ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 20.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесети февруари                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 2202 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 12:27 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - „ВИХЪР ЕООД, представлявано от управителя Н.Т., редовно уведомен, не изпраща представител.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Директор на Дирекция Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

Явява се свидетеля Г..

В залата присъства лицето В.Т..

 

В.Т.: Аз съм съпруга на управителя на „Вихър” ЕООД – Н.Т.. Адвокат К. беше пред залата и тъй като му предстоеше пътуване ми даде молба, която Ви предоставям.

 

Съдът ДОКЛАДВА на страните предадената молба. В нея е направено искане да се разгледа делото и да се разпита свидетелят. Заявено е също така, че няма други доказателствени искания.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по жалба на „Вихър” ЕООД срещу Акт за установяване на задължение по декларация № АУ007224/26.09.2014 г., издаден от главен експерт в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” към Община Бургас, потвърден с Решение № 70-00-6264/1/21.10.2014 г. на директора на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” към Община Бургас.

В съдебно заседание на 23.01.2015 г., съдът допусна до разпит посочения свидетел, който е призован за днешно съдебно заседание.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се разпита свидетеля.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля, на който снема самоличността както следва:

 

Д.Д.Г. – ** г., български гражданин, несемеен, неосъждан, без дела и родство със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г. НА ВЪПРОСИ НА СЪДА: Съседи сме с Н.Т.. Живеем в една кооперация.

Аз живея в този блок от 2011 г. и след като се нанесох, малко след това започнаха ремонтни работи в апартамента на г-н Т.. Имаше шпакловки, замазки, правеше се банята, фаянс, беше студено време и се консумираше енергия. Налагаше се да се включват отоплителни тела. В коридора се правеха минерални замазки.

Ремонтът продължи може би до лятото на 2012 г. След това имаше движение, но не мога да кажа със сигурност. След като приключи ремонтът, този апартамент не се е ползвал. Сега в момента живеят в този апартамент. Те се нанесоха някъде 2014 г.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Разбрах, че е продължил този ремонт 6-7 месеца. През всичкото това време къде се изхвърляше този боклук?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Честно казано, не съм следял къде се е хвърлял. Не зная.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Такъв боклук – торби от шпакловка и други оставаше ли?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Да, оставаше.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

С оглед изчерпване на въпросите към свидетеля, същият беше освободен.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Считам, че категорично доказаните факти по това административно дело посочват какво трябва да бъде съдебното решение. Моля, съдът да постанови решение, с което да потвърди акта като законосъобразен, тъй като от свидетелските показания се установи, че в имота се е генерирала смет, като това допълнително се потвърждава от справката на EVN.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 12,35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: