство през този период - имахме два престоя  през деня- сутрин и вечер.Сутрин от 09:30 ч. до 10:30 ч. и от след обяд  за 45  минути. На карето няма тоалетна на нито едно от двете карета. Липсва навес, под който да се подслониш в случай на дъжд, сняг, силно слънце и в случай, че поради тези тежки атмосферни условия откажем да сме навън вместо да ни оставят в коридора, те ни заключват в килиите и ни лишават от престой на открито. Няма компенсации, вкарват ни директно в килиите, ако не искаме на 40 градуса на слънце или при  -20 градуса през зимата. Баните - това са три душа, които два пъти в седмицата се ползват от всички,  ние сме около 15 човека във втора зона. От 10:30 ч. до 12.00 ч., през което време се перем, бръснем се и се къпем.  По същото време  се къпят и другите и водата обикновено не стига, топлата  вода е слаба и не е достатъчна. Тези дрехи, които перем ги простираме  в килиите да съхнат, както  и чаршафите, то е забранено, но ние ги простираме там.  На втория ден замирисват на мухъл.През 2014 г.  пуснаха пералнята на затвора да работи и от тогава започнаха да перат  чаршафите  и кърпите, дрехите си ги перем ние лично. Относно  плъховете- пълно е с плъхове, които се разхождат из коридира и в тоалетната, излезат от дупките. Един от нашия кородир беше ухапан от плъх-М.Н.М.. Дори отказаха да му бият инжекция за тетанус и след това той получи диабет. За храната- ниско калорична и некачествена – храним се в килиите в непосредствена близост до кафата за тоалетна, без нужната хигиена, нямаме течаща вода да измием ръцете.

ИЩЕЦЪТ С.: Сведетелят беше изчерпателен.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР С.: За кой период говорите?

СВИДЕТЕЛЯТ  В.: За дървениците  бяха през 2014 година  насам.От 2011г. до 2014 г.бяхме заедно с него в този  сектор за повишена сигурност.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР С.: В  сградата на Затвора  има ли столова?

СВИДЕТЕЛЯТ  В.: Мисля, че има столова,  но на нашия етаж няма.Когато в Бургас имаше големи порои и от ХЕИ обявиха да не се пие чешмяна вода, в Затвора се беше наводнила кухнята, тъй като тя е под земята. Имаше порои през 2013г. ,2014 г., но на нас не са давали бутилирана вода, от ХЕИ препоръчаха да не се пие чешмяната вода, на нас не ни беше раздадена бутилирана вода и целия затвора ни хвана дизентерия, почти всички ги хвана това разстройство и имаше хора които бяха отслабнали с 10 кг. С. ги  приемаше много тежко тези условия, беше затворен в себе си, не контактуваше с никой, смазан психически от нечовешките условия. Той ми е споделял, той се чувстваше силно унизен да пребивава в тези нечовешки условия.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР С.: Вие имате ли искове срешу държавата за лошите условия и колко на брой са исковете?

Съдът не допусна  сведетелят Г.В. да отговори на въпроса, поставено от прокурора.

СВИДЕТЕЛЯТ  В.: Искам да се отбележи, че пред съда съм бил с белезници на ръцате, вързани с колана на кръста и белезници на краката. Ищецът  С. е с белезници на ръцете, вързан с колан на кръста и белезница на краката. Съдебната охрана се опитва да упражнява насилие над мен да не съм давал тези показания.

ИЩЕЦЪТ С. : Господин съдия, представям писмена молба, която моля да се приложи  по делото, с която желая да ми се изпрати служебно протокола от днешното сдебно заседание.

Съдът освободи от съдебната зала свидетеля Г.В.В. и пристъпи към разпит на свидетеля И.Н.Р., който беше въведен в съдебната зала.

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Със  С.С. сме били  заедно 2013г. -2014г., но не мога да кажа точно. Бяхме на втория  етаж в  209 килия. Това е коридор в групи,  в общи помещения, с други лишени от свобода. През деня са отключени, само вечер  се заключва. Можем да се движим на същия кородир. Разходките  на открито са по един час дневно от 10:30 ч. до 11:30ч.Има предвидено второ каре,  но беще пуснато за кратко, имаше проверка от КПИ и имаше  каре, но за кратко. Имаме решение за условията и  двете решения са осъдителни  за Затвора. Карето е 20 на 20 метра,  с едно дърво по средата, липсват уреди за спортуване, имаше за известно време дъмбели и щанги.За момента в цялото каре няма пейки за сядане. В момента тече ремонт и е много зле. В този период- 2013г.-2014 г. бяхме в една килия.Площта е около 14-15 кв.м. между 9-13 човека, с две двойни и две тройни вишки, тогава в помещението имаше болен човек. Тогава имаше капандури,  които се затваряха, много често ставаха панаири за тези прозорчета. За тоалетна вечер се ползваха едни кофи,   които са изкарват  сутринта,  но когато се пренапълни! Ние бяхме най- малко 180 души в коридора. За моето дело  беше описано точно колко са.Към онзи момент беше пренаселено- 8 килии  по 26 човека в помещение. КПИ е дал предписания, защото имаше хора да спят на дюшеци на земята. Да не говорим за шкафове, нямаше душ, три тоалетни има за 180 души. Вечер се ползват кофите. Помещенията вечер са заключени, затова се стараем да не ходим в тях. Ако на някого много му се наложи ползва кофата, в присъствието на всички. Хигиената не се поддържа от началника. Дали има дървеници и плъхове? Дали има някаква  справка.Хигиенизиращи препарати нямаше, един сапун месечно на лишен от свобода. Прах се дава на чистача, но при такова преселение няма как да се поддържа. Имало е случаи,тъй  като не може да ходи в тоалетната се ходи в коридара, в банята.Колко хора починаха в Затвора, заради липсата на мец. център, това което е писано в картона, това не означава, че не сме боледували. Там не въртят нещата, условията са лоши. Храната през този период не се промени,  стараят се, опитват се,  но не им се получава. Един път  седмично дават риба, дават им я в 4.00 ч.  замръзнала  и те я слагат както е замръзнала да се пече и тя става на каша. Виждам, че има желание, аз говорих с него,той каза, че ще се постарае да направи ремонта на кухнята, но само ремонт  не става, а трябват и хора, това не е за всеки работа. Министърът  на правосъдието забрани внасянето на храна в Затвора  и се купува всичко от лавката. Явно техни решения, които ни оставят гладни. Нищо не можеш да направиш. За свежия въздух. Бяха два прозореца, те са много на високо на  2 м височина са. Имаше  ламарини на  прозорците, нямаше  светлина и затова съм доволен, че махнаха ламарините.Сложиха мрежи, все пак влиза въздух. Може би има 6-7 години откакто сложиха мрежите.

ИЩЕЦЪТ С.: Аз бях настанен в килии само с пушачи.

СВИДЕТЕЛЯТ  Р.: Той не е пушач  и при него имаше проблем с цигарите и за известно време се  премести в друга килия.Аз също пропуших в Затвора,  неприятно е, той не пуши.Отдлени килии няма за непушачи.

ИЩЕЦЪТ С.: 20 човека да пушат  и кислорода свършва.

ПРОКУРОР С.: Нямам въпроси към свидетеля.

СВИДЕТЕЛЯТ  Р.:  Искам да попитам нещо. Господин съдия, има ли  някакъв закон, който да забранява това.Не е нормално ние като  лишени  от свобода да ни взимат 30% надценка. На 100 лв ни взимат 30 лв. Всяка хранителна стока е с 30% надценка от лафката.Взимат ни парите изпратени от близките. Сега с  последното решениета на министъра изцяло ни се забрани внасянето на храна и трябва да се пазари само от лафката. Това е държавно,  а работи като частна структура.

Съдът освободи  от съдебната зала свидетеля И.Р..

ИЩЕЦЪТ С.: Ако може да допълня това, което каза свидетеля Р., аз работя в Затвора. Реално аз нямам доходи отвън, което получавам ми се взима от ЧСИ.От лафката ние закупуваме на двойни цени.За дървениците- аз работя  в  Затвора от 2014 година.Цяла вечер ние не можем да спим от тези дървеници и трябва да съм полноценен на работа. Стари дюшеци, пълни вишки с дървеници. Във всяка една килия всички са пушачи.

ПРОКУРОР С.:Във връзка с твърденията  за тези люкове на вратите, които са заварени моля,  да се изиска справка от  началника на Затвора Бургас, представляват ли същите средство за проветряване и причината, поради която са заварени.

ИЩЕЦА С.: Дори и да са отворени не се проветрява добре.То е същото, ние сме пренаселени  вътре.Мога ли да получа копие от писмения отговор на началника на Затвора.

Съдът ВРЪЧИ на ищеца писмения отговор от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, ведно с представените становище и писмени доказателства.

Съдът намира доказателственото  искане на прокурора за основателно и същото следва да бъде уважено, поради което и воден от горното

                            

                                          О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства, представени от ответната страна.

ИЗИСКВА от Началника на Затвора град Бургас информация за обстоятелствата и причините, поради които люковете на вратите са били заварени, кога е станало това и представляват ли същите средство за проветряване или представлявали ли са средство за проветряване на помещенията.

Предвид  неизчерпване на възможността за събиране  на доказателства, съдът

 

                                       О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.01.2018 година от 14:20 часа, за която дата и час служебно да бъде уведомен Началника на Затвора Бургас за присъствието на  ищеца С.П.С., като на основание чл.18, ал.5, вр. ал.6 от Правилата за условията и реда за осъществяване на конвойна дейност от служители на ГД „Охрана“, да бъде изискано становище от Началника на затвора Ловеч справка за свидетеля Г.В.В., в която да бъде отразени характеристични данни за личността му и това дали е опасен за бягство. Идентична справка да бъде изискана от Началника на затвора Бургас за св. И.Р. и за ищеца С., като бъде указано на дл. лица, че е необходимо същите да бъдат изпратени преди датата на следващо съдебно заседание.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: